Αυξημένους ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας ετοιμάζεται να εξαπολύσει η Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου δράσης της ΑΑΔΕ για αύξηση των εισπράξεων του Δημοσίου και στήριξη των αυξημένων και φέτος αναγκών του προϋπολογισμού, αφού στο τέλος του έτους θα πρέπει να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος του πλεονάσματος 3,5%. 

Ειδικότερα η ΥΕΔΔΕ, με βάση απόφαση (υπ’ αριθμ. 1003215ΕΞ/ 5.2.2019) του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, θα πρέπει να πραγματοποιήσει φέτος τουλάχιστον 620 ελέγχους - έρευνες, καθώς και 16.000 μερικούς επιτόπιους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατανομή των εν λόγω ελέγχων και ερευνών, όπως αναφέρεται στην ίδια απόφαση, θα οριστεί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2019 που θα εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ) και θα θέτει συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα.

 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 οι φορο-έλεγχοι θα είναι αντικειμενικά, ενώ η ΑΑΔΕ θα εστιάσει πρωτίστως στα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία που δήλωσαν πέρυσι πάνω από 1,5 εκατ. επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες στο έντυπο Ε3, καθώς επίσης και στα στοιχεία των μηχανημάτων POS και των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών που δήλωσαν στο TAXISnet και στο Ε3 εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και εταιρείες.

 

Συγκεκριμένα, τα εν λόγω στοιχεία θα αξιοποιήσουν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να διαμορφώσουν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέξουν τις υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ που θα ελέγξουν εξονυχιστικά κατά τη διάρκεια του 2019. 

 

Με βάση τα στοιχεία αυτά άλλωστε αναμένεται να επιλεγούν και φέτος για έλεγχο περισσότεροι από 25.000 φορολογούμενοι που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 

Τέσσερα βασικά κριτήρια

Επισημαίνεται ότι τα βασικά κριτήρια τα οποία θα λάβουν υπ’ όψιν τους οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προκειμένου να επιλέξουν ποιες φορολογικές υποθέσεις θα ελέγξουν το 2019 θα είναι τέσσερα:

 

1) Οι μεγάλες αποκλίσεις από τους μέσους όρους ακαθαρίστων εσόδων και εκπεσθεισών δαπανών που θα καταγραφούν αναλυτικά για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

2) Η μη δήλωση συσκευών POS στο Ε3 από επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες υποχρεωμένους να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες συσκευές για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές από τους πελάτες τους.

3) Η μη διασύνδεση συσκευών POS με δηλωθέντες επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

4) Η μη δήλωση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΤΑΧΙSnet.

 

Υπενθυμίζεται πάντως ότι η δήλωση του επαγγελματικού λογαριασμού, από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει ήδη παραταθεί έως και τις 28 Φεβρουαρίου τρέχοντος. Η σχετική υποχρέωση αφορά επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν υποχρεωθεί να εγκαταστήσουν συσκευές ηλεκτρονικών χρεώσεων POS στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Οι φορολογούμενοι που δεν θα συμμορφωθούν με τη σχετική υποχρέωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο 1.000 ευρώ. Πρόστιμα θα πληρώσουν όχι μόνον όσοι δεν δήλωσαν τον επαγγελματικό λογαριασμό, αλλά και όσοι το πράξουν εκπρόθεσμα. Στην τελευταία όμως περίπτωση το χρηματικό πρόστιμο θα είναι 100 ευρώ και όχι 1.000 ευρώ που θα πληρώσουν όσοι πιαστούν έπειτα από ελέγχους και διασταυρώσεις.

 

Ο επαγγελματικός λογαριασμός, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», χρησιμοποιείται προκειμένου να υπολογίζονται οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι με πλαστικό χρήμα έτσι ώστε να τους χορηγούνται οι ηλεκτρονικοί λαχνοί συμμετοχής στη φορολοταρία, αλλά και για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου ορίου. 

 

Η λίστα εταιρειών προς έρευνα

Για να καθοριστεί η λίστα των υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών αντικειμένων που θα ελεγχθούν από τα ελεγκτικά κέντρα και τις ΔΟΥ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, θα ακολουθηθούν οι εξής διαδικασίες:

 

1) Από τα υποβληθέντα εντός του 2018 έντυπα Ε3 οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα λάβουν υπ’ όψιν τα ποσά των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων και των δηλωθεισών δαπανών που αναγνωρίστηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Τα στοιχεία που θα αντλήσουν θα τα υποβάλουν σε στατιστική επεξεργασία προκειμένου να εξαγάγουν συμπεράσματα για τους μέσους όρους ακαθάριστων εσόδων και δαπανών ανά κατηγορία επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων στις οποίες θα εντοπιστούν σημαντικές αποκλίσεις από τους μέσους όρους που θα έχουν καταγραφεί θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα για έλεγχο.

 

2) Από τους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες για τις οποίες από τις 28 Φεβρουαρίου 2019 ισχύουν οι υποχρεώσεις ταυτόχρονης χρήσης POS και επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών, θα επιλεγούν για έλεγχο όσοι θα διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές και ειδικότερα:

 

α) όσοι δεν θα έχουν εκπληρώσει μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου την υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού,

β) όσοι δεν έχουν δηλώσει τα στοιχεία των συσκευών POS στα έντυπα Ε3 που υπέβαλαν πέρυσι,

γ) όσοι δεν προχώρησαν στη διασύνδεση των δηλωθέντων ή μη δηλωθέντων POS με τους δηλωθέντες επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς τους.    

Πηγή: www.naftemporiki.gr