• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Αυτός είναι ο κωδικός που καίει 1 στις 3 επιχειρήσεις

Αυτός είναι ο κωδικός που καίει 1 στις 3 επιχειρήσεις

Οι φορολογικές τους δηλώσεις δεν επαληθεύονται απόλυτα από τo myDATA

Τέλος στα «διπλά» και στα «ανεπίσημα» βιβλία της Eφορίας, που αποτελούσαν παράδοση στη χώρα μας, βάζει τo myDATA. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εγκαινιάζει νέα εποχή ελέγχων, εισβάλλοντας online πλέον στα λογιστήρια χιλιάδων επιχειρήσεων. Eχοντας στα χέρια της τα ηλεκτρονικά βιβλία τα οποία συμπλήρωσαν και απέστειλαν στην πλατφόρμα myDATA 1.394.556 επιχειρήσεις της χώρας τα τελευταία 3 χρόνια, η Εφορία αντιπαραβάλλει 3,5 δισεκατομμύρια παραστατικά «ακτινογραφώντας» συναλλαγές ύψους 2,5 τρισ. ευρώ και συγκρίνει τι έσοδα-έξοδα, ζημίες ή κέρδη δήλωσαν οι ίδιες οι επιχειρήσεις το 2023 ότι είχαν στη χρήση του 2022. Σε όσες εντοπίζονται ότι τα κέρδη ή οι ζημίες που δήλωσαν πέρυσι για το 2022 δεν συνάδουν με όσα δήλωσαν πρωτογενώς στα ηλεκτρονικά βιβλία οι ίδιες ή οι συναλλασσόμενες μαζί τους διατάσσεται έλεγχος.

Με βάση εκτιμήσεις από τις ελεγκτικές αρχές, οι δηλώσεις εισοδήματος για πάνω από το 60% των επιχειρήσεων (τουλάχιστον 2 στις 3συμφωνούν με τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί στην πλατφόρμα myDATA για το 2022. Αντίστροφα, όμως, αυτό σημαίνει και ότι για σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις οι φορολογικές δηλώσεις του 2023 δεν επαληθεύονται απόλυτα από το myDATA και «χτυπάνε» λόγω ασυμφωνίας.

Ο «016» του Ε3

Σε σχέση με τακτικές του παρελθόντος, όπως το κυνήγι αποδείξεων στα τυφλά ή με «καρφωτές» από καταναλωτές που αποτελούσαν ως τώρα το βασικό μοντέλο φορολογικών ελέγχων, το άλμα είναι τεράστιο. Πλέον διασταυρώνονται αυτομάτως πληροφορίες από τις ίδιες τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο το φάσμα της αγοράς και ιδίως όσα αποκαλύπτουν στα ηλεκτρονικά βιβλία η καθεμία για τις επιχειρήσεις που συναλλάχθηκαν μαζί της το 2022.
«Κίνδυνος-θάνατος» για τις επιχειρήσεις θεωρείται έτσι κάθε απόκλιση που εμφανίζεται προειδοποιητικά σε ειδικό πίνακα αποκλίσεων από το myDATA, ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του φορολογούμενου κατά το τελικό στάδιο προτού αποστείλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτους.

Το σύστημα αυτό εφαρμόζει ήδη η ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις εισοδήματος που υποβλήθηκαν πέρυσι. Με ειδικές προσκλήσεις ελέγχου που όλο και συχνότερα πια λαμβάνουν, οι επιχειρήσεις ειδοποιούνται από την ΑΑΔΕ ότι «εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση του αιτήματος αυτού να θέσετε στη διάθεση του ελέγχου μας για την ελεγχόμενη περίοδο (1/1/2022-31/12/2022) φορολογικά στοιχεία δαπανών που έχετε καταχωρίσει στον υποκωδικό 016 Λοιπά Εξοδα (κωδικός 585) του Ε3, λόγω διαφορών που έχουν προκύψει στον συγκριτικό πίνακα Ε3 και myDATA, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχου».

Με τον τρόπο αυτό η Εφορία αναζητά όσους δηλώνουν δαπάνες που δεν επιβεβαιώνονται από τους αντισυμβαλλόμενους πως πράγματι έγιναν την περσινή χρονιά. Στο στόχαστρο φαίνεται να μπαίνουν ενδεχομένως όμως και δαπάνες που δηλώνονται στη γενική κατηγορία εξόδων «λοιπά έξοδα» (υποκωδικός 016 του Ε3), καθώς δεν εξειδικεύεται ότι αφορούν αμιγώς δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης, όπως είναι οι αγορές παγίων, α’ υλών ή δαπάνες για ενέργεια, τηλεφωνία, ύδρευση, ενοίκια, ταξίδια, διαφήμιση κ.λπ.

Δεν δηλώνει κανείς λιγότερα

Για εισοδήματα 2023 οι νέες φορολογικές δηλώσεις που ξεκινούν τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υποβάλλονται έχοντας και πάλι προσυμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ τα στοιχεία για έσοδα-έξοδα, κέρδη και ζημίες, όπως αυτά προκύπτουν από αυτά που διαβιβάστηκαν στην πλατφόρμα myDATA. Οποιοι επιλέξουν να δηλώσουν διαφορετικά ποσά που οδηγούν σε λιγότερο φόρο αναλαμβάνουν ενδεχομένως και το ρίσκο να γίνουν οι επόμενοι στόχοι για ελέγχους του 2024 και 2025, για τα έσοδα ή έξοδα που θα δηλώσουν φέτος πως είχαν το 2023.

Για όσους μάλιστα συνεχίζουν να έχουν διαφωνίες με το myDATA, τα πράγματα γίνονται ακόμα δυσκολότερα το 2025! Τα στοιχεία myDATA που διαβιβάζουν μέσα στο 2024 «κλειδώνουν» τις δηλώσεις ΦΠΑ και, εντέλει, τη δήλωση φόρου Ε3 των επιχειρήσεων το 2025. Οι φορολογούμενοι θα επιτρέπεται να διορθώνουν τα ποσά στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, με ποσοστό ανοχής 30%. Και, τελικά, στις δηλώσεις για τον φόρο στα κέρδη του 2024 θα μπορούν να τροποποιούν ή να «διορθώνουν» τα αυτοματοποιημένα στοιχεία μόνο στην περίπτωση που θέλουν να δηλώσουν περισσότερα έσοδα ή λιγότερες δαπάνες (και άρα περισσότερα καθαρά κέρδη που οδηγούν και σε μεγαλύτερο φόρο) απ’ όσα προκύπτουν από το myDATA.

Πηγή: https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/oikonomia/aftos-ine-o-kodikos-pou-kei-1-stis-3-epichirisis/

Εγγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο

<

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο