ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΛΛΑΔΑ 2.0 Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας. Αυτό θα…

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4887/2022

“Αγροδιατροφή – Παραγωγή & Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων” Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΛΛΑΔΑ 2.0 Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας. Αυτό θα…

 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»  

 Επιδότηση για ίδρυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Επιδότηση για ίδρυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

  Αντικείμενο της Δράσης είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης  μέσω της ενίσχυσης ανέργων για την έναρξη της ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, εντός Περιφέρειας Πελοποννήσου  

Μετάβαση στο περιεχόμενο