Σε συνέχεια των ενημερωτικών μας δελτίων σχετικά με τα αναμενόμενα Προγράμματα Επιδοτήσεων, μπορείτε να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα για να είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε άμεσα για τα αντίστοιχα προγράμματα τη στιγμή που θα προκηρυχθούν.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σας παρέχουμε δωρεάν πληροφόρηση των κριτηρίων αξιολόγησης και εκτίμηση της βαθμολογίας του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).