• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Νέο πολυνομοσχέδιο στη Βουλή – Τι προβλέπει για ΕΝΦΙΑ και φορολογικά πρόστιμα

Νέο πολυνομοσχέδιο στη Βουλή – Τι προβλέπει για ΕΝΦΙΑ και φορολογικά πρόστιμα

Την επιβολή προστίμων από 500-1.000 ευρώ για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων και στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν υπάγονται στον ΦΠΑ, όπως τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και οι γιατροί, προβλέπουν, μεταξύ πολλών άλλων, οι διατάξεις ενός νέου πολυνομοσχεδίου που κατέθεσαν στη Βουλή 10 υπουργοί και μια υφυπουργός.

Το επαγγελματικό απόρρητο καταργείται-τέλος, για συλλογή πληροφοριών απο την Α.Α.Δ.Ε., όταν υπάρχει έλεγχος για θέματα πιθανής  φοροδιαφυγής.

Τα πρόστιμα των 500 ευρώ-1000 ε ανά φορολογικό έλεγχο, για όσες επιχειρήσεις  δεν υπάγονται στο Φ.Π.Α. ( π.χ. ιατροί, φροντιστήρια).

Όσα τιμολόγια-αποδείξεις πάνω από 500 ευρώ  συνολικής άξιας δεν εξοφλούνται  μέσω  τραπεζικού επαγγελματικού λογαριασμού -web banking-επιταγές,  όπως ορίζουν οι φορολογικές διατάξεις,  επιβάλλεται για κάθε! Περίπτωση! Πρόστιμο! 100 ευρώ

Επιπλέον, με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου παρατείνεται για άλλα δύο χρόνια, μέχρι το 2018 η απαλλαγή των αγροτεμαχίων, των αγρών, των βοσκοτόπων και των λοιπών εδαφικών εκτάσεων εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών από την επιβολή του συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Αναλυτικά, οι πιο σημαντικές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προβλέπουν τα εξής:

1) Την επιβολή αυτοτελούς προστίμου σε κάθε επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος εντοπίζεται κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου να μην έχει εκδώσει αποδείξεις ή τιμολόγια ή άλλα φορολογικά στοιχεία ή να έχει εκδώσει ανακριβή φορολογικά στοιχεία και για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και σε 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού φορολογικού συστήματος. Οι περιπτώσεις επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών στις οποίες αφορούν τα πρόστιμα αυτά είναι κυρίως τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και οι γιατροί, δύο κατηγορίες επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ και για τις οποίες επί 2,5 χρόνια δεν προβλεπόταν η επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων!

2) Την επιβολή προστίμου 100 ευρώ σε κάθε περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας δεν εξοφλεί με πλαστικό χρήμα ή άλλα ηλεκτρινικά μέσα πληρωμής τιμολόγια ή άλλα παραστατικά πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας άνω των 500 ευρώ. 3) Την κατάργηση της διάταξης που προβλέπει την επιβολή συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για έτη 2017 και 2018 και στην αξία των αγροτεμαχίων, των αγρών, των βοσκοτόπων και των λοιπών εδαφικών εκτάσεων εκτός σχεδίων πόλεων. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ειδικά για τα έτη 2017 και 2018 στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου – η οποία (αξία) λαμβάνεται υπόψη για να διαπιστωθεί εάν ξεπερνειέται ή όχι το όριο των 200.000 ευρώ πάνω από το οποίο επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. – δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

4) Την μη αναδρομική εφαρμογή φορολογικών διατάξεων δυσμενέστερων για τους φορολογούμενους. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής Διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται αναδρομική φορολογική επιβάρυνση του φορολογούμενου. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θεωρείται ότι ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση ή ότι υπέβαλε ανακριβή δήλωση εφόσον για τις δηλωτικές του υποχρεώσεις ακολούθησε τις κατά τον χρόνο γένεσης της φορολογικής του υποχρέωσης οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης.

5) Την παροχή στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του δικαιώματος να μπορεί να ορίζει με απόφασή του κατηγορίες φορολογουμένων οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν στην Α.Α.Δ.Ε., χωρίς άλλη διοικητική ενέργεια, πληροφορίες για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, οι οποίες θα αξιοποιηθούν στην ελέγκτική διαδικασία.

6) Τη διεύρυνση της δυνατότητας της Α.Α.Δ.Ε. να συλλέγει πληροφορίες από τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι τα πρόσωπα που δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο υποχρεούνται να παρέχουν στην Α.Α.Δ.Ε. πληροφορίες όχι μόνο για οικονομικές συναλλαγές τους με τους φορολογούμενους αλλά και για οικονομικές συναλλαγές των φορολογούμενων που διεξάγονται μέσω αυτών.

 

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο