• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 1.459 ανέργων, ηλικίας 18-24 ετών.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

To Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1459 ανέργων ηλικίας 18-24 ετών συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

 

Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν (1) ωφελούμενο.

Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 3 έως 9 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δύο (2) ωφελούμενους

Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 9 έως 19 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως τρεις (3) ωφελούμενους

Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 19 έως 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως πέντε (5) ωφελούμενους

Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 30 έως 50 θέσεις απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως οκτώ (8) ωφελούμενους

Επιχειρήσεις άνω των 50 θέσεων απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δέκα (10) ωφελούμενους

Ο αριθμός του προσωπικού της επιχείρησης υπολογίζεται σε μονάδες εργασίας. Συγκεκριμένα υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης (ημερολογιακά).

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του 9μηνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

 

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

 

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

 

Δεν εντάσσονται:

 

Ι. Οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/ Α΄/3.3.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α΄/28.12.2009).

ΙΙ. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1 και 2 ).

 

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:

 

1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 18 -24 ετών» (κοινή υπουργική απόφαση 35453/702/1.8.2016 ΦΕΚ/2425/Β΄/5.8.2016) και να καλύπτουν την προϋπόθεση 4 της παρούσας παραγράφου.

 

Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ολοκλήρωσης του ανωτέρω προγράμματος από το ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν.

 

2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. 

4. Να είναι ηλικίας 18-24 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 19ο έτος και να έχουν συμπληρώσει το 24ο και να διανύουν το 25ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

 

Δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις:

 

Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο (με εξαρτημένη σχέση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με έμμισθη εντολή ή με μίσθωση έργου) στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.

για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).

για άτομα που:

– είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε (εκτός των μελών εταίρων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).

– είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.

 – είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων

– είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ)

– τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998.

– προσλαμβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά 

– προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).

– προσλαμβάνονται για να απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

 

Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 της παρούσας υπουργικής απόφασης.

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο