ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη Μικρών και πολύ Μικρών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Ελλάδα, που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Αχαΐα)

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς (ΚΑΔ) και σε συγκεκριμένα δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα που ορίζει το Πρόγραμμα (εντός των Δήμων Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας και Πατρέων).

 ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη και ενίσχυση της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19.

 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη και ενίσχυση της λειτουργίας των επιχειρήσεων,  με τη μορφή επιχορήγησης, που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία. 

 Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων-  5η Πρόσκληση

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων- 5η Πρόσκληση

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους…

 Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα

Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η  μείωση της ανεργίας, κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού και στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.

 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη και ενίσχυση της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης, που αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, και υφίστανται σημαντική οικονομική ζημία λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19, με απώτερο στόχο την…

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και έχουν ενταχθεί σε έκτακτα μέτρα προστασίας και οι οποίες έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές ή  δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

 ΔΡΑΣΗ:  «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού τουριστικών & μεταποιητικών επιχειρήσεων»

ΔΡΑΣΗ: «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού τουριστικών & μεταποιητικών επιχειρήσεων»

Αντικείμενο της Δράσης είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο