Έλεγχοι σε φορολογούμενους με πολλά ακίνητα και μικρό εισόδημα

Έλεγχοι σε φορολογούμενους με πολλά ακίνητα και μικρό εισόδημα

Να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες που της δίνει η νέα τεχνολογία επιχειρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Προκειμένου να εξασφαλίσει περισσότερα φορολογικά έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και να κάνει τη ζωή πιο δύσκολη σε όσους αποκρύπτουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, προχωρά σε μια σύγκριση που, όπως υποστηρίζουν υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, μπορεί να αποτελέσει μια πολύ σημαντική αφετηρία για ελέγχους.

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, η ΑΑΔΕ θα δημιουργήσει μια ηλεκτρονική εφαρμογή στο νέο taxis η οποία θα συσχετίσει την αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογούμενου και του ετήσιου εισοδήματος που δηλώνει στη φορολογική του δήλωση. Η σύγκριση θα γίνει σε ένα βάθος χρόνου και σίγουρα έως το χρονικό όριο της παραγραφής, δηλαδή τουλάχιστον για την τελευταία δεκαετία.

 

Από τη σύγκριση θα εντοπισθούν φορολογούμενοι οι οποίοι ενώ δηλώνουν συστηματικά χαμηλά εισοδήματα, κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες από κλάδους με παραδοσιακά υψηλά ποσοστά φορολογικής παραβατικότητας, διαθέτουν σημαντική ακίνητη περιουσία την οποία είτε χρησιμοποιούν για ιδιοκατοίκηση (κατοικίες) είτε εκμισθώνουν, είτε απλώς κατέχουν (οικόπεδα κλπ).

 

 

Στους φορολογούμενους που θα πιαστούν στην ηλεκτρονική απόχη της συσχέτισης εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας πρόκειται να εκδοθούν εντολές φορολογικού ελέγχου για:

 

-τη λεγόμενη αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Για τον υπολογισμό του πραγματικού τους εισοδήματος πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου όπου τα εισοδήματα των φορολογούμενων συγκρίνονται με τις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιούν, όπως είναι οι δαπάνες για εξυπηρέτηση πιστωτικών καρτών, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, ασφάλιστρα, δαπάνες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και με την μεταβολή του ύψους των καταθέσεών τους. Οι αποκλίσεις θα θεωρούνται αδήλωτο εισόδημα και θα επιβάλλεται στους φορολογούμενους πρόσθετος φόρος, πρόστιμα και προσαυξήσεις

 

-έλεγχο πόθεν έσχες για την απόκτηση της ακίνητης περιουσίας. Θα ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκαν τα ακίνητα που βρίσκονται στη διάθεση του φορολογούμενου. Στην περίπτωση ακινήτων που αποκτήθηκαν με επαχθή αιτία από τον φορολογούμενο (αγορά) τότε θα αναζητείται το πραγματικό τίμημα ύστερα από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του αγοραστή και πιθανόν και του πωλητή

 

Σημειώνεται ότι προωθείται και διασύνδεση της εφαρμογής περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ με το πληροφοριακό σύστημα του κτηματολογίου προκειμένου να εντοπισθεί ακίνητη περιουσία η οποία δεν έχει δηλωθεί από τους φορολογούμενους.

Πηγή: www.capital.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο