Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η με Αριθμ. ΓΔΟΥ 94/3-5-2020 Κ.Υ.Α. με τίτλο «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.».

Κάθε μέρα που περνάει με τα καταστήματα κλειστά τα προβλήματα αυξάνονται δυσκολεύοντας περισσότερο την επαναλειτουργία», αναφέρουν εκπρόσωποι του χώρου της εστίασης, επισημαίνοντας ότι αφού ο κόσμος έχει βγεί έξω είναι προτιμότερο να έχει τη διέξοδο των μαγαζιών, ώστε να μην συνωστίζεται σε πλατείες και υπαίθρια πάρτι.   

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων.

Η ΑΑΔΕ έχει βάλει στο στόχαστρο πάνω από 100 «εξαφανισμένους εμπόρους», όπως είναι η κωδική ονομασία, ή εμπόρους που ετοιμάζονται να «εξαφανιστούν»

Περισσότερες επιλογές αποκτούν οι πολίτες για την υλοποίηση των υπηρεσιών έκδοσης εξουσιοδότησης και υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr, με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη. Ταυτόχρονα εισάγεται ένα δεύτερο επίπεδο ταυτοποίησης.

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε την αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά ή την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα ίδια έτη, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) ή/και το έντυπο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. Α.1100/7-5-2020 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/16.1.2020(85Β') «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (1592 Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων».».

Σχέδια για «εδώ και τώρα» άμεση ενίσχυση και φοροαπαλλαγές στους ιδιοκτήτες που χάνουν ενοίκια καταστρώνει η κυβέρνηση.

Δημοσιεύθηκε από την ΑΑΔΕ η με Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1049376 ΕΞ 2020 εγκύκλιος με θέμα «Έκδοση του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Απριλίου 2020».

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική χορήγηση κλειδαρίθμου και για επανεγγραφή στο TAXISnet, όπως ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ μέσω του kleidarithmos.gov.gr