Η πολυετής γνώση αλλά και η εμπειρία των στελεχών μας στηρίζουν πλήρως την επιχειρηματική σας ιδέα και σας παρέχουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που χρειάζεστε.

Πιο συγκεκριμένα, σας παρέχουμε  τα εξής:

✔ Συνεχής  ενημέρωση όλων των πελατών μας για τα τρέχοντα και επικείμενα επιδοτούμενα προγράμματα
✔ Αξιολόγηση  των δυνατοτήτων κάθε επιχείρησης και προσαρμογή στα πλέον κατάλληλα επιδοτούμενα προγράμματα
✔ Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας
✔ Σύνταξη και υποβολή επενδυτικής πρόταση, με τις μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης
✔ Προαξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων 
✔ Πλήρης υποστήριξη της υλοποίησης των έργων τηρώντας αυστηρά τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα
✔ Επικοινωνία με τράπεζες

Γιατί να μας προτιμήσετε

Οι διεργασίες της  365 Tax & Business Consulting συμμορφώνονται με το Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015. Είναι μέλος του Οικονομικού επιμελητηρίου από το 1998 και συμμετέχει ανελλιπώς σε πολυάριθμα σεμινάρια και ημερίδες, με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της και την προσαρμογή στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες και απαιτήσεις.