Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/Leader μέτρο 19 του Π.Α.Α. 2014 - 2020 έχει σαν χώρο υλοποίησης το μεγαλύτερο μέρος της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας. Ουσιαστικά περιλαμβάνει όλες τις περιοχές εκτός των παραθαλάσσιων Δήμων και κοινοτήτων και περιλαμβάνει έκταση 3.214km και καλύπτει 141.248 κατοίκους.