• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Εντός 5 ημερών τα δικαιολογητικά των ύποπτων καταθέσεων!

Εντός 5 ημερών τα δικαιολογητικά των ύποπτων καταθέσεων!

Σύμφωνα μάλιστα με αποφάσεις τηςΔιεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όσα δικαιολογητικά ζητήσει η εφορία και εκείνα που θεωρεί ο ίδιος ότι θα ελαφρύνουν τη θέση του, θα πρέπει να προσκομιστούν στους ελεγκτές εντός πέντε ημερών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τα έχει διαθέσιμα, για παν ενδεχόμενο.

Σημειώνεται, ότι οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων αποτελούν μια συνήθη διαδικασία για ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οι οποίες σε κάθε φορολογικό έλεγχο που διενεργούν, μπαίνουν και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ελεγχόμενων.

Ο έλεγχος γίνεται μέσω του Ειδικού Λογισμικού Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (ΕΛΑΕΠΠ), το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να προχωρούν στο «σάρωμα» των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των φυσικών προσώπων και να ξεχωρίζουν εύκολα τις περιπτώσεις εκείνες όπου τα ποσά των πρωταρχικών καταθέσεων είναι πολύ μεγάλα σε σύγκριση με τα εισοδήματα που έχουν συμπεριλάβει στις φορολογικές δηλώσεις των αντίστοιχων ετών.

Εφόσον, σε ένα ή περισσότερα από τα πέντε ή δέκα τελευταία έτη εντοπίζονται ποσά καταθέσεων τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα δηλωθέντα ποσά εισοδημάτων που περιελήφθησαν στις φορολογικές δηλώσεις των αντίστοιχων ετών, οι φορολογούμενοι καλούνται από τις αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων, να δικαιολογήσουν τις επιπλέον διαφορές προσκομίζοντας στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα ποσά αυτών συνιστούν νομίμως κτηθέντα εισοδήματα, είτε φορολογούμενα είτε απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματος.

Η λίστα των δικαιολογητικών

Ο φορολογούμενος που θα κληθεί να δικαιολογήσει ποσά που βρέθηκαν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς θα πρέπει να προσκομίσει εντός πέντε ημερών στους ελεγκτές:

  1. Κατάσταση με το σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων (ομόλογα, μετοχές, ρέπος κλπ) και των τραπεζικών λογαριασμών (ταμιευτηρίου, προθεσμίας όψεως κλπ) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ατομικά ή ως συνδικαιούχος με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Στα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αναγράφονται: το Πιστωτικό Ίδρυμα, το είδος της επένδυσης (λογαριασμός ταμιευτηρίου, προθεσμιακή κατάθεση, έντοκο γραμμάτιο, ομόλογο κλπ), ο αριθμός ταυτοποίησης του προϊόντος, τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ.) των τυχόν συνδικαιούχων προσώπων.
  2. Αντίγραφα των αναλυτικών κινήσεων των χρηματοοικονομικών προϊόντων και τραπεζικών λογαριασμών κατά το χρονικό διάστημα που αφορά ο έλεγχος της εφορίας.
  3. Δικαιολογητικά όλων των συναλλαγών.
  4. Αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες για την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσης των χρηματικών ποσών των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Στην περίπτωση που υπάρχει μια πίστωση στον λογαριασμό του και αυτή προέρχεται από την πώληση περιουσιακού στοιχείου (π.χ. ακινήτου, αυτοκινήτου κ.λπ.) αυτό θα πρέπει να το αποδείξει.

Αν πειστούν οι ελεγκτές για την ακρίβεια των ισχυρισμών του ελεγχόμενου, τότε αποφεύγει τα περαιτέρω.

Σε διαφορετική περίπτωση, που οι καταθέσεις υπερβαίνουν τα ποσά των εισοδημάτων του, αλλά δεν μπορεί να παράσχεις επαρκείς εξηγήσεις, τότε πέφτει πέλεκυς.

Του καταλογίζεται συγκεκριμένα, διαφορά φόρου εισοδήματος (καταθέσεις μείον δηλωθέντα εισοδήματα), τα οποία φορολογούνται ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα), με 33% και επ΄ αυτού επιβάλλεται πρόστιμο λόγω ανακρίβειας, καθώς εισφορά αλληλεγγύης.

Το συνολικό κόστος των αδικαιολόγητων καταθέσεων, ξεπερνά το 50% του ποσού και κλιμακώνεται μέχρι και πάνω από το 90% του ποσού, ανάλογα με το χρόνο που έχει μεσολαβήσει από το φορολογικό έτος που αφορά η αδικαιολόγητη κατάθεση.

Πηγή: https://www.sofokleousin.gr/entos-5-imeron-ta-dikaiologitika-ton-ypopton-katatheseon

Εγγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο

<

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο