Σε πολιτική βόμβα που η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνά από το χέρι της ώστε να εκραγεί μετά τις εκλογές εξελίσσονται τα περίπου 82 δισ. κόκκινα δάνεια που έχουν οι τράπεζες στα χαρτοφυλάκιά τους.

Χιλιάδες φορολογούμενοι κάθε μήνα χάνουν την «μάχη» των πληρωμών σε φόρους με αποτέλεσμα η εφορία να προχωρά σε αναγκαστικά μέτρα κατασχέσεις.

Η πρώτη προβλέπει την αποπληρωμή των οφειλών σε 120 δόσεις, στην οποία θα περιλαμβάνονται εισοδηματικά κριτήρια και παραγραφή προσαυξήσεων.

Αναλυτικά στοιχεία για τα είδη, τον αριθμό και τα ποσά των συναλλαγών αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ που είχαν με τους πελάτες τους υποχρεούνται να δηλώσουν φέτος στην εφορία, σε ειδικό πληροφοριακό πίνακα του εντύπου Ε3, όσοι φορολογούμενοι ασκούν τα επαγγέλματα του μεσίτη ακινήτων και του εμπόρου ή εκπλειστηριαστή αγαθών μεγάλης αξίας.

Δημοσιεύθηκε και η απόφαση Α.1037/2019 με τον τύπο και περιεχόμενο για το έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018.

Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά όλες τις δαπάνες, τα έξοδα δηλαδή που πραγματοποίησαν το 2018, στο νέο έντυπο Ε3, ακολουθώντας τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μπλόκο στη φοροδιαφυγή μέσω της έμμεσης εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επώνυμους που δεν δηλώνουν τα σχετικά εισοδήματα στη φορολογική τους δήλωση επιχειρεί η φορολογική διοίκηση.

Διά νόμου καθιερώνεται πλέον ο ατομικός φάκελος για την περιουσία όλων των φορολογουμένων. Αμεσα σχεδιάζεται να κατατεθεί ειδική διάταξη για ψήφιση στη Βουλή, η οποία θα προβλέπει πώς θα καταγράφονται σε ένα μοναδικό αρχείο τα ακίνητα, τα εισοδήματα, οι μετοχές, οι καταθέσεις και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία κάθε φυσικού προσώπου στη χώρα μας.

Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά όλες τις δαπάνες, τα έξοδα δηλαδή που πραγματοποίησαν το 2018, στο νέο έντυπο Ε3, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Εκατοντάδες παραβάσεις για φοροδιαφυγή βεβαίωσε  η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο των εκτεταμένων ελέγχων που πραγματοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.