• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για 10.000 θέσεις εργασίας

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για 10.000 θέσεις εργασίας

Ξεκινάει τη Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 10:00 η υποβολή αιτήσεων για συµμετοχή στο νέο πρόγραμµα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση σε θέσεις πλήρους απασχόλησης 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» . 

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου ανακοινώθηκε πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ για την επιδότηση 10.000 νέων θέσεων εργασίας! Την Δευτέρα 27 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων. Όποιος δηλαδή προλάβει θα κάνει και την αίτηση….γιατί όλα στα κρυφά;

Δικαιούχοι της επιταγής επανένταξης είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων, οι οποίοι μπορούν να συµμετέχουν στο πρόγραμμα εφόσον αποφασίσουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Το πρόγραµµα επιχορηγεί για 12 µήνες ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που απασχολούν έως 10 άτοµα σε πλήρη απασχόληση και ενδιαφέρονται να προσλάβουν δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης». Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην έχει προβεί σε µείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης.

Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της διάρκειας της τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής είτε συνέχισής της. Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάµηνης διάρκειας. Επίσης, µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι µακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 µήνες επιδότησης.

 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα δύο ακόλουθα στάδια:

Το πρώτο στάδιο διαρκεί όσο και το υπολειπόµενο διάστηµα τακτικής επιδότησης του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Σε αυτό το στάδιο ως µηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ηµερών ορίζεται το µηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου, όπως αυτό διαµορφώνεται κάθε φορά. Για τους επιχορηγούµενους δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» λόγω µακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το επίδοµα µακροχρονίων ανέργων, ύψους 200 ευρώ µηνιαίως και επιπλέον ηµερήσιο ποσό επιχορήγησης ύψους 8 ευρώ.

Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται από τη λήξη του α΄ σταδίου και µέχρι να συµπληρωθούν οι 12 µήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για το β’ στάδιο του προγράµµατος ορίζεται το ποσό των 360 ευρώ για κάθε µήνα πλήρους απασχόλησης και µέχρι 25 ηµεροµίσθια το µήνα, για τους επιχορηγούµενους.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στo πρόγραµµα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr) αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση που εµπεριέχει την εντολή κενής θέσης, (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις), µε την προϋπόθεση ότι έχουν παραλάβει κλειδάριθµο από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕ της περιοχής τους, µε τον οποίο έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (eservices).

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε συστατικό σηµείωµα µόνο από την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστηµα που θα απασχοληθούν. Η σύσταση γίνεται σύµφωνα µε τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατοµικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης. Οι άνεργοι που υποδεικνύονται από το ΚΠΑ2 καλούνται, εφόσον το επιθυµούν, να συµµετέχουν στο πρόγραµµα µετατρέποντας το επίδοµα ανεργίας σε επιταγή επανένταξης.

Αναλυτικότερα, οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής στο ανωτέρω πρόγραµµα αναγράφονται στη σχετική Δηµόσια Πρόσκληση που είναι αναρτηµένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο