• info@365consulting.gr
 • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 MyDATA σε απλά Ελληνικά: Τι αλλάζει, ποιες είναι οι νέες υποχρεώσεις – Πλήρης οδηγός

MyDATA σε απλά Ελληνικά: Τι αλλάζει, ποιες είναι οι νέες υποχρεώσεις – Πλήρης οδηγός

Να επιλέξουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο θα εκδίδουν και θα αποστέλλουν στην εφορία τιμολόγια και αποδείξεις, καλούνται ήδη εδώ και μισό μήνα περίπου 1,5 εκατομμύριο επιχειρήσεις, αυταπασχολούμενοι, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Με τον όρο MyDATΑ που έχει μπει πλέον δυναμικά στη ζωή μας, εννοούμε την υποχρέωση που έχουν όλοι οι επιτηδευματίες, να στέλνουν σε τακτική βάση στην ΑΑΔΕ (και κάθε μέρα ή και λεπτό ακόμα) τα στοιχεία για τα έσοδα που εισπράττουν από πωλήσεις προς τους πελάτες τους. Και επείγει να γνωρίζουν άμεσα ποιοι, πώς και πότε ακριβώς θα πρέπει να το κάνουν.

Πρώτο δεδομένο: Δεν έχουν όλοι υποχρέωση να εκδίδουν ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά τους. Ο «αστικός μύθος» λέει ότι από 1η Νοεμβρίου καταργούνται τα «χάρτινα» τιμολόγια και βιβλία. Πράγματι, περίπου 300.000 – 400.000 επιχειρήσεις έχουν άμεσα ήδη την υποχρέωση να εκδίδουν μόνον ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά τους. Με τον τρόπο αυτόν, τα τιμολόγια αποστέλλονται την ίδια στιγμή στην ΑΑΔΕ που έχει πλέον πλήρη εικόνα των πωλήσεων και εισπράξεών τους, σε πραγματικό χρόνο.

 
 
 

Δεύτερο δεδομένο: Περίπου 1 εκατομμύριο φυσικά πρόσωπα προς το παρόν εξαιρούνται! Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι μικρομεσαίοι, «μπλοκάκηδες» και ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν χαμηλούς ετήσιους τζίρους, επιτρέπεται να τηρούν χειρόγραφα βιβλία και στοιχεία, αποστέλλοντας μόνο μια ηλεκτρονική περιγραφή στην ΑΑΔΕ για τα τιμολόγια που εκδίδουν από Νοέμβριο και μετά.

Δηλαδή ακόμα και αυτοί που δεν έχουν υποχρέωση ηλεκτρονικής έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου, έχουν υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης των τιμολογίων τους. Για την ακρίβεια, δεν στέλνουν τα τιμολόγια, αλλά μία σύνοψη (=περίληψη ) όσων αναγράφουν τα τιμολόγιά τους.

 

Αλλά και χωρίς ακόμα να είναι στις άμεσες υποχρεώσεις τους, πρέπει να γνωρίζουν και αυτοί τις νέες δυνατότητες που τους προσφέρονται για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως σύγχρονες και οικονομικές λύσεις που αφθονούν στο εμπόριο και εξυπηρετούν καλύτερα πια τις ανάγκες τους, μέχρι και δωρεάν ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να ανεβάζουν ή και να εκδίδουν (αν θέλουν) τα τιμολόγιά τους.

 

Στη συνέχεια και αφού κατανοήσουν πρώτα τα βασικά ζητήματα, ψάχνοντας σε βάθος την αγορά σε συνεργασία και με τη συμβουλή του λογιστή τους, θα γνωρίσουν τα ειδικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα κάθε λύσης διαβίβασης ή έκδοσης τιμολογίων, ώστε να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες.

MyDATA σε …απλά Ελληνικά

Λύσεις και απαντήσεις σε ζωτικής σημασίας απορίες για τον μέσο φορολογούμενο δίνει και το newmoney. gr με τη βοήθεια του κυρίου Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου – φοροτεχνικού και Υπεύθυνου της Επιστημονικής Ομάδας Epsilon Net.

1. Τι είναι και τι θα κάνουμε στην νέα πλατφόρμα MyDATA της ΑΑΔΕ;

 

Στην πλατφόρμα με την ονομασία myDATA θα τηρούνται στοιχεία των συναλλαγών των επιχειρήσεων, καθώς και οι εγγραφές που προσδιορίζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα.

Για την ΑΑΔΕ θεωρείται ένα σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού των σχέσεων ΑΑΔΕ – επιχειρήσεων, συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων για την καλύτερη στόχευση των φορολογικών ελέγχων, την άμεση ενημέρωση της φορολογικής διοίκησης, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που αφορά πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Στην πλατφόρμα θα υπάρχουν το αναλυτικό και το συνοπτικό βιβλίο, στο οποίο θα φαίνονται οι συναλλαγές και οι λοιπές εγγραφές.Υπόχρεες είναι όλες οι επιχειρήσεις, όλες οι οντότητες. Μοναδικές εξαιρέσεις είναι το Δημόσιο και οι Ιερές μονές του Αγ.Όρους.

Στην πράξη, η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. τα τιμολόγια και τις αποδείξεις του, τηρώντας στο myDATA τα φορολογικά ηλεκτρονικά βιβλία του και παρέχοντας μέσω αυτών την ευχέρεια στη φορολογική διοίκηση να ελέγχει και να διασταυρώνει αυτόματα τα δικά του τιμολόγια που εξέδωσε και έλαβαν οι πελάτες του, αλλά και τα τιμολόγια που παρέλαβε ο ίδιος και εξέδωσαν οι προμηθευτές του.

2. Καταργούνται τα βιβλία που τηρεί ο λογιστής;

Σε καμία περίπτωση δεν καταργούνται τα βιβλία των επιχειρήσεων, όπως τα τηρεί ο λογιστής, ούτε αντικαθίστανται από τα δεδομένα που αναρτώνται στην πλατφόρμα myDATA.

Ο ρόλος του λογιστή είναι ακόμα πιο σημαντικός από ότι στο παρελθόν, καθώς έχει κεντρικό ρόλο στο όλο εγχείρημα και οι υποχρεώσεις λογιστή και επιχείρησης αυξάνονται.

Άλλωστε ο πιστοποιημένος λογιστής είναι υπεύθυνος για μια σειρά από εργασίες στην πλατφόρμα.

3. Ποιες είναι οι νέες υποχρεώσεις και για ποιους;

Οι επιχειρήσεις έχουν μία σειρά από υποχρεώσεις που έχουν ως αφετηρία τον ρόλο που επωμίζονται και συνοψίζονται στα εξής:

I. Διαβίβαση των συνόψεων των εκδιδόμενων παραστατικών στην πλατφόρμα (ως εκδότης)

II. Διαβίβαση των συνόψεων των παραστατικών αγορών και εξόδων από στοιχεία λιανικής, τις συναλλαγές με αλλοδαπές επιχειρήσεις, τα έξοδα κοινής ωφέλειας, διόδια, παραστατικά τραπεζών (ως λήπτης)

III. Χαρακτηρισμός των συναλλαγών που διαβιβάστηκαν και αφορούν την επιχείρηση. Ο χαρακτηρισμός αφορά την κατάταξη των συναλλαγών σε αγορές, έξοδα, πάγια (αφορά κάθε οντότητα)

IV. Επίσης, χαρακτηρίζονται οι συναλλαγές εσόδων σε πωλήσεις αγαθών – υπηρεσιών – παγίων κ.ά. (αφορά κάθε οντότητα)

V. Διενεργούνται τακτοποιητικές εγγραφές εσόδων– εξόδων, καθώς και οι προβλέψεις, αναμορφώσεις κ.λπ. για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος (αφορά κάθε οντότητα)

VI. Στην περίπτωση μη διαβίβασης από τον εκδότη, παρότι είχε τη σχετική υποχρέωση, τα παραστατικά αυτά των εξόδων διαβιβάζονται από τον λήπτη (ως λήπτης στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης της Σύνοψης Παραστατικού από τον Εκδότη)

Η πρώτη από τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις αφορά την επιχείρηση και οι υπόλοιπες τον πιστοποιημένο λογιστή της.

4. Υπάρχουν εξαιρέσεις για τις μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες; Πότε διαβιβάζονται “συνόψεις” παραστατικών; Τα χειρόγραφα παραστατικά καταργούνται;

Η διαβίβαση,για όσους επιλέξουν να διαβιβάζουν μέσω προγράμματος ή πάροχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης,γίνεται σε πραγματικό χρόνο, με την έκδοση δηλαδή του παραστατικού.

Για όσους επιλέξουν να διαβιβάζουν στην ειδική φόρμα καταχώρησης, υπάρχει η δυνατότητα διαβίβασης μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα.

Στην ειδική φόρμα καταχώρησης όμως μπορούν να ενταχθούν μόνο οι επιχειρήσεις που:

 • τηρούν απλογραφικά βιβλία και δεν υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα
 • ή εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγιαπώλησης, ανεξαρτήτως αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Υπάρχουν περιπτώσεις που οι συνόψεις των παραστατικών μπορούν να διαβιβαστούν σε μεταγενέστερο χρόνο  (αντί του πραγματικού χρόνου). Άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και χειρόγραφα παραστατικά. Αυτό αφορά εκείνους που μπορούν και επιλέγουν να ενταχθούν στην ειδική φόρμα καταχώρησης, ή και τις πωλήσεις λιανικών συναλλαγών για όσους έχουν απαλλαγή από τη χρήση ΦΗΜ -οι οποίοι μπορούν να διαβιβάσουν τα σχετικά παραστατικά μέχρι την 5η ημέρα από την έκδοση του στοιχείου.

Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτές οι εξαιρέσεις δημιουργούν την ανάγκη νέας καταχώρησης και στην πράξη αυξάνει τον φόρτο εργασίας, σε σχέση με τους άλλους τρόπους.

5. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι τελικά υποχρεωτική; Υπάρχει ένα μπέρδεμα σε σχέση με τον όρο «ηλεκτρονικά βιβλία»…

Τα ηλεκτρονικά βιβλία αφορούν τη λειτουργία της πλατφόρμας myDATA  και όπως προαναφέραμε είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ένα από τα κανάλια διαβίβασης. Κάθε επιχείρηση μπορεί ελεύθερα να επιλέξει όποιο κανάλι επιθυμεί, άρα δεν είναι υποχρεωτική.

Η επιχείρηση όμως που θα επιλέξει να εκδίδει και να διαβιβάζει τα παραστατικά μέσω Παρόχουηλεκτρονικής τιμολόγησης, έχει κάποια κίνητρα.

Αυτά είναι:

 • Μείωση ετών παραγραφής κατά 2 έτη για οντότητες που εφαρμόζουν αποκλειστικά ηλεκτρονική τιμολόγηση για την έκδοση των παραστατικών τους
 • Μείωση ετών παραγραφής κατά 1 έτος για οντότητες – λήπτες που αποδέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω παρόχου
 • Προσαύξηση έκπτωσης 100% των δαπανών για εξοπλισμό, λογισμικό, παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων
 • Σύντμηση χρόνου επιστροφής φόρων σε 45 ημέρες (από 90 ημέρες)

Ένας εκ των πρώτων πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι η Epsilon Net με το Epsilon Digital.

6. Πώς μπορεί τελικά να τα κάνει όλα αυτά μια επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας; Τι μπορεί να αναζητήσει στο εμπόριο ή τι χρειάζεται,για να εκπληρώσει την υποχρέωση διαβίβασης για το MyDATA;

Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι, που ονομάζονται κανάλια διαβίβασης. Τα κανάλια αυτά είναι:

 • Λογιστικό – εμπορικό πρόγραμμα επιχείρησης
 • Ειδική φόρμα καταχώρησης στο www.aade.gr/myDATA
 • Συνδεδεμένοι ΦΗΜ (φορολογικοί μηχανισμοί και ταμειακές μηχανές)
 • Πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Ο τρόπος διαβίβασης (με την έννοια ότι η διαβίβαση γίνεται αυτόματα), που αφορά και τους περισσότερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, είναι με πρόγραμμα.

Πηγή:   https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/oikonomia/mydata-se-apla-ellinika-ti-allazi-pies-ine-i-nees-ipochreosis-pliris-odigos/

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο