• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Black list με οφειλέτες Εφορίας που έχουν ακίνητα

Black list με οφειλέτες Εφορίας που έχουν ακίνητα

Λίστα φορολογουμένων με χρέη άνω των 10.000 ευρώ και «κρυμμένα» ακίνητα έχει καταρτίσει η ΑΑΔΕ. Στέλνει σήμα ότι σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, θα αναζητούνται και οι εγγυητές. Ο ρόλος του κτηματολογίου.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

 

Κρυμμένο «θησαυρό» φορολογουμένων με ακίνητα τα οποία έχουν κρατήσει μακριά από τα μάτια της εφορίας αναζητά ο ελεγκτικός μηχανισμός, δίνοντας το σήμα ότι στην περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλετών θα αναζητούνται και οι εγγυητές. Υπενθυμίζεται ότι από τις 27 Απριλίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για οφειλές προς το δημόσιο ενώ μόνο το πρώτο δίμηνο του έτους τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη ξεπέρασαν τα 2,6 δισ. ευρώ.

 

Εσωτερικό έγγραφο της ΑΑΔΕ αποκαλύπτει ότι ήδη η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει διενεργήσει διασταύρωση στοιχείων «από την οποία προέκυψαν ΑΦΜ οφειλετών, σε βάρος των οποίων έχουν βεβαιωθεί χρέη, που φέρουν ΚΑΕ με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Από αυτούς διαχωρίστηκαν οι οφειλέτες με αρχικό ποσό βεβαίωσης που υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, οφειλές οι οποίες είναι περισσότερο πιθανές να έχουν διασφαλιστεί με την εγγραφή υποθήκης ή την παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου. Επισημαίνεται ότι η λίστα αυτή των ΑΦΜ που προέκυψε από τη διασταύρωση είναι όλως ενδεικτική και επικουρική και όχι εξαντλητική».

 

Το αρχείο αυτό θα αποσταλεί στις διάφορες αρμόδιες Διευθύνσεις της ΑΑΔΕ, οι οποίες είναι αρμόδιες για την είσπραξη της οφειλής. Στο έγγραφο υπενθυμίζεται ότι «σύμφωνα με το από 10-01-2006 και με αρ.πρ.1002272/174-24/0016 έγγραφο της υπηρεσίας μας , εφόσον από τα στοιχεία που σας διαβιβάζονται από την 25η Δ/νση διαπιστώνεται η ύπαρξη προσωπικών, εμπραγμάτων και λοιπών ασφαλειών των βεβαιούμενων ποσών (υποθήκες, προσωπικές και λοιπές εγγυήσεις), θα πρέπει να γίνονται άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ήτοι, η σημείωση στα βιβλία υποθηκών της υποκατάστασης αυτού (μερικής ή ολικής) στα ενυπόθηκα δικαιώματα των Τραπεζών (άρθρο 13 ν.1957/1991 – ΠΟΛ 2010/1991), η αποστολή ατομικής ειδοποίησης στους εγγυητές και η λήψη μέτρων και κατ’ αυτών κ.λπ.».

 

Το έγγραφο προέρχεται από τη Διεύθυνση Εισπράξεων και αφορά ευρύτερα την καταχώριση και τη μεταφορά των εγγραπτέων δικαιωμάτων (κατασχέσεων – υποθηκών) του Δημοσίου στο Κτηματολόγιο.

 

Με το ίδιο έγγραφο γίνεται γνωστό ότι «με βάση πρόσφατες διατάξεις νόμου παρατείνεται για τρεις μήνες η αποκλειστική προθεσμία διόρθωσης των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών στις περιοχές στις οποίες συμπληρώνεται εντός του έτους 2018 και συγκεκριμένα «η προθεσμία της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2664/1998 (Α’ 275) παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών αποκλειστικά για τις περιοχές στις οποίες λήγει εντός του έτους 2018». Η ως άνω διάταξη ισχύει από 03-01-2018, όπως ορίζει το άρθρο 128 του ίδιου νόμου.

 

Επισημαίνεται ότι η τρίμηνη παράταση αφορά αποκλειστικά σε εκείνες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες οι εγγραφές του Κτηματολογίου οριστικοποιούνται εντός του έτους 2018. Συνεπώς θα πρέπει να αναμορφωθούν αντίστοιχα οι καταληκτικές προθεσμίες του συνημμένου, στο ως άνω σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας, πίνακα.

 

Με το έγγραφο αποστέλλονται συνημμένοι δύο νέοι πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις περιοχές στις οποίες οι κτηματολογικές εγγραφές οριστικοποιούνται τα έτη 2019 και 2020. 

 

«Σημειώνεται ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες προς ενέργεια εκ μέρους των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων έχουν τεθεί σε χρόνο κατά δύο μήνες προγενέστερο της ημερομηνίας λήξης αυτών, προκειμένου να υπάρχει η ελάχιστη χρονική προθεσμία στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την κατάθεση αγωγής διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών.

 

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διασφαλιστούν αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα του Δημοσίου, παρακαλούνται οι υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης να προβαίνουν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για τον σχηματισμό και την αποστολή των σχετικών φακέλων στο Ν.Σ.Κ. και να μην εξαντλούν τις τεθείσες προθεσμίες».

Πηγή: www.euro2day.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο