• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 ΑΑΔΕ: Μαζικές εντολές ελέγχων αλλά και κίνητρα

ΑΑΔΕ: Μαζικές εντολές ελέγχων αλλά και κίνητρα

Ραντεβού με την εφορία για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν «ανοιχτές» φορολογικές υποθέσεις

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

 «Ραντεβού» με την εφορία θα έχουν τον τρέχοντα μήνα επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Η ΑAΔΕ αρχίζει από την τρέχουσα εβδομάδα την αποστολή επιστολών, ταυτόχρονα με εντολή ελέγχου, στους υπόχρεους που έχουν ανοιχτές υποθέσεις προκειμένου να τις κλείσουν άμεσα, στο πλαίσιο σχεδίου αφενός μεν για απεγκλωβισμό των εφοριών από βάρη του παρελθόντος, αφετέρου δε για την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Με βάση τις εντολές του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, με τις εντολές ελέγχου που θα είναι μαζικές οι υπόχρεοι θα πληροφορούνται ότι έχουν τη δυνατότητα, μέχρι να τους κοινοποιηθεί το σημείωμα με τον διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου που θα προκύψει από τον έλεγχο, να υποβάλλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις για τις εκκρεμείς υποθέσεις τους.

 

Το κίνητρο θα είναι μάλιστα ισχυρό, αφού, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι φορολογούμενοι που θα αποδεχθούν την πρόσκληση και θα υποβάλουν τις ανωτέρω δηλώσεις θα κερδίσουν έκπτωση στα πρόστιμα ή τον πρόσθετο φόρο έως και 40%, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα προχωρήσουν στην εξόφλησή του εντός τριάντα ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου.

 

Με βάση τις οδηγίες της ΑΑΔΕ τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας είναι τα εξής:

 

1. Η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στον φορολογούμενο πριν από την έναρξη του φορολογικού ελέγχου και σε κάθε περίπτωση εντός 5 εργασίμων ημερών από την έκδοσή της. Η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης δύναται να διενεργηθεί και στη ΔΟΥ ή το Ελεγκτικό Κέντρο που την εξέδωσε, με τη συναίνεση του προσώπου προς το οποίο αυτή γίνεται. Με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης γνωστοποιείται στον φορολογούμενο η δυνατότητα για υποβολή εκπροθέσμων φορολογικών δηλώσεων μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού, καθώς και ο προβλεπόμενος περιορισμός των σχετικών προστίμων σε περίπτωση άμεσης εξόφλησης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

 

2. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου που γίνεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στον φορολογούμενο από τους υπαλλήλους που φέρουν την παραπάνω εντολή κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις του φορολογουμένου.

 

3. Σε περιπτώσεις που εξαιτίας της φύσης της υπόθεσης ενδείκνυται η διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, θα εκδίδεται κατ’ αρχήν εντολή για διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά – προληπτικός έλεγχος και, εφόσον απαιτείται, θα εκδίδεται στη συνέχεια εντολή φορολογικού ελέγχου για συγκεκριμένες φορολογίες και συγκεκριμένες φορολογικές περιόδους.

 

4. Στις περιπτώσεις φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία των φοροελεγκτών η εντολή φορολογικού ελέγχου κοινοποιείται στον φορολογούμενο πριν από την έναρξη των ελεγκτικών ενεργειών και σε κάθε περίπτωση εντός 5 εργασίμων ημερών από την έκδοσή της.

 

Θα πρέπει εξάλλου να αναφερθεί ότι σε περιπτώσεις που με αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων ή της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ακυρώνονται οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου για τυπικές πλημμέλειες και η σχετική υπόθεση αναπέμπεται στη Φορολογική Διοίκηση για επανάληψη διαδικασίας, εφόσον εκδοθεί εντολή ελέγχου σε εκτέλεση των αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, αυτή κοινοποιείται στον φορολογούμενο εντός 5 εργασίμων ημερών από την έκδοσή της.

 

Τι προβλέπουν οι 10 στόχοι

Σε κάθε περίπτωση το «κυνήγι» της φοροδιαφυγής από την ΑΑΔΕ θα είναι φέτος ανελέητο, όπως προκύπτει άλλωστε και από τους στόχους που έχει θέσει και είναι υψηλοί, αφού, μεταξύ άλλων, οι 10 βασικότεροι προβλέπουν:

 

1. Την είσπραξη περίπου 5,6 δισ. ευρώ από παλαιά και νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, αφού με βάση τον στόχο που έχει τεθεί τα παλαιά χρέη πρέπει να φέρουν στα δημόσια ταμεία 2,8 δισ. και από τα νέα να εισπραχθεί το 24% αυτών.

 

2. Τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, με κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, σε περίπου 1.029.000 φορολογούμενους με οφειλές προς το Δημόσιο. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των υπόχρεων στους οποίους «στοχεύει» η ΑΑΔΕ, με βάση τα επίσημα στοιχεία της, ανέρχεται σε 1.744.115 και σύμφωνα με το σχέδιο στο 59% αυτών θα πρέπει να επιβάλει αναγκαστικά μέτρα.

 

3. Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 52%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 37% των εν λόγω οφειλών, έπειτα από δράσεις της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.

 

4. Ηλεκτρονική παρακολούθηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (Airbnb).

 

5. Επικαιροποίηση των απαραίτητων εντύπων και οδηγιών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017, μέχρι τις 31 Μαΐου 2018.

 

6. Αλλαγές στη φορολογία των πλοίων, μέσω της κωδικοποίησης των διατάξεων της ειδικής φορολογίας πλοίων του Ν.27/1975 και των σχετικών υπουργικών διατάξεων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. 

 

7. Αλλαγές στη φορολογία μέσω της κωδικοποίησης και απλούστευσης του Κώδικα ΦΠΑ, εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ΚΦΔ για την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

 

8. Τουλάχιστον 100.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες, από το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, με σκοπό τη συμμόρφωση των φορολογούμενων και την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων ως προς την υποβολή δηλώσεων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, Φ.Ε. Φ.Π., ΦΕΝΠ κ.λπ.) και την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

 

9. Διενέργεια τουλάχιστον μιας διασταύρωσης για την είσπραξη εσόδων από ανασφάλιστα οχήματα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

 

10. Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων 36,259 δισ. ευρώ από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ,) το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) τις ΦΑΕ και ΔΟΥ.

 

Στους μεγάλους

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ πάντως προβλέπει ακόμη τη διενέργεια τουλάχιστον 1.000 ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις και φορολογούμενους μεγάλου πλούτου, καθώς επίσης και:

 

διενέργεια τουλάχιστον 450 ελέγχων από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και βεβαίωση τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ, με εισπραξιμότητα άνω του 40%.

διενέργεια τουλάχιστον 550 ελέγχων από το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου, βεβαίωση τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ, με εισπραξιμότητα άνω του 20%.

διενέργεια τουλάχιστον 1.250 ελέγχων από τις ΦΑΕ, βεβαίωση τουλάχιστον 550 εκατ. ευρώ, με εισπραξιμότητα άνω του 15%.

διενέργεια τουλάχιστον 15.500 ελέγχων από τις εφορίες, βεβαίωση τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ, με εισπραξιμότητα άνω του 14%.

διενέργεια τουλάχιστον 1.070 ελέγχων κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.

διενέργεια τουλάχιστον 3.000 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΔΟΥ.

διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών επιτόπιων ελέγχων για διασφάλιση της είσπραξης του φόρου διαμονής.

διενέργεια τουλάχιστον 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ από τις ΥΕΔΔΕ, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών.

 

Πηγή: www.naftemporiki.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο