Εκτύπωση
ΝΕΑ
Εμφανίσεις: 226

Σημαντικές παγίδες κρύβουν φέτος τα τεκμήρια τα τεκμήρια διαβίωσης τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν τα αδύναμα και μεσαία νοικοκυριά σε υπέρογκη φορολόγηση.

Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2018 στην παγίδα των τεκμηρίων έπεσε ένας στους τρεις φορολογούμενους καθώς το εισόδημα που δήλωσαν ήταν χαμηλότερο από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

 

Ειδικότερα, στα τεκμήρια πιάνονται κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι διότι έχουν χαμηλό πραγματικό εισόδημα αλλά διαθέτουν όχημα υψηλού κυβισμού ή στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία δαπάνη που αποτελεί τεκμήριο.

 

Για τον προσδιορισμό των τεκμηρίων λαμβάνονται υπόψη:

 

Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για την πρώτη κατοικία

Τα επιβατικά αυτοκίνητα

Τα σκάφη αναψυχής

Οι πισίνες

Τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων

Τα ποσά μισθοδοσίας που καταβάλλονται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό

Τα ποσά που πρέπει να δηλώσει ο φορολογούμενος για να καλύψει και να δικαιολογήσει τη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω των τεκμηρίων είναι:

 

Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2018 από τον ίδιο τον φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα επιδόματα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ.

Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν εντός του 2018 από τον φορολογούμενο.

Τέτοια ποσά είναι το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος, μια αποζημίωση που εισέπραξε από την ασφαλιστική του εταιρεία κ.λπ.

Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2018 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του.

Χρηματικά ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2018, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται.

Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2018 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους.

Ποσά που εισέπραξε το 2018 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές.

Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ. τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ.

Εισοδήματα και έσοδα που αποκτήθηκαν τα έτη προ του 2018, δεν ξοδεύτηκαν μέχρι τις 31-12-2016 και αναλώθηκαν εντός του 2018.Η κλίμακα βαθμολόγησης εκτείνεται από το 0 έως το 3, όπου το 3 μεταφράζεται σε «άμεση/ταχεία επέμβαση». Κάτι σαν «κόκκινος συναγερμός». Στα πληροφοριακά δελτία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελεγκτικές υπηρεσίες αποτυπώνονται κυρίως καταγγελίες αλλά και πρόσθετα στοιχεία που ανακύπτουν κατά τη διενέργεια ελέγχων.

 

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, δίνει ρητές εντολές: όλα τα πληροφοριακά δελτία που βρίσκονται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών και όσα θα προκύψουν στο μεσοδιάστημα έως τις 13 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν περάσει από τη διαδικασία του point system έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

 

Στη συνέχεια, ο μέγιστος χρόνος αξιολόγησης και καταγραφής κάθε νέου πληροφοριακού δελτίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία εισαγωγή τους. Τα ευρήματα αναρτώνται σε ειδική εφαρμογή που φτιάχνει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κάπως έτσι, προκύπτει μια μεγάλη λίστα προτεραιοποιημένων υποθέσεων για έλεγχο.

 

Αν υποθέσουμε πως το ΚΕΜΕΠ για παράδειγμα, με αντικείμενο τον έλεγχο μεγάλων επιχειρήσεων, δέχεται μια καταγγελία για φορολογική παράβαση στις αρχές Οκτώβρη, η διαρκής ειδική επιτροπή έχει περιθώριο δέκα εργάσιμων ημερών να την αξιολογήσει, να τη βαθμολογήσει και να στείλει τα ευρήματα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να υπάρχει κεντρική εικόνα.

 

Οι οδηγίες ορίζουν ότι υποθέσεις οι οποίες κρίνονται χωρίς ενδιαφέρον βαθμολογούνται με 0. Βαθμολογία 1 σημαίνει «απλό-μικρό ενδιαφέρον», με 2 αξιολογούνται υποθέσεις οι οποίες κρίνονται «σημαντικού ενδιαφέροντος» και με 3 υποθέσεις για τις οποίες χρειάζεται «άμεση/ταχεία επέμβαση».

 

Οι βαθμολογητές είναι τρεις: ο εκάστοτε προϊστάμενος της κάθε υπηρεσίας (πρόεδρος), ο εκάστοτε προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης (μέλος) και ο εκάστοτε προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχων (μέλος).

 

Τελικός βαθμός αξιολόγησης του πληροφοριακού δελτίου θεωρείται ο βαθμός που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εισηγήσεων των μελών της Επιτροπής και σε περίπτωση διαφωνίας των μελών, ο βαθμός που εισηγείται ο πρόεδρος. Πέραν των πληροφοριακών δελτίων, καταγράφεται και αξιολογείται και κάθε πληροφορία που κρίνεται ότι άπτεται ενδεχόμενης ελεγκτικής ενέργειας.

 

Η λίστα

Σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή, η καταχώρηση των υφιστάμενων εκκρεμών Πληροφοριακών Δελτίων, όσο και αυτών που εισέρχονται στην Υπηρεσία μετά την υπογραφή της απόφασης, πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική εφαρμογή της Δ.ΗΛΕ.Δ., εισάγοντας τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία αναλυτικά ανά πληροφοριακό δελτίο σε αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής:

 

Πηγή: www.in.gr