Είμαστε σε θέση να δίνουμε λύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις συντάσσοντας, ολοκληρώνοντας και υλοποιώντας, οικονομοτεχνικές μελέτες και προτάσεις δανειοδότησης με στόχο την αποτελεσματική ανάπτυξη των επιχειρηματικών σας σχεδίων.

Πιο συγκεκριμένα, σας παρέχουμε  τα εξής:

✔ Μελέτη φορολογικής & ασφαλιστικής νομοθεσίας ώστε να επιτυγχάνεται η ελάχιστη δυνατή έκθεση της επιχείρησης στο φόρο
✔ Πρόταση της πιο ενδεδειγμένης και αποδοτικής λύσης σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης
✔ Αποφυγή φορολογικών κινδύνων  βάσει κριτηρίων φορολογικού ελέγχου (ΣΔΟΕ, ΚΕΦΟΜΕΠ)
 ✔ Μεγιστοποίηση ωφελειών που προκύπτουν από τις φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις
✔ Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης σύμφωνα με τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές & άμεση προσαρμογή προς όφελος της επιχείρησης
✔ Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους
✔ Κατάρτιση έκθεσης σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις και πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις αυτών
✔ Εκπόνηση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων Επιχειρηματικών Σχεδίων

Γιατί να μας προτιμήσετε

Οι διεργασίες της 365 Tax & Business Consulting συμμορφώνονται με το Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015. Είναι μέλος του Οικονομικού επιμελητηρίου από το 1998 και συμμετέχει ανελλιπώς σε πολυάριθμα σεμινάρια και ημερίδες, με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της και την προσαρμογή στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες και απαιτήσεις.