• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Ελλειψη εργαζομένων με κατάλληλα προσόντα διαπιστώνουν οι εταιρείες

Ελλειψη εργαζομένων με κατάλληλα προσόντα διαπιστώνουν οι εταιρείες

Σημαντική απόκλιση των υπαρχουσών ικανοτήτων του εγχώριου εργατικού δυναμικού και των απαιτήσεων των επιχειρήσεων καταγράφει μελέτη της Adecco για την «Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα». 

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

 

Αποτυπώνοντας τη γνώμη των εργοδοτών για την αγορά εργασίας και τον βαθμό στον οποίο οι σημερινοί υποψήφιοι και οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι εταιρείες, η μελέτη αναδεικνύει ένα από τα σημαντικά προβλήματα που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, αυξάνει την ανεργία, υπονομεύει την κοινωνική ένταξη και επιφέρει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Είναι το ίδιο πρόβλημα που, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Adecco Ελλάδας, Κ. Μυλωνάς, εντοπίζουν τα στελέχη των επιχειρήσεων και αφήνει «ανοιχτές» θέσεις εργασίας παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας.

 

Αναλυτικά, μόλις το 44% των συμμετεχόντων στην έρευνα εργοδοτών δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες της εταιρείας, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το 2016 ήταν 64%, ενώ το 52% απάντησε ότι ανταποκρίνονται μόνο εν μέρει (34% το 2016). Να σημειωθεί βέβαια ότι η αναντιστοιχία δεξιοτήτων που αναγνωρίζουν οι εργοδότες στην εν λόγω έρευνα, δεν αποτυπώνεται στην άποψη των υποψηφίων και των εργαζομένων που καταγράφηκε από παλαιότερη έρευνα της Adecco, καθώς θεωρούσαν ότι διαθέτουν σε ικανοποιητικό βαθμό (πολύ ή αρκετά) το σύνολο των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που χρειάζονται οι επιχειρήσεις.

 

Στη νέα έρευνα και στην ερώτηση εάν υπάρχουν παράγοντες που δυσχεραίνουν την επιλογή υποψηφίου για την κάλυψη της θέσης, το 82% των εργοδοτών απάντησε ναι, με την έλλειψη των απαιτούμενων προσόντων και εργασιακής εμπειρίας να αποτελούν τους λόγους που αναφέρονται πιο συχνά ως εμπόδια στην κάλυψη των θέσεων εργασίας. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ αυτών που ζητούν οι εταιρείες και αυτών που προσφέρουν οι υποψήφιοι εντοπίζονται στην «ανάληψη πρωτοβουλιών», στην «ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων» και στην «ευελιξία/προσαρμοστικότητα». Μάλιστα, οι εργοδότες ανέδειξαν ως σημαντικότερες δεξιότητες για την κάλυψη των κενών θέσεων εντός των εταιρειών τους, το «εργασιακό ήθος» (84%), την «ικανότητα εργασίας σε ομάδα» (65%) και την «ευελιξία/προσαρμοστικότητα» (56%). Οι «τεχνικές και πρακτικές γνώσεις για τη συγκεκριμένη εργασία» έπονται στη σχετική λίστα (42%). Να σημειωθεί εδώ ότι οι εργοδότες δήλωσαν πως ενδιαφέρονται να στελεχώσουν κάποιο τμήμα τους με νέο προσωπικό, κυρίως δε τμήματα Πωλήσεων, Marketing και Παραγωγής.

 

Οσο για τον περιορισμό της αναντιστοιχίας προσφοράς-ζήτησης, συστήνεται η ενίσχυση της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις (68%) καθώς και η ενδυνάμωση της συνεργασίας των φορέων εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (50%). Με στόχο να γεφυρώσουν το κενό δεξιοτήτων που διαπιστώνεται, οι εταιρείες σε ποσοστό 88% δήλωσαν πως προσφέρουν οι ίδιες εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

Η έρευνα εξέτασε ακόμα τον βαθμό κατά τον οποίο οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία επιλογής προσωπικού αξιολογούν ως «ελκυστικές» τις εταιρείες τους. Και διαπίστωσε πως υπάρχει απόκλιση απόψεων μεταξύ ανώτερων και μεσαίων στελεχών. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θεωρούν ελκυστική την εταιρεία τους σε ποσοστό 61%, εν μέρει ελκυστική σε ποσοστό 2% και μη ελκυστική σε ποσοστό 37%. Μη ελκυστική θεωρούν την εταιρεία τους κυρίως νεότερης ηλικίας άτομα.

 

Πηγή: www.kathimerini.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο