Εντός του Μαρτίου προκηρύσσονται, με μέση επιχορήγηση της τάξης του 50%, οι πρώτες δύο εξειδικευμένες δράσεις του ΕΣΠΑ για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη βιομηχανία αλλά και στις επιχειρήσεις συνολικότερα.

Στη μάχη των πολιτικών εντυπώσεων ρίχνεται το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με πλήθος προγραμμάτων και διευκολύνσεων για τις μικρές επιχειρήσεις, τα οποία δεν έχουν μακρόπνοο χαρακτήρα, αλλά αφορούν το κοντινό προεκλογικό μέλλον.

Τα φωτοβολταϊκά είναι το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και η ΔΕΗ έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς διαθέτει πολλές εκτάσεις για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων, δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικού Ρεύματος από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) που έγινε στη Θεσσαλονίκη.

Έναν επιπλέον ΕΝΦΙΑ πλήρωσαν πέρυσι οι φορολογούμενοι μέσω κατασχέσεων και ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης παλαιότερων οφειλών

Η βοήθεια που παρείχαν οι Ευρωπαίοι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα δεν περιορίστηκε στα δανεικά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και κατά κύριο λόγο στον τρόπο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης. 

Σε ένα νέο μπαράζ φορολογικών ελέγχων που θα καλύψουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας πρόκειται να επιδοθεί και το 2019 η φορολογική διοίκηση σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).  

Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που απέκτησαν πολύ χαμηλά εισοδήματα το 2018 έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν την υπερφορολόγηση με βάση τα τεκμήρια της Εφορίας

Από την 1η Φεβρουαρίου, ισχύει ο νέος κατώτατος μισθός, δήλωσε ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) Παναγιώτης Κορφιάτης, υπενθυμίζοντας πως οι εργοδότες έχουν χρονικό περιθώριο, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, να δηλώσουν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τις νέες αποδοχές.

«Κυνηγούς» φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ετοιμάζεται να «ρίξει» στην αγορά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου δράσης που προωθεί με στόχο τον περιορισμό του φαινομένου, αλλά και την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης για είσπραξη μέρους των οφειλών. 

Αυξημένους ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας ετοιμάζεται να εξαπολύσει η Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου δράσης της ΑΑΔΕ για αύξηση των εισπράξεων του Δημοσίου και στήριξη των αυξημένων και φέτος αναγκών του προϋπολογισμού, αφού στο τέλος του έτους θα πρέπει να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος του πλεονάσματος 3,5%.