Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/Leader μέτρο 19 του Π.Α.Α. 2014 - 2020 έχει σαν χώρο υλοποίησης το μεγαλύτερο μέρος της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας. Ουσιαστικά περιλαμβάνει όλες τις περιοχές εκτός των παραθαλάσσιων Δήμων και κοινοτήτων και περιλαμβάνει έκταση 3.214km και καλύπτει 141.248 κατοίκους.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.
 

Το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης είναι 10.150.000 ευρώ

 

Θεματικές κατευθύνσεις του προγράμματος

- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροτοδιατροφικού τομέα 

- Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης 

- Διατήρηση - Βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής 

- Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

- Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

- Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση της φτώχειας.

 

Η επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος αποτελείται από

1) Δήμο Καλαβρύτων 

2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας; 

3) Π.Ε.Δ. Ν. Αχαϊας 

4) Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού

5) Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών 

6) Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων 

7) Επιμελητήριο Αχαϊας 

8) Ένωση Νέων Αγροτών Αχαϊας 

9) Σύλλογος Παράκτιων Αλιέων & Αλιεργατών Δήμου Δήμης και Περιχώρων.

 

 

1) Αγροδιατροφικός Τομέας 

- Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν

- Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν

- Οικοτεχνία και πολυ-λειτουργικά αγροκτήματα

- Συνεργασίες για ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων

 

2) Τουριστικός Τομέας 

- Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε επιχειρήσεις (εκπαίδευση)

- Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού (καταλύματα, εστίαση, υπηρεσίες τουρισμού)

- Δημόσιες επενδύσεις σε τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας, τουριστικές πληροφορίες, προβολή

- Συνεργασίες μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για κοινή ανάπτυξη και/ή εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

 

3) Πολιτιστική Κληρονομία

- Δημόσιου χαρακτήρα επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά των αγροτικών περιοχών

- Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

 

4) Βελτίωση ποιότητας ζωής 

- Δημόσιου χαρακτήρα υποδομές μικρής κλίμακας (αναπλάσεις οικισμών και εξοικονόμηση ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια)

- Δημόσιου χαρακτήρα τοπικές βασικές υπηρεσίες για τον αγροτικό πληθυσμό (παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ.)

 

5) Διαφοροποίηση - ενδυνάμωση τοπικής οικονομίας.

- Ιδιωτικές επενδύσεις στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου

- Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ.)

 

6) Δράσεις για την κοινωνική συνοχή 

- Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού στις ορεινές περιοχές

 

Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής έργων 

- Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας

- Υποστήριξη κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων

- Επαγγελματίες αγρότες

- Άνεργοι

- Ενίσχυση προϊόντων ποιότητας (βιολογικά, ΠΟΠ-ΠΓΕ, ολοκληρωμένης διαχείρισης κλπ.)

- Καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες

ενέργειες

- Νέα προϊόντα ή πρόσθετες υπηρεσίες

- Προστασία του περιβάλλοντος