Εκτύπωση
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εμφανίσεις: 801

Στόχος της Δράσης είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Επιχορήγηση δαπανών. Ειδικότερα το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

 α) έως 12.000 € για ατομικές επιχειρήσεις και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

 β) έως 9.000 € / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

 γ) έως 8.000 € / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.

Δυνατότητα επέκτασης λειτουργίας για άλλους 12 μήνες  με επιδότηση από 8.000 € έως 12.000 €

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όλη η Ελλάδα

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Έναρξη Υποβολών: 14/02/2019

Λήξη Υποβολών: Εξάντληση Προϋπολογισμού

 

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία

  Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας