• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Μίνι περιουσιολόγιο για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Μίνι περιουσιολόγιο για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Στην κατάρτιση ενός μίνι περιουσιολογίου, που θα συμπεριλαμβάνει ακόμη και τον έλεγχο των εμβασμάτων σε βάθος πενταετίας, προχωρούν οι αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τις τράπεζες για να ξεκαθαρίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές ενόψει της εξωδικαστικής διαδικασίας. 

Μέσω  του  εξωδικαστικού μηχανισμού  ρύθμισης  οφειλών-ληξιπρόθεσμων χρεών,   σε  εφορία-ασφαλιστικά ταμεία-τράπεζες( κόκκινα δάνεια), θα πρέπει στην αίτηση υποβολής  να καταγράφουν  υποχρεωτικά και όλα μας τα περιουσιακά στοιχειά  που διαθέτουμε,  κατά συνέπεια  η  ΑΑΔΕ-Εφορία θα είναι  πλήρως-λεπτομερώς  ενήμερη για το περιουσιακό μας προφίλ.

 

Η  ΑΑΔΕ   έχει πλέον οργανωθεί πολύ καλά και συνεχεία ζηταει  επιπλέον πληροφορίες  από  όλους τους φορολογουμένους, ώστε ηλεκτρονικά,   ανά πάσα στιγμή, να τα έχει  διαθέσιμα.  Πλέον  απλά και γρήγορα.

 Η δυνατότητα αυτή θα δίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει στηθεί από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τις τράπεζες, στην οποία θα καταγράφεται όλη η περιουσία του οφειλέτη.

 

Συγκεκριμένα η πλατφόρμα θα καταγράφει αναλυτικά όχι μόνο τις οφειλές της επιχείρησης, αλλά και όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, όπως οι καταθέσεις, τα επενδυτικά προϊόντα, τα ακίνητα τόσο του ιδίου όσο και κάθε συνδεδεμένου προσώπου, με δυνατότητα ελέγχου και όλων των εμβασμάτων που έχει κάνει τα τελευταία πέντε χρόνια, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική εφαρμογή του περιουσιολογίου, η οποία θα ξεκινήσει για τις επιχειρήσεις που θα θελήσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να ενταχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, που μπορεί να οδηγήσει σε γενναία «κουρέματα» των χρεών για όσες επιχειρήσεις κριθούν βιώσιμες.

 

Το εύρος των στοιχείων που θα τεθούν στη διάθεση των τραπεζών και του Δημοσίου είναι τέτοιο που είναι χαρακτηριστική η αποστροφή κορυφαίου στελέχους που εμπλέκεται στη διαδικασία, ότι «το ενδιαφέρον δεν θα επικεντρωθεί σε αυτούς που θα κάνουν αίτηση, αλλά σε εκείνους που αν και έχουν χρέη δεν θα θελήσουν να ενταχθούν στην εξωδικαστική διαδικασία». Ουσιαστικά, υπονοείται ότι σε αυτή την κατηγορία εντοπίζονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αυτοί δηλαδή που, ενώ έχουν καταθέσεις, αθετούν συνειδητά τις υποχρεώσεις τους, θεωρώντας ότι δεν θα εντοπιστούν. Η κατηγορία αυτή ακόμη και με βάση τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις είναι τουλάχιστον το 15% των επιχειρήσεων που έχουν οφειλές προς τις τράπεζες και οι οποίες ενώ μπορούν δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Να σημειωθεί ότι τα «κόκκινα» δάνεια των ελληνικών επιχειρήσεων ανέρχονται σε 65 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 24 δισ. ευρώ είναι οφειλές από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Από την πλευρά του υπουργείου Οικονομίας και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, έχει ήδη παρουσιαστεί στις τράπεζες η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ενεργοποιηθεί στις 3 Αυγούστου και η οποία θα διασυνδεθεί με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και την «Τειρεσίας», που συγκεντρώνει τις οφειλές προς τις τράπεζες, αλλά και τις καταθέσεις.

 

Εως τα τέλη του μήνα αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και η απόφαση για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών από 20.000 έως 50.000, που θα γίνεται βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας, χωρίς δηλαδή την απαίτηση να έχει εκπονηθεί μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης.

 

Οπως διευκρινίστηκε σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε χθες με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου, για τη ρύθμιση του χρέους θα λαμβάνεται υπόψη η ρευστοποιήσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με βάση την εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, όπως αυτή θα προσδιορίζεται από έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή. Το ύψος της εμπορικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη θα αποτελεί και το όριο για τον προσδιορισμό του «κουρέματος» της οφειλής, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, στον βαθμό που βασική προϋπόθεση του νόμου είναι η μη επιδείνωση της οικονομικής θέσης των πιστωτών.

 

Πηγή: www.kathimerini.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο