• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 ΟΕΕ – Ανακοινώσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο

ΟΕΕ – Ανακοινώσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο

Η Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ στη συνεδρίασή της, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023, τοποθετήθηκε επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ», που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και εισηγείται τα κάτωθι

– Το σχέδιο νόμου δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και στοχοποιεί τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως υπεύθυνους για το μέγεθος της φοροδιαφυγής. Δεν γίνεται αναφορά στη φορολόγηση άλλων μορφών επιχειρήσεων.

– Η ΑΑΔΕ την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων ψηφιακών τεχνολογιών έχει στη διάθεσή της τα απαραίτητα εργαλεία για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

– Προβλέπονται εξοντωτικά πρόστιμα για την πολυδιαφημισμένη εφαρμογή των myDATA, χωρίς αυτή να λειτουργεί στο σύνολό της και χωρίς να έχει διασφαλιστεί η απρόσκοπτη δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων. Επισημαίνεται ότι υπήρξε δέσμευση για το θέμα των προστίμων, ο Φορέας μας να καταθέσει την άποψή του πριν την νομοθέτησή τους.

– Είναι αναχρονιστικό, καθώς επαναφέρει τα αντικειμενικά κριτήρια στη φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων, που είχαν εφαρμοσθεί με τον ν.2238/1994. Τα αντικειμενικά κριτήρια κρίθηκαν αναποτελεσματικά και καταργήθηκαν με τον ν.4172/2013, με το επιχείρημα ότι δεν μπορεί το κράτος να επιβάλλει στους φορολογούμενους να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία, ενώ στη συνέχεια να αγνοεί το αποτέλεσμα των βιβλίων και να προσδιορίζει με άλλους τρόπους εισόδημα μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τα βιβλία των υπόχρεων.

– Η επιβολή των μέτρων από τη χρήση του τρέχοντος έτους 2023 είναι ενάντια στην αρχή της βεβαιότητας του φόρου, σύμφωνα με την οποία ο φόρος πρέπει να είναι γνωστός εκ των προτέρων, τόσο ως προς την ύπαρξή του και τον τρόπο επιβολής του, όσο και ως προς το ύψος και το μέγεθός του (παραβιάζεται η αρχή της ασφάλειας των συναλλαγών κατά παράβαση του νόμου 4622/2019, άρθρο 58, περί πρακτικών καλής νομοθέτησης).

– Με την επιβολή του προσδιορισμού του φόρου τεκμαρτά θα περιοριστεί η φοροδιαφυγή, μόνο ως προς τον φόρο εισοδήματος, ενώ στους έμμεσους φόρους, ιδιαίτερα στον ΦΠΑ θα αυξηθεί, ενώ παράλληλα αναμένεται να μειωθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούμενων στις ατομικές επιχειρήσεις.

– Οι αιφνιδιαστικές αλλαγές στους φορολογικούς νόμους μεταβάλλουν αρνητικά τη συμπεριφορά των φορολογούμενων και δημιουργούν αντικίνητρα στην αναπτυξιακή κατεύθυνση της χώρας.

– Η πάγια διατυπωμένη θέση του ΟΕΕ είναι η υιοθέτηση ενός συστήματος φορολόγησης βασισμένο στη λογική «Έσοδα – Έξοδα», για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, που θα οδηγεί στην εξεύρεση και φορολόγηση του πραγματικού πλούτου και όχι στη φορολόγηση με την αναχρονιστική μέθοδο των τεκμηρίων. Η έκπτωση όλων των δαπανών των φορολογουμένων και των νοικοκυριών από το φορολογητέο εισόδημα, θα δημιουργούσε ισχυρό κίνητρο για εμφάνιση του συνόλου των συναλλαγών και θα οδηγούσε στην αποτύπωση της πραγματικής θέσης του συνόλου της ελληνικής οικονομίας – επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.


Ζητούμε την απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη διαλόγου με κοινωνικούς φορείς για τον σχεδιασμό ενός νέου πλαισίου, με νομοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Προτείνουμε τη συμμετοχή του φορέα μας στην κινητοποίηση της 22ας Νοεμβρίου 2023, μαζί με την πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και επιστημόνων επαγγελματιών.

Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ
Τηλ: 2132141875

Πηγή: https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=231070

Εγγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο

<

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο