Ερμηνευτική εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις, με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων του ν. 4256/2014 (Α’ 92), όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση των διατάξεων του με τις διατάξεις των άρθρων 94, 99 και 136 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) καθώς και την αντικατάσταση του άρθρου δέκατου τρίτου εξέδωσε το υπουργείο Ναυτιλίας και πιο συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων της οποίας προΐσταται ο Χρήστος Λαμπριανίδης.

Μεικτή εικόνα παρουσιάζει η αγορά εργασίας τους τελευταίους μήνες, με την απασχόληση να αυξάνεται τον Φεβρουάριο σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη», με την πλειονότητα όμως των προσλήψεων να είναι με μερική και εκ περιτροπής απασχόληση.

Στον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3 προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις περί ελληνικών λογιστικών προτύπων

Παρότι αναμενόταν σαν μάννα εξ ουρανού, ο εξωδικαστικός μηχανισμός μοιάζει να έχει κολλήσει στη λάσπη, καθώς η απόδοσή του στην πράξη βρίσκεται λίγο πάνω από το μηδέν.

Εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων προχωρούν κάθε χρόνο στην ενοικίαση των ακινήτων τους. Στο πλαίσιο των μισθώσεων ακινήτων, υπάρχει μια υποχρέωση πολύ κρίσιμη, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να είναι φορολογικά νόμιμοι.

Για τις πράξεις και τις παραλείψεις της φορολογικής διοίκησης ο λόγος, από τις οποίες μπορεί πλέον με μεγαλύτερη ευκολία και χαμηλότερο κόστος να προφυλαχθεί ο φορολογούμενος με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)

«Έχουμε δει τον πάτο του βαρελιού και έχουμε ξεκινήσει ανοδική πορεία, αλλά η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο ανάπτυξης και να εστιάσει στην παραγωγή», τονίζει ο προέδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος στο πρακτορείο Bloomberg

Ο λογαριασμός της εφορίας για 1.934 υποθέσεις που περιλαμβάνονται στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και εμβασμάτων

Περισσότερο απλοποιημένη είναι η μορφή του νέου Ε3 το οποίο θα υποβάλλουν φέτος περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των μελών του και των λογιστών – φοροτεχνικών, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος πραγματοποίησε την Τετάρτη 7 Μαρτίου ακόμα ένα επιμορφωτικό σεμινάριο, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των ελευθέρων επαγγελματιών.