Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 22/7/2019 η διαδικτυακή πύλη του Σ.ΕΠ.Ε. θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω ενημέρωσής της με νέα έκδοση λογισμικού. 

Κατόπιν της ανωτέρω ενημέρωσης, οι εργοδότες θα μπορούν να λαμβάνουν έγγραφα και πράξεις από το Σ.ΕΠ.Ε. στον προσωπικό τους λογαριασμό βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4554/2018.

 

Για τον λόγο αυτό, καλούνται όλοι οι χρήστες λογαριασμών του SEPEnet.gr να επικαιροποιήσουν τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις προκειμένου να λαμβάνουν τις ενημερώσεις τους και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 

Πηγή https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45175