Ρυθμίσεις χρεών – εξπρές έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις από τον Οκτώβριο - Οι τελικές συζητήσεις με τους θεσμούς για τις δόσεις και τις "αυτόματες" διαγραφές οφειλών προς το Δημόσιο

Έλεγχοι για όσους κρύβουν καταθέσεις και κινητή περιουσία - Έως τις 25/9 οι τράπεζες θα δώσουν στοιχεία

Ποιες υποθέσεις παραγράφονται και πότε - Τι ισχύει για τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς, τα 65 cds και τα εμβάσματα εξωτερικού

Δημοσιεύτηκε το με αρ. πρωτ. ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β' 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β'4270) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει»

Το ΙΚΑ δεν παραλαμβάνει ΑΠΔ όταν υπάρχουν ληξιπόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές στον ΕΦΚΑ.

Ενημέρωση αναφορικά με την επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) των έγγαμων φορολογούμενων.

Διατίθενται τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των αναγκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά η ζήτηση κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η κατοχή περιουσιακών στοιχείων από τον οφειλέτη ή τον συνοφειλέτη είναι το βασικό κριτήριο για το «κούρεμα» της κύριας οφειλής για τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η πώληση και μεταβίβαση του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A., έναντι συνολικού τιμήματος 45 εκατ. ευρώ.

Με ηλεκτρονικό τρόπο διενεργούνται πλέον οι διαγωνισμοί για τα δημόσια έργα, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).