Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 Αίτηση Χορήγησης»