• info@365consulting.gr
 • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Δεκάδες ΑΦΜ απενεργοποιεί η Εφορία λόγω έκρηξης της απάτης

Δεκάδες ΑΦΜ απενεργοποιεί η Εφορία λόγω έκρηξης της απάτης

Ήδη η ΑΑΔΕ προχώρησε στην απενεργοποίηση 110 ΑΦΜ φυσικών προσώπων, από την αρχή του 2021 και μέχρι τον Αύγουστο, τα οποία εμπλέκονται σε βαριές υποθέσεις φοροδιαφυγής και απάτης.

Σημειώνεται, πως, τα κρούσματα της φοροδιαφυγής «υψηλού επιπέδου», δείχνουν, αφενός ότι υπάρχει έξαρση του φαινομένου, αφετέρου οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, έχουν ρίξει το βάρος στις μεγάλες υποθέσεις, οι οποίες υποκρύπτουν τεράστιες απάτες στον τομέα του ΦΠΑ, όπου διαρκώς ανακαλύπτονται νέες υποθέσεις.

Πρόσφατα είναι εξάλλου τα στοιχεία, με 23 επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν  να εκδίδουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 430 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι το ποσοστό της παραβατικότητας στις συγκεκριμένες υποθέσεις, που ερευνά η ΥΕΔΔΕ (Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων) ξεπερνά και το 80%.

Αντίστοιχα, στη «μικρή» φοροδιαφυγή, των εμπορικών καταστημάτων και της εστίασης το ποσοστό της παραβατικότητας τον περασμένο Αύγουστο και συνολικά στο οκτάμηνο ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 κινείται στο 52%.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, η ΥΕΔΔΕ ολοκλήρωσε 131 έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, ενώ είναι σε εξέλιξη 76 ακόμη έρευνες.

Με βάση τα ευρήματα των ερευνών της ΥΕΔΔΕ, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην απενεργοποίηση 110 ΑΦΜ, φυσικών προσώπων, ως «εξαφανισμένων εμπόρων». Τα διαφυγόντα έσοδα του δημοσίου από τις συγκεκριμένες υποθέσεις ανήλθαν σε 22,4 εκατ. ευρώ.

Τα κρούσματα των «εξαφανισμένων εμπόρων» είναι αυξημένα φέτος, καθώς στο 8μηνο πιάστηκαν 110 άτομα εμπλεκόμενα σε απάτες ενώ το 2020 ολοκληρώθηκαν 207 έλεγχοι και 164 το 2019, ενώ αντίστοιχα απενεργοποιήθηκαν 144 και 116 ΑΦΜ.

Αναφορικά με το ποσοστό της παραβατικότητας, ανέρχεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 84%, καθώς από τις 131 υποθέσεις για τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στο οκτάμηνο, διαπιστώθηκαν σοβαρές φορολογικές παραβάσεις στις 110 και απενεργοποιήθηκαν τα ΑΦΜ.

Οι «εξαφανισμένοι έμποροι», αποτελούν ειδικό στόχο της ΑΑΔΕ και γενικά όλων των φορολογικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς πριν εξαφανιστούν έχουν ήδη καταφέρει να αφήσουν απλήρωτα χρέη σε Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία και προμηθευτές.

Η συνηθισμένη πρακτική της απάτης είναι η τύπου «καρουζέλ», κατά την οποία τα αγαθά κάνουν ένα κύκλο μεταξύ διαφόρων εταιρειών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ανήκουν στον ίδιο πρόσωπο ή κύκλωμα. Παράλληλα συμψηφίζουν τον ΦΠΑ που αναλογούν στα αγαθά, με εικονικά τιμολόγια τα οποία εκδίδουν οι επιχειρήσεις του ιδίου κυκλώματος.

Κάποια στιγμή «εξαφανίζεται» η εταιρεία η οποία όφειλε να αποδώσει στο Δημόσιο τον ΦΠΑ και έτσι, τα προϊόντα πωλούνται χωρίς ΦΠΑ, σε πιο ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με εκείνα που φορολογούνται κανονικά.

Η διαδικασία απενεργοποίησης ΑΦΜ

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, η διαδικασία απενεργοποίησης των ΑΦΜ διενεργείται στις περιπτώσεις που εντοπίζεται υπόθεση φοροδιαφυγής αλλά και προληπτικά, εάν από τον έλεγχο των αρχών προκύψει ότι:

 • Δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για δύο συνεχόμενα έτη 
 • Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησής ή
 • Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 • Διαπιστωθεί πως έχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία κατόχου.
 • Μετά από έλεγχο διαπιστωθεί απάτη σε βάρος του δημοσίου.

Οι φορολογούμενοι που χάνουν το ΑΦΜ τους, δεν μπορούν:

 1. να υποβάλουν οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.
 2. να υποβάλουν οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά.
 3. να θεωρήσουν βιβλία και στοιχεία
 4. να υποβάλουν οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
 5. να τύχουν απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
 6. να λάβουν πιστοποιητικό για υποβολή δηλώσεων κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών,
 7. να λάβουν πιστοποιητικό για μεταβίβαση ακινήτων
 8. να πάρουν αντίγραφο των υποβληθεισών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), δήλωσης ΦΑΠ νομικών προσώπων και εκκαθαριστικών ΕΤΑΚ και ΦΑΠ φυσικών προσώπων.
 9. να λάβουν φορολογική ενημερότητα
 10. να εισπράξουν ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής (Α.Φ.Ε.Κ. Χρηματικά Γραμμάτια, Γραμμάτια τρίτων, Χρηματικά εντάλματα).
 11. να έχουν συναλλαγές με το Δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων του Δημοσίου).

Πηγή: https://www.sofokleousin.gr/dekades-afm-apenergopoiei-i-eforia-logo-ekriksis-tis-apatis

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο