Εκτύπωση
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εμφανίσεις: 360

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς (ΚΑΔ) στο σύνολο του Δήμου Ζακύνθου. 

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

ΜΕΤΡΟ: "Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα"  

LEADER/CLLD  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2019 (Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ) 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις (ατομικές ή νομικά πρόσωπα)

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με την παρούσα δράση ενισχύονται οι επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Ζακύνθου. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΥΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Επιχορήγηση σε ποσοστό  45% έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών (ανάλογα με την υποδράση)

Προϋπολογισμός έργου : έως 600.000 € (ανάλογα με την υποδράση) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης (εκτός των ειδικών περιπτώσεων) 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Έναρξη Υποβολών: 12 Δεκεμβρίου 2019 

Λήξη Υποβολών: 13 Μαρτίου 2020

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή οι υποδράσεις και οι κατηγορίες δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι πολλές,  για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση της δυνατότητας υποβολής αίτησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τους εξειδικευμένους συνεργάτες του γραφείου μας.  

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Μπορείτε να κατεβάσετε το συνοπτικό οδηγό του Προγράμματος πατώντας εδώ