Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4172/2013.

  Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4172/2013.

 

Πηγή:    https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2015-31-01-2020