Σύμφωνα με απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και επενδύσεων οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.

 

Πηγή:     https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=220981