Ε. 2016 /31-01-2020

Ε. 2016 /31-01-2020

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 (Α΄170).

«Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 (Α΄170)

 

 

Πηγή:   https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2016-31-01-2020  

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο