• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Ξεκινά δράση για επιχειρήσεις με επιδότηση έως 50.000 ευρώ – Οι προϋποθεσεις

Ξεκινά δράση για επιχειρήσεις με επιδότηση έως 50.000 ευρώ – Οι προϋποθεσεις

Στις 8 Ιανουαρίου 2018 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» με προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Η δράση έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

 

 

 

Σημειώνεται ότι η υποβολή προτάσεων αφορά σε επενδυτικά σχέδια μέχρι 100.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 50% και άρα το μέγιστο που μπορεί να πάρει ένας επιχειρηματίας είναι 50.000 ευρώ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης υπέγραψε ήδη τη σχετική πρόσκληση και αναμένεται αύριο Δευτέρα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Ο κ. Χαρίτσης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για το θέμα: «Η αύξηση των εξαγωγών και η ενίσχυση της μεταποίησης είναι προϋπόθεση για τη διασφάλιση βιώσιμης και υψηλής ανάπτυξης. Με το νέο πρόγραμμα ενισχύουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως στον τομέα της μεταποίησης, προκειμένου να προβάλλουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, να ενταχτούν σε διεθνή δίκτυα αξίας και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους στις ξένες αγορές.

Επιπλέον, σε όλα τα προγράμματα επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ αλλά και στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο δίνουμε προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα. Στόχος μας είναι η αύξηση του μεριδίου των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, πράγμα που θα θωρακίσει την οικονομία και θα επιτρέψει τη δημιουργία περισσότερων σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας”.

 

Επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν

 

Ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 

Α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας

Β) διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις

Γ) παράγουν ή μεταποιούν ήδη προϊόντα

Δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν ή μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

 

• Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης

• Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε αεροπορικά εισιτήρια στην οικονομική θέση, επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης και διαμονή μέχρι του ποσού των 300 ευρώ ανά άτομο ανά ημέρα

 

• Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής

• Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών)

• Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση

• Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα υποδείγματα εντύπων (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ ανά υπόδειγμα εντύπου.

• Μέχρι 1.000 ευρώ για αμοιβές συμβούλου για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου.

 

Ύψος προϋπολογισμού

 

Κάθε επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ και το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Ο προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα κάτωθι ποσά:

 

• Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό Δημόσιας Επιχορήγησης 10.000 ευρώ

• Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, με ανώτατο ποσό Δημόσιας Επιχορήγησης 17.500 ευρώ

• Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό Δημόσιας Επιχορήγησης 25.000 ευρώ

 

Στους πρώτους 18 μήνες υλοποίησης του έργου (από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης) απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή σε μία, τουλάχιστον, εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν, θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ):

• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

• Υλικά / Κατασκευές

• Ενέργεια

• Περιβάλλον

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

• Υγεία-Φάρμακα

 

Σημεία ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος

 

Η καινοτομία σε αυτή την πρόσκληση, πέραν του ίδιου του γεγονότος ότι δεν έχει εκδοθεί κάποια παρόμοια μέχρι σήμερα, έγκειται σε 3 βασικά σημεία:

1) Κάνοντας χρήση των άρθρων 19 και 20 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, δίνεται πρώτη φορά η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συμμετέχουν περισσότερες από μία φορές στην ίδια έκθεση και να επιδοτηθούν με ποσοστό 50%.

2) Μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλήφθηκαν ΚΑΔ (κωδικοί αρχικής δραστηριότητας) αγρο-διατροφής μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που συνήθως εξαιρούνταν από το ΕΠΑΝΕΚ λόγω Παραρτήματος Ι. Η σημασία της διεύρυνσης των ΚΑΔ της αγροδιατροφής είναι τεράστια με δεδομένο ότι δεν υπάρχει αντίστοιχου τύπου χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

3) Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μείωση του χρόνου διοικητικών διαδικασιών και η δυνατότητα της επιχείρησης να ακολουθήσει χωρίς αποκλίσεις το πλάνο της για συμμετοχή σε εκθέσεις.

 

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο