• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Η εγκύκλιος για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Η εγκύκλιος για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Ολόκληρη η εγκύκλιος για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση σε θέσεις πλήρους απασχόλησης 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» του ΟΑΕΔ.

Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή η εγκύκλιος για τις 10.000 νέες θέσεις εργασίας απο τον ΟΑΕΔ! Αναρωτιόμαστε γιάτι….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημερ. 23/03/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ. Πρωτ.: 22574

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων “Επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας.”

Η Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη α) το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258), β) το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α΄ 70), και γ) τη με αριθμό 2983/64/08-11-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 391/Β΄/10-02-2017), καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως δέκα (10) θέσεις που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 27-03-2017 και ώρα 10η πρωινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» με την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση, σε νέες θέσεις εργασίας οι οποίες είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Αντικείμενο προγράμματος- Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοιν.Σ.Επ, Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως δέκα (10) θέσεις που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και προσλαμβάνουν δικαιούχους «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας με πλήρες ωράριο .

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο (2) στάδια.

1. Το α΄ στάδιο του προγράμματος διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα το οποίο υπολείπεται του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» μέχρι τη λήξη της διάρκειας τακτικής επιδότησης. Το διάστημα που υπολείπεται στον δικαιούχο «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% της αρχικής εγκριθείσας επιδότησης ή της επιδότησης λόγω συνέχισης.

Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας .

Για τους δικαιούχους επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων πρέπει να υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση όπως αυτή ορίζεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

2. Το β΄ στάδιο αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 12 μηνών για αμιγή απασχόληση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Πλαίσιο ένταξης – χρηματοδότηση – επιλέξιμες περιοχές

1. Για το α΄ στάδιο του προγράμματος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, επειδή ο ΚΑΕ 2493 του Ο.Α.Ε.Δ. τροφοδοτείται από τον ΚΑΕ 0651 του Ο.Α.Ε.Δ. στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. Όσον αφορά στο επιπλέον ποσό για τους μακροχρόνια ανέργους δικαιούχους της επιταγής επανένταξης, προκαλείται δαπάνη ύψους 6.000.000 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493), στον οποίο έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.

2. Για το β΄ στάδιο του προγράμματος, θα προκληθεί δαπάνη ύψους 25.000.000 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493), στον οποίο έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.

Ι. Α΄ στάδιο

Για το επιπλέον ποσό, που αφορά στους μακροχρόνια ανέργους, δικαιούχους της επιταγής επανένταξης, θα προκληθεί δαπάνη ύψους 6.000.000 ευρώ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής :

Για το 2017: 2.000.000

Για το 2018: 3.000.000

Για το 2019:1.000.000

ΙΙ. B΄ στάδιο

Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 26.000.000 ευρώ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής :

Για το 2017 :2.000.000

Για το 2018:8.000.000

Για το 2019:6.000.000

Για το 2020:5.000.000 Για το 2021:5.000.000

3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ – Δικαιούχοι των πράξεων

Σύμφωνα α) με τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258), μεταξύ των σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση, διευκόλυνση της ένταξης και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας β) το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων και σύμφωνα γ) με την παρ.4 του δεύτερου άρθρου του Ν.3845 (ΦΕΚ 65/Α/6-5-2010) “κάθε επιδοτούμενος άνεργος λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας, δικαιούται «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» δ) με την παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.4075/2012 “Ο προσλαμβανόμενος ή τοποθετούμενος ασφαλίζεται στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ, καθώς και σε όλους τους κλάδους και λογαριασμούς του ΟΑΕΔ. Αν απολυθεί πριν από το χρόνο λήξης του δικαιώματος επιδότησης, ο άνεργος λαμβάνει το επίδομα ανεργίας για το υπόλοιπο διάστημα, εφόσον δεν επανατοποθετηθεί ή προσληφθεί, ε) ο δικαιούχος «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» σύμφωνα με το αρθρ. 70 του Ν. 4430/31-10-2016 (ΦΕΚ 205 Α/31-10-2016) εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παρ.1 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α΄152) για όσο χρόνο αυτός απασχολείται δυνάμει της ως άνω επιταγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

4.1. Δικαιούχοι- Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοιν.Σ.Επ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως δέκα (10) άτομα που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Για να ενταχθεί μία επιχείρηση στο πρόγραμμα θα πρέπει ο αριθμός των μηνιαίων μονάδων εργασίας, δηλαδή ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν εργαστεί κατά τον τελευταίο μήνα (ημερολογιακά) υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει τις δέκα (10) μονάδες.

Παράδειγμα: μία επιχείρηση που έχει υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στις 07/05/2017, θα υπολογίσουμε τον αριθμό των μηνιαίων μονάδων από 07/04/2017 έως και 07/05/2017.

Για τον υπολογισμό των Μηνιαίων Μονάδων Εργασίας και τη δυνατότητα υπαγωγής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα, σας παραπέμπουμε στον πίνακα υπολογισμού στο τέλος της δημόσιας πρόσκλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θεωρείται :

Α. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

Β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση όπως επίσης και

Γ. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορούν να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης:

Α. η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,

Β. η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη

πράξη),

Γ. η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

Δ. η οικειοθελής αποχώρηση,

Ε. η φυλάκιση και ο θάνατος. Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

Δεν εντάσσονται:

1. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).

2. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.

3. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.

4. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

5. Οι σύλλογοι και τα σωματεία που δεν ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

6. Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος. Στις περιπτώσεις που το αντικείμενο εργασιών που εξαιρείται αναφέρεται μεταξύ των σκοπών όπως ορίζονται από το καταστατικό της επιχείρησης και δεν ορίζεται στην έναρξη δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ., η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, εφόσον συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν πρόκειται να ασκήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος το εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών. Στις περιπτώσεις που το αντικείμενο εργασιών αναφέρεται στην έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., η επιχείρηση για να ενταχθεί θα πρέπει να προβεί σε μεταβολή εργασιών στη Δ.Ο.Υ. πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ως προς το εξαιρούμενο αντικείμενο και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν πρόκειται να ασκήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος το εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

7. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

8. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας διότι δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός και ο στόχος του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.

9.

i. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1).

ii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια ),

iii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών).

iv. Τα νυχτερινά κέντρα.

v. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).

vi. Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχορηγούμενων ως εποχικό προσωπικό τους.

vii. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχοληθούν το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα ) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

viii. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 9i έως 9viii, η επιχείρηση για να ενταχθεί θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώσεων 9i έως 9viii.

4.2. Ωφελούμενοι- Ανεργοι

Α. `Ανεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησης τακτικής ανεργίας (αρχικής ή συνέχισης).

Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.

Β. Μακροχρόνια άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι θα πρέπει να είναι δικαιούχοι της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» κατά την ημέρα της υπόδειξης .

Οι ωφελούμενοι άνεργοι και των δύο ανωτέρω κατηγοριών κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις:

1. Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:

Α. είχαν απασχοληθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.

Β. είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).

Γ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.

Δ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας με τον εργοδότη.

2. για εργαζόμενους που απασχολούνται αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).

3. για άτομα που:

Α. είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε Β. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.

Γ. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων

Δ. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ)

Ε. τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98.

ΣΤ. θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,

Ζ. θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).

Η. θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη διαδικασία που θα περιγράφεται στη παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

5.1. Διάρκεια επιχορήγησης

Η διάρκεια επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται υποχρεωτικά στους 12 μήνες για απασχόληση και συμπεριλαμβάνει δύο στάδια:

i) Το πρώτο (α΄ ) στάδιο περιλαμβάνει, το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από την πρόσληψη του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» στην επιχείρηση μέχρι και τη λήξη της διάρκειας επιδότησης όπως αυτό ορίζεται στην επιταγή επανένταξης (μέχρι 12 μήνες ).

ii) Το δεύτερο (β΄) στάδιο περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη λήξη του α΄ σταδίου και μέχρι να συμπληρωθούν οι 12 μήνες .

Ως βάση υπολογισμού για τη συμπλήρωση των 12 μηνών λαμβάνεται η ημερομηνία πρόσληψης .

Μετά τη λήξη της επιχορήγησης ακολουθούν τρεις (3) μήνες δέσμευσης (χωρίς επιχορήγηση).

5.2. Ποσό επιχορήγησης

i) Α΄ στάδιο

Ως μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών ορίζεται το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά. Στην περίπτωση αλλαγής της οικογενειακής κατάστασης του ωφελούμενου, το ανωτέρω ποσό δεν αναπροσαρμόζεται. Ισχύει το ποσό που δικαιούται κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας πρόσληψης. Για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το επίδομα μακροχρονίων ανέργων και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης οκτώ (8) ευρώ.

Στο ποσό επιχορήγησης της επιταγής επανένταξης συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα ή η αναλογία καθενός εξ αυτών που αντιστοιχεί στον εργοδότη .

ii) Β΄ στάδιο

Ως ποσό επιχορήγησης για το β΄ στάδιο του προγράμματος ορίζεται το ποσό των 360,00 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημερομίσθια το μήνα, για επιχορηγούμενους δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας ή και για κοινούς ανέργους (στην περίπτωση αντικατάστασης (β΄ στάδιο).

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης μειώνεται κατά 1/25.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

6.1. Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι Πιστοποιημένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εφόσον έχει παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της) και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να απασχολήσει επιδοτούμενο προσωπικό σε υποκατάστημα της, θα υποβάλλει την ηλεκτρονικής αίτηση-υπαγωγής στο ΚΠΑ αρμοδιότητας του υποκαταστήματος .

Κατά τη διαδικασία, όμως, αναζήτησης ανέργων, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, εφόσον ο άνεργος που θα προσληφθεί πρόκειται να απασχοληθεί σε υποκατάστημα της επιχείρησης, η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται μόνο στο υποκατάστημα και πραγματοποιείται με τον κλειδάριθμο του υποκαταστήματος (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.

6.2. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφορικό Σύστημα (portal) του Οργανισμού θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα, της επιχείρησης που θα προσληφθεί ο ωφελούμενος και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την παραλαβή κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα:

Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ., email, ΑΦΜ κλπ) κάθε υποκαταστήματός της.

6.3.Στην ηλεκτρονική αίτηση εμπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, η οποία καταγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και στην οποία οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των ανέργων που επιθυμούν να προσλάβουν, στα πλαίσια του προγράμματος.

Η διαδικασία της αντικατάστασης του επιχορηγούμενου ατόμου, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, γίνεται με κλειδάριθμο και η «εντολή κενής θέσης για αντικατάσταση» δύναται να υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Εάν η επιχείρηση επιθυμεί μπορεί να υποβάλλει εντολή κενής θέσης και στους εργασιακούς συμβούλους του ΚΠΑ αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα όπου θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος.

6.4. Επίσης στην ηλεκτρονική αίτηση, η επιχείρηση πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά, τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και μόνο τα -τυχόν- νομικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέτοχοι της επιχείρησης από 20% και άνω, ανεξαρτήτως εάν τα νομικά πρόσωπα της επιχείρησης είναι μέτοχοι ή εταίροι εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να γίνει η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων.

6.5. Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΓΓΠΣ και του ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, πριν την έκδοση εγκριτικής απόφασης τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη.

Η ως άνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμ.Πρωτ. και ημερομηνία υποβολής.

Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί και να επιδοτηθεί για περισσότερες από μία θέσεις, με την επιφύλαξη της παρ.3 του κεφαλαίου 2 της παρούσας.

Κεφάλαιο 7
Διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης

7.1 Διαδικασία αξιολόγησης

Μετά την υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης το Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών στην αξιολόγησή τους αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση της αξιολόγησης και την ένταξη ή μη των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά από εισήγηση του Γραφείου Απασχόλησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους, η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ΟΑΕΔ σε υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ., του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης (ΚΠΑ 2) ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (απόφαση ένταξης ή απορριπτική απόφαση).

Στη συνέχεια το αρμόδιο Γραφείο Απασχόλησης ενημερώνει τον δικαιούχο.

7.2 Έγκριση

Η απόφαση ένταξης της επιχείρησης προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων,για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων της ομάδας στόχου (όπως ορίζεται στο άρθρο 4.2. της παρούσας) και σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης – εντολή κενής θέσης – Υπεύθυνη Δήλωση μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στις ενταγμένες επιχειρήσεις – εργοδότες μιας νέας διαδικασίας αναζήτησης ανέργων, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με στόχο την άμεση και καλύτερη σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ανέργων, εφόσον ο άνεργος προσληφθεί σε υποκατάστημα της επιχείρησης, η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται μόνο στο υποκατάστημα και πραγματοποιείται με κωδικούς πρόσβασης του υποκαταστήματος (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Σύμφωνα μ ε τη νέα διαδικασία, η ενταγμένη (δικαιούχος) επιχείρηση- εργοδότης, εντός δέκα (10 )ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης, δύναται να ενεργοποιήσει μ έσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων επιλέγοντας το πεδίο «Ενεργοποίηση της αναζήτησης Ανέργων». Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής ο Οργανισμός θα παρέχει στους δικαιούχους εργοδότες – επιχειρήσεις πρόσβαση στα στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος των εγγεγραμμένων στο μητρώο του, ανέργων, με βάση την ειδικότητά τους, την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τις δεξιότητες του ανέργου και την, περιοχή στην οποία διαμένουν. Επισημαίνεται ότι η λίστα των ανέργων /ωφελούμενων του προγράμματος ισχύει μόνο για τη τρέχουσα ημερομηνία αναζήτησης, διότι η αναζήτηση των στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα αποτελεί μία δυναμική διαδικασία και τροποποιείται καθημερινά. Συνεπώς, ο εργοδότης – επιχείρηση εντοπίζει τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας, που, προσφέρει και προεπιλέγει μέχρι 10 υποψηφίους από οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας. Στη συνέχεια ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 σχετικά με τη λίστα των Βιογραφικών Σημειωμάτων [μέχρι δέκα (10) Βιογραφικά Σημειώματα] που έχει προεπιλέξει .Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Κ.Π.Α.2 αφού λάβουν τη σχετική λίστα με τα Βιογραφικά Σημειώματα προβαίνουν κατά, προτεραιότητα στην υπόδειξη των ανέργων στους οποίους αντιστοιχούν τα εν λόγω Βιογραφικά Σημειώματα μ έσω συστατικού σημειώματος προκειμένου να ολοκληρωθεί η νέα διαδικασία σύζευξης, προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Η υπηρεσία προκειμένου να προβεί στις υποδείξεις από τη λίστα θα πρέπει να επανεξετάσει αν οι άνεργοι /ωφελούμενοι είναι δικαιούχοι της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας, όπως περιγράφεται στην παρ.4.2. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις -εργοδότες καλούνται να ενημερώσουν το Πληροφοριακό Σύστημα (βλέπε τις σχετικές οθόνες των Οδηγιών που έχουν αναρτηθεί) μ ε το αποτέλεσμα της επιλογής τους «Καταγραφή πρόσληψης με βάσει την υπόδειξη» εφόσον επιλέξουν να προσλάβουν τον άνεργο είτε με «Ενημέρωση για την απόρριψη της υπόδειξης» στις περιπτώσεις που δεν επιθυμούν να προβούν στην πρόσληψή του.

Στην περίπτωση που η δικαιούχος επιχείρηση – εργοδότης ολοκληρώσει τη διαδικασία των συνεντεύξεων χωρίς να προβεί σε πρόσληψη και εφόσον συνεχίζει να επιθυμεί την κάλυψη της θέσης για την οποία έχει αιτηθεί, μετά από συνεννόηση μ ε την αρμόδια Υπηρεσία Κ.Π.Α2. ο αρμόδιος «διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος), που ελέγχει την διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, δύναται να υποδείξει ανέργους, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παρακάτω παράγραφο.

Ο αρμόδιος «διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος), θα ελέγχει την διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.

Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις θα διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.2) μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

Α) τη διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων της επιταγής επανένταξης στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας,

Β) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και

Γ) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.

Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.

Προκειμένου να απεικονιστεί ορθά στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ η πρόσληψη του ωφελούμενου η επιχείρηση πρέπει υποχρεωτικά να προβεί στην παρακάτω διαδικασία με την εξής σειρά:

Α) Εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ (e-services) με τους κωδικούς της (κλειδάριθμό) και επιλέγοντας από τους υποδειχθέντες αυτόν που θα προσλάβει, καταχωρεί την ημερομηνία πρόσληψης του (βλέπε οθόνες στο παράρτημα).

Β) Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος Π Σ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ).

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας .

Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.

Σε περίπτωση αποχώρησης του επιχορηγούμενου (β΄ στάδιο )κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση δύναται να τον αντικαταστήσει κατόπιν υπόδειξης ανέργου από την αρμόδια Υπηρεσία. Η επιχείρηση προβαίνει σε νέα ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης

μέσω του συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ).

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος, θα γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2 ταυτοποίηση των αναγγελιών πρόσληψης της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και των συστατικών σημειωμάτων με τις εγκριθείσες θέσεις .

Ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας για την πρόσληψη, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση απόφασης i) ολικής ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή ii) τροποποίησης προϋπολογισμού λόγω μερικής ανάκλησης θέσεων στην περίπτωση που η επιχείρηση κάλυψε μέρος των αιτηθεισών θέσεων.

Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί η επιχείρηση, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.

Επίσης στην περίπτωση που η επιχείρηση προβεί στην πρόσληψη ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν υποδειχθεί με συστατικό σημείωμα από την Υπηρεσία (Κ.Π.Α.2) τότε οι προσλήψεις θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.

Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος ενημερώνει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων και για τις περιπτώσεις της απόρριψης μιας αίτησης, της απενεργοποίησης της και της μερικής ή ολικής ανάκλησης αντίστοιχα.

7.3 Επίλυση διαφορών -διαδικασία ενστάσεων

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8-3-2016 – ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Όλες οι ενστάσεις θα υποβάλλονται, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας ΚΠΑ2. Οι ενστάσεις δύναται να υποβληθούν και ηλεκτρονικά.

Όλες οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προσκομισθέντα δικαιολογητικά εξετάζονται από τον Προϊστάμενο και τον κάθε φορά υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης του ΚΠΑ2. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού το οποίο θα θέσει το αίτημα της επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες θα είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και θα αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους του προγράμματος που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης ενδικοφανών Προσφυγών και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.

Κεφάλαιο 8
Διαδικασία υλοποίησης -Παρακολούθηση Πράξεων

8.1. Εξόφληση δαπανών υλοποίησης

Α) Υποβολή αίτησης για καταβολή ενίσχυσης

Εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος.

Β) Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να υποβάλλει είναι τα εξής :

1. Έντυπη Κατάσταση (έντυπο Β) η οποία θα περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών ως εξής:

α. Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος,

β. Α.Μ. ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΚΑΜ) επιχορηγουμένων,

γ. Την ημερομηνία πρόσληψης τους, δ. Την ημερομηνία γέννησής τους,

ε. Τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,

στ. Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),

ζ. Στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση

2. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

3. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΕΦΚΑ ή τα επικουρικά ταμεία εκτός ΕΦΚΑ για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα (δηλαδή εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης) και στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν τηρείται, η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης θα απορρίπτεται, με την έκδοση απόφασης παραγραφής από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2.

Εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή της επικουρικής ασφάλισης.

4. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΦΚΑ – Σ.ΕΠ.Ε. -ΟΑΕΔ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δύναται να υποβληθούν και με ηλεκτρονικό τρόπο όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.

Οι δικαιούχοι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά εκτός της έντυπης κατάστασης (έντυπο Β΄) και κατά το χρονικό διάστημα δέσμευσης του προγράμματος.

8.2 Παρακολούθηση Πράξεων -Επαληθεύσεις -Πιστοποιήσεις

Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του συγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης όπως έχουν οριστεί στην απόφαση χρηματοδότησης.

Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης – πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8.1 Β της παρούσας. Οι επαληθεύσεις μπορεί να είναι επιτόπιες ή και διοικητικές.

8.2.1 Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγούμενος υπάλληλος σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης του προγράμματος.

Επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται και για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης .

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον εθνικό και κοινοτικό, νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Δημόσια Πρόσκληση και το υποβληθέν αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η Έκθεση Επαλήθευσης της Πράξης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος έχοντας τη δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων της έκθεσης εντός προβλεπόμενων προθεσμιών.

Συγκεκριμένα:

1. Ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης με τα σχετικά δικαιολογητικά, και εντός δύο (2) μηνών πραγματοποιείται επιτόπια επαλήθευση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (επιτόπιοι έλεγχοι). Η ανάθεση γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. σε ελεγκτές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος, (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού κλπ.) και θα ελέγχονται τα εξής:

Α. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

Β. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΕΦΚΑ ή τα επικουρικά ταμεία εκτός ΕΦΚΑ, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να προσκομισθεί στους ελεγκτές που διενεργούν τον επιτόπιο έλεγχο και στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά. Εάν οι ελεγκτές κρίνουν ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσουν και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή και επικουρικής ασφάλισης.

Γ. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Δ. Αντίγραφο της Έντυπης Κατάστασης (Έντυπο Β) που υπέβαλε στο ΚΠΑ2 για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου.

2. Ειδικότερα, στην πρώτη επιτόπια επαλήθευση θα ελέγχονται και τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης Επαλήθευσης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 θα εκδίδει απόφαση απένταξης του προγράμματος η οποία θα κοινοποιείται με σχετική επιστολή στην επιχείρηση.

Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άμεσα συμπληρωματική επιτόπια επαλήθευση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των, η Έκθεση οριστικοποιείται.

3. Κατά τους επόμενους επιτόπιους ελέγχους, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία με την έκδοση σχετικής απόφασης (ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, παραγραφή κλπ).

8.2.2 Διοικητική Επαλήθευση

Μετά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης το Γραφείο απασχόλησης προβαίνει σε διοικητική εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της επιτόπιας επαλήθευσης και της διοικητικής επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης για την οποία ενημερώνεται η επιχείρηση προκειμένου να εκφράσει τις αντιρρήσεις της εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση αυτής. Στη συνέχεια ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης.

Οι αναφερόμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της ενίσχυσης εφόσον κρίνεται απαραίτητο και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα αναφοράς (15μηνο διάστημα προγράμματος).

Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του συνολικού προσωπικού επιχορηγούμενου και μη, η οποία θα αναζητείται από τους ελεγκτές.

Οι επαληθεύσεις του προγράμματος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ487/9-10-2013) όπως ισχύει.

Το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. – Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.4144/2013 ορίζει ότι: 1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώληση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

8.3. Καταβολή ενίσχυσης

Το Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (Κ.Π.Α.2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης και εφόσον μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης και του διοικητικού ελέγχου προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξίωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) με απόφασή του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης στην υπηρεσία και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Η ενίσχυση που αφορά το τελευταίο τρίμηνο απασχόλησης καταβάλλεται στην επιχείρηση, αφού κατατεθούν και ελεγχτούν και τα δικαιολογητικά που αφορούν την περίοδο δέσμευσης .

Κεφάλαιο 9 
Υποχρεώσεις δικαιούχων – Κυρώσεις

9.1 Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Κατά το α΄ στάδιο του προγράμματος δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιχορηγούμενου δικαιούχου της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Σε περίπτωση μείωσης του επιχορηγούμενου προσωπικού κατά το α΄ στάδιο του προγράμματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου 10. της παρούσας και δεν θα καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης .

Κατά το β΄ στάδιο του προγράμματος είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ακόμα και με κοινό άνεργο (μη δικαιούχο επιταγής επανένταξης) Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενες μόνο για το β΄ στάδιο και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) οφείλει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράμματος . Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου (β΄ στάδιο) ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην παρ.7.2.

Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου ατόμου, η επιχείρηση δύναται με την κατάθεση εντολής κενής θέσης να ζητήσει αλλαγή της ειδικότητας, εφόσον το ΚΠΑ2 μπορεί να υποδείξει άνεργο με τη νέα ειδικότητα. Σε διαφορετική περίπτωση (έλλειψη ανέργου με τη νέα ειδικότητα) η επιχείρηση οφείλει να προσλάβει άτομα με την ειδικότητα του αρχικά επιχορηγούμενου.

Το ανωτέρω ισχύει και όταν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η επιχείρηση επιθυμεί την αλλαγή της ειδικότητας του επιχορηγούμενου υπαλλήλου. Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο προσωπικό θεωρείται:

Α. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

Β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση όπως επίσης και

Γ. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων

παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του προσωπικού το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.9.2 της παρούσας και δεν θα καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης.

Σε περίπτωση μη αντικατάστασης (επιχορηγούμενου ή μη) λόγω έλλειψης ειδικότητας ή κατηγορίας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο προσωπικό της) καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης). Επίσης σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας-λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά είτε στο επιχορηγούμενο ατόμου είτε και στο δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που υπάρξει μείωση προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη) εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη του να προβεί σε αντικατάσταση.

Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης. Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που μείωσε και με άλλον εργαζόμενο που προσέλαβε μετά την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της) έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης παραμένει σταθερός.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού τόσο για το επιχορηγούμενο όσο και για το δεσμευόμενο προσωπικό εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά η κενή θέση που οφείλεται σε :

1. καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,

2. καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε

σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο

3. η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου

4. οικειοθελή αποχώρηση

5. φυλάκιση και θάνατο. Σε περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούμενου ατόμου για καθένα από τους ανωτέρω λόγους, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης).

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Είναι δυνατόν, επιχορηγούμενος και μη, να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.

Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν ασκούν άλλο ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο άτομο, που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) προσωπικό με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν το παρόν πρόγραμμα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του επιχορηγούμενου ατόμου στο ίδιο ή σε επόμενα προγράμματα μέχρι και τη λήξη και της δέσμευσης του προγράμματος.

Κεφάλαιο 10 
Διακοπή -Δημοσιονομική Διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.7 του Ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α΄ 16.6.1982),όπως ισχύει, για την απόδοση στον ΟΑΕΔ, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) και του άρθρου 91 παρ. 1 εδ. 1ο του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974), όπως ισχύει.

Κεφάλαιο 11

Διατάξεις για τους ωφελούμενους – δικαιούχους της επιταγής επανένταξης

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης που αφορά στο α΄ στάδιο, συμψηφίζεται με το αντίστοιχο διάστημα τακτικής επιδότησης ανεργίας που θα λάμβανε ως επιδοτούμενος ο δικαιούχος της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Μετά την αναγγελία της πρόσληψης του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» από τον εργοδότη, η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, θα προβαίνει κανονικά σε «αναστολή» της τακτικής επιδότησης ανεργίας ή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων του ασφαλισμένου λόγω ανάληψης εργασίας με βάση τις ισχύουσες περί επιδότησης ανεργίας διατάξεις. Σε περίπτωση ανάληψης εργασίας ο μακροχρόνια άνεργος, δικαιούχος της «επιταγής επανένταξης» δεν έχει δικαίωμα συνέχισης του επιδόματος.

Τα ημερήσια επιδόματα του χρονικού διαστήματος του (α) σταδίου δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που ένας άνεργος δικαιούται να επιδοτηθεί τα τελευταία τέσσερα έτη πριν την έναρξη της επιδότησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 70 του ν.4430/2016.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» προσκομίσει καταγγελία σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη στον οποίο προσλήφθηκε μέσω του προγράμματος, πριν τη λήξη αυτού, θα έχει δικαίωμα συνέχισης εφόσον απομένει υπόλοιπο μετά το συμψηφισμό του χρονικού διαστήματος απασχόλησής του με το αντίστοιχο διάστημα τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του ν.δ.2961/54, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, που εφαρμόζονται για την τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας .

Κεφάλαιο 12
Επιμήκυνση Προγράμματος

Είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης, μόνο κατά το β΄ στάδιο του προγράμματος, κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζόμενου β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου Η παράταση-επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού (κατά το β΄ στάδιο ) μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη, με την προϋπόθεση να υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας του (ΚΠΑ2).

Κεφάλαιο 13 
Πληροφόρηση

Η πρόσκληση της Δράσης θα δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ. Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.

Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του προγράμματος, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του προγράμματος. Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν.2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων .

Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

Κεφάλαιο 14 
Τελικές διατάξεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων . Μετά την αυτόματη λήξη της προθεσμίας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 20% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

Το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται με απόφαση του να αναστείλει, παρατείνει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.

Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξειδικεύονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

 

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο