• info@365consulting.gr
 • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΔΡΑΣΗ: “e-λιανικό” για δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΔΡΑΣΗ: “e-λιανικό” για δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Αντικείμενο της Δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 12/2/2021.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) σε έδρα ή υποκατάστημα (ή ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα)
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • οι υφιστάμενες να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% κατά το 4Ο τρίμηνο 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Έναρξη Υποβολών: 22-2-2021

Λήξη Υποβολών: 24-3-2021

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΗΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών : 18 Μαρτίου 2020

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • Επιχορήγηση σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών.
 • Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου : έως 5.000 €
 • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που ήδη διέθεταν ηλεκτρονικό κατάστημα πριν από τις 18/3/2020, μπορούν να το αναβαθμίσουν με δικαιούμενη ενίσχυση έως 1500 €

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) (Μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop) (Μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.) (Μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

 

 • Για τον εξοπλισμό πληροφορικής, μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου Π/Υ  είναι 30%
 • Για το λογισμικό, μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου Π/Υ  είναι 100%

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΑ

– Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ορίζεται ως βασικό κριτήριο η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019.

– Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις

Προτεινόμενα χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών υπηρεσιών – Συστάσεις και Απαιτήσεις Υλοποίησης

Προδιαγραφές χρηστικότητας ηλ. υπηρεσιών

1. Να διατίθεται ενότητα συχνών ερωτήσεων (FAQ questions)

2. Να διατίθεται βίντεο επίδειξης χρήσης της υπηρεσίας (demo)

3. Να διατίθεται λειτουργικότητα live support

4. Να προσδιορίζεται η αρμόδια υπηρεσία/τμήμα με στοιχεία επικοινωνίας

5. Να διατίθεται μηχανισμός αποστολής σχολίων και παραπόνων

6. Αν διατίθεται φόρουμ συζήτησης ή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αναφέρεται

7. Να διατίθεται μηχανισμός μέτρησης της ικανοποίησης από τη χρήση της υπηρεσίας

Προδιαγραφές διαφάνειας παροχής ηλ. υπηρεσιών

1. Ειδοποίηση ολοκλήρωσης υπηρεσίας

2. Πρόοδος ολοκλήρωσης υπηρεσίας

3. Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης

Προδιαγραφές διαφάνειας στη χρήση προσωπικών δεδομένων

1. Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και σχετικές με την επεξεργασία των δεδομένων πληροφορίες

2. Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τον αφορούν

3. Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η δυνατότητα διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας

4. Να διατίθεται μηχανισμός υποβολής παραπόνων αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα

5. Να παρέχεται μηχανισμός καταγραφής/παρακολούθησης των φορέων/μητρώων στους οποίους παρέχεται πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 1. Αντίγραφα Ασφαλείας – Να υιοθετηθεί/αναπτυχθεί συγκεκριμένη πολιτική για τη λήψη και διαχείριση των αντιγράφων ασφαλείας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η οποία θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διασφαλίζει τη δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, για το πλήρες εύρος χρόνου που καθορίζει η σχετική νομοθεσία.
 2. Προσβασιμότητα – Να ληφθεί υπόψη το πρότυπο EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), «Accessibility requirements for ICT products and services»), εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχεία αναφοράς που παραπέμπουν σε μια πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού προτύπου, και το επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑ».

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – e-λιανικό

 

 

 

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο