• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Εφορία: Στο μικροσκόπιο καταθέσεις, θυρίδες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Εφορία: Στο μικροσκόπιο καταθέσεις, θυρίδες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Τους φορολογούμενους που κρύβουν εισοδήματα αναζητά ο ελεγκτικός μηχανισμός. Ενώ δηλώνουν εισοδήματα που δεν ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ έχουν καταναλωτικές δαπάνες σε ορισμένες περιπτώσεις που είναι και δεκαπλάσιες.

Παράλληλα, αναζητά χρήματα που είναι κρυμμένα σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια ή σε κάρτες του εξωτερικού (revolut, paypal κ.λπ.) με τους ελεγκτές να υποστηρίζουν ότι κάπου υπάρχουν κεφάλαια από αυτούς που υποδηλώνουν εισοδήματα. Μάλιστα το επόμενο διάστημα η ΑΑΔΕ αναμένεται να έχει επαφές με κάρτες και ιδρύματα του εξωτερικού προκειμένου να λαμβάνει στοιχεία Ελλήνων φορολογούμενων.

Επίσης, η ΑΑΔΕ η οποία αποκτά άμεση πρόσβαση στα στοιχεία καταθέσεων, χορηγήσεων, επενδύσεων, θυρίδων ακόμα και των ηλεκτρονικών πορτοφολιών για τους φορολογούμενους που βρίσκονται υπό έλεγχο ή για φορολογούμενους που υπάρχουν υπόνοιες ότι φοροδιαφεύγουν.

Από τον Ιανουάριο του 2024 ενεργοποιείται το “Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας” με βάση το οποίο θα ελέγχονται περιπτώσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας που υποκρύπτουν τη διάπραξη αδικημάτων εκτεταμένης και μεγάλης φοροδιαφυγής.

Το νέο σύστημα θα δώσει τη δυνατότητα στις ελεγκτικές αρχές να λαμβάνουν με διαδικασίες-εξπρές στοιχεία και πληροφορίες από τα πιστωτικά ιδρύματα για το ύψος των καταθέσεων τους επενδυτικούς λογαριασμούς, τις πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, τις τραπεζικές θυρίδες, τους λογαριασμούς αλλά και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια για τα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Τα στοιχεία αυτά θα τα αντιπαραβάλλονται με τις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ύψος της κινητής περιουσίας και οι δαπάνες διαβίωσης δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που εμφανίζουν στην εφορία. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται θα θεωρείται αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και το υπερβάλλον ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 33%.

Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή ορίζει τη σύσταση Συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας “Bank Account Nexus Crosscheck APPplication” – BANCAPP για την αυτοματοποιημένη διαβίβαση των αρχείων αιτημάτων άρσης απορρήτου χρηματοπιστωτικών δεδομένων.

Για την άρση απορρήτου, μέσω του συστήματος, προϋπόθεση είναι η γνώση και συμπλήρωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου, ενώ για την υποβολή αιτήματος άρσης πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης της άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Στο νέο σύστημα θα πρέπει να διαβιβάσουν δεδομένα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ,τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Τα στοιχεία που θα αποστέλλουν τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσδιορίζονται αναλυτικά στην απόφαση και αφορούν:
 
1.     Καταθέσεις πρώτης ζήτησης και προθεσμιακές
 
2.     Χορηγήσεις
 
3.     Επενδυτικούς λογαριασμούς με παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.
 
4.     Πιστωτικές κάρτες
 
5.     Τραπεζικές θυρίδες
 
6.     Λογαριασμούς Πληρωμών
 
7.     Προπληρωμένες Κάρτες
 
8.     Ηλεκτρονικά πορτοφόλια
 
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται, δύναται να ανατρέχουν στην τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία υποβολής κάθε αιτήματος παροχής πληροφοριών, ενώ κάθε αίτημα πρέπει να απαντηθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών. Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος και ένταξης των υπόχρεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα έχει οριστεί η 1η Ιανουαρίου 2024.

Σύμμαχοι οι φορολογούμενοι

Το μπόνους των 100 έως 3.000 ευρώ σε όσους φορολογούμενους εντοπίσουν μέσω της εφαρμογής appodixi πλαστές αποδείξεις έχει ενεργοποιήσει τους φορολογούμενους οι οποίοι με τα κινητά ανά χείρας σκανάρουν αποδείξεις. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν οι φορολογούμενοι που έχουν κατεβάσει την εφαρμογή στα κινητά τους, είναι να σκανάρουν την απόδειξη και εάν λάβουν μήνυμα ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ ή ότι δεν είναι γνήσια την υποβάλλουν και κερδίζουν το χρηματικό ποσό που κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος της φοροδιαφυγής.

Βέβαια, πριν την απόδοση των ποσών, οι ελεγκτές διενεργούν έλεγχο στην επιχείρηση για να εντοπισθεί το ύψος της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων την εφαρμογή appodixi έχουν κατεβάσει στα κινητά τους 224.896 πολίτες (175.393 συσκευές Android και 49.503 συσκευές iOS). Μάλιστα σε διάστημα 15 ημερών, από την ανακοίνωση των μπόνους,  περίπου 5.000 κατέβασαν την εφαρμογή.

Από τους ανωτέρω χρήστες της εφαρμογής έχουν πραγματοποιηθεί 136.287 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 60.768 είναι επώνυμες και οι 75.519 είναι ανώνυμες. Υπενθυμίζεται ότι με την εφαρμογή σκανάρεται κάθε απόδειξη, που έχει εκδοθεί με QR code. Εφόσον οι πολίτες διαπιστώσουν μη-διαβίβαση ή απόκλιση στα στοιχεία της απόδειξης, έχουν τη δυνατότητα να την αποστείλουν στην ΑΑΔΕ. Σημειώνεται ότι πρόσφατα είχε εντοπιστεί στη Σαντορίνη που είχε ξεχάσει να διαβιβάσει 6.100 αποδείξεις σε διάστημα τριών μηνών συνολικής αξίας 224.500 ευρώ.

Όπως προαναφέρθηκε το μπόνους κυμαίνεται μεταξύ 100 ευρώ και 3.000 ευρώ. Με τη βεβαίωση του φόρου και του προστίμου θα γίνεται και η κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του πολίτη που συνέβαλε στην αποκάλυψη της φοροδιαφυγής. Ακόμα και εάν η επιχείρηση προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και μετά στα Διοικητικά Δικαστήρια, διαδικασία που μπορεί να κρατήσει αρκετά χρόνια, ο καταγγέλλων θα λάβει το ποσό με τη βεβαίωση των φόρων και των προστίμων, ασχέτως εάν εκ των υστέρων δικαιωθεί για κάποιο λόγο η εταιρεία.

Πηγή: https://www.capital.gr/tax/3750653/eforia-sto-mikroskopio-katatheseis-thurides-kai-ilektronika-portofolia/

Εγγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο

<

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο