• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Παγίδες και SOS για την πληρωμή φόρων

Παγίδες και SOS για την πληρωμή φόρων

Οι φορολογούμενοι πραγματοποιούν κάθε χρόνο δεκάδες πληρωμές φόρων. Οι πληρωμές γίνονται πλέον κατά κύριο λόγο μέσω των τραπεζικών δικτύων, ενώ πρόσφατα δόθηκε στους φορολογούμενους η δυνατότητα να πληρώνουν και απευθείας στο δικτυακό τόπο του taxisnet με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει τις κυριότερες ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις για ζητήματα πληρωμής φόρων. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να εξοφλούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις χωρίς να χρεώνονται με περιττές προμήθειες (ακόμη και πάνω από 2 ευρώ) όπως συνεπάγεται η πληρωμή στο τραπεζικό γκισέ.

 

Ερ. Ποιες οφειλές Δημοσίου μπορώ να πληρώσω μέσω των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των ΕΛΤΑ (“Φορείς Είσπραξης”);

 

Απ.  Στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ εισπράττονται τα δημόσια έσοδα που αφορούν:

 

α. Βεβαιωμένες Οφειλές σε Δ.Ο.Υ., ρυθμισμένες ή μη, με την χρήση της “Ταυτότητας Οφειλής” (Τ.Ο.) ή της “Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής” (Τ.Ρ.Ο.), οι οποίες εκδίδονται για κάθε χρέος και το ακολουθούν μέχρι την εξόφληση του.

 

β. Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων, με την χρήση του “Κωδικού Πληρωμής”, η οποία εκδίδεται από την σχετική δικτυακή εφαρμογή.

 

γ. e-Παράβολο, με την χρήση του “Κωδικού Πληρωμής”, η οποία εκδίδεται από την σχετική δικτυακή εφαρμογή.

 

δ. Δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις καθώς και ρυθμισμένες ή μη οφειλές που βεβαιώνονται στα Τελωνεία.

 

Ερ. Ποιοι είναι οι φορείς στους οποίους μπορώ να πληρώνω τις οφειλές μου στο Δημόσιο;

 

Απ.  Οι φορείς είσπραξης είναι οι ακόλουθοι: · ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. · ALPHA BANK Α.Ε. · ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Α.Τ.Ε. BANK · ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK – ERGASIAS Α.Ε. ·ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ · ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ · ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ · ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ · ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ · ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ · ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ·ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ · ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ · ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ) · ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ · ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ · HSBC BANK PLC · ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

 

Ερ.  Mε ποιους τρόπους μπορώ να πληρώσω τις οφειλές μου στα πιστωτικά ιδρύματα;

 

Απ.  i. Εάν είστε πελάτης κάποιου πιστωτικού ιδρύματος έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

 

α. Μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από την Τράπεζά σας (e-banking, phone banking,

 

 β. Στο ταμείο του καταστήματος της Τραπέζης με απευθείας χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού σας. Η εν λόγω συναλλαγή βαρύνεται με προμήθεια η οποία καθορίζεται από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά και τα 2 ευρώ (εκτός εάν είστε α) άνω των 70 ετών,

 

β) σε δικαστική συμπαράσταση,

 

γ) με βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω

 

δ) κάτοικοι μη τουριστικών περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κάτοικοι μη τουριστικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων που δεν βαρύνεται με προμήθεια).

 

ii) Εάν δεν είστε πελάτης κάποιου πιστωτικού ιδρύματος έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες: α. Με κατάθεση μετρητών μέσω των Κέντρων Αυτόματων Πληρωμών (ΚΑΠ-APS) των Τραπεζών. Η εν λόγω συναλλαγή δεν βαρύνεται με προμήθεια.

 

β. Στο ταμείο του καταστήματος της Τραπέζης με κατάθεση μετρητών. Η εν λόγω συναλλαγή βαρύνεται με προμήθεια η οποία καθορίζεται από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα.

 

Ερ. Σε ποιες περιπτώσεις οι συναλλαγές δεν βαρύνονται με προμήθεια;

 

Απ.  Δεν θα πληρώσετε προμήθεια εάν:

 

i)Διενεργήσετε τη συναλλαγή μέσω των υπηρεσιών e-banking, phone banking, ATM, ηλεκτρονικού αρχείου της Τράπεζας στην οποία είστε πελάτης.

 

ii) Διενεργήσετε τη συναλλαγή καταθέτοντας μετρητά μέσω των Κέντρων Αυτόματων Πληρωμών (ΚΑΠ/APS) των Τραπεζών.

 

iii) Διενεργήσετε συναλλαγή στα ταμεία των καταστημάτων των Τραπεζών με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού με σκοπό την πληρωμή μη ρυθμισμένου ΕΝΦΙΑ ή μη ρυθμισμένου Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) και ταυτόχρονα ανήκετε σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες φυσικών προσώπων: α. άνω των 70 ετών β. σε δικαστική συμπαράσταση γ. με βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω δ. κάτοικοι μη τουριστικών περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κάτοικοι μη τουριστικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή ή από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή.

 

iv) Διενεργήσετε συναλλαγή στα ταμεία των καταστημάτων για πληρωμή μέσω καταστήματος κατά την απόδοση παρακρατηθέντων ποσών βάσει Ενημερότητας ή Βεβαίωσης Οφειλής.

 

v) Διενεργήσετε συναλλαγή με χρήση καρτών πληρωμών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΤAXISnet στη διαδικτυακή πύλη της ΑΑΔΕ ή μέσω της λειτουργίας του δικτύου συσκευών EFT/POS στις Δ.Ο.Υ και τελωνεία. Για τις ανωτέρω συναλλαγές η Α.Α.Δ.Ε. αναλαμβάνει την πληρωμή της προμήθειας των Τραπεζών

 

Ερ. Είμαι 75 ετών και θέλω να πληρώσω τη μη ρυθμισμένη οφειλή μου ΕΝΦΙΑ. Ποιες είναι οι δυνατότητες μου προς πληρωμή έτσι ώστε να μην επιβαρυνθώ με επιπλέον προμήθεια;

 

Απ.  Προκειμένου να μην επιβαρυνθείτε με επιπλέον προμήθεια μπορείτε να:

 

α. Διενεργήσετε τη συναλλαγή μέσω των υπηρεσιών e-banking, phone banking, ATM της Τράπεζας στην οποία είστε πελάτης,

 

β. Διενεργήσετε τη συναλλαγή καταθέτοντας μετρητά μέσω των Κέντρων Αυτόματων Πληρωμών (ΚΑΠ/APS) των Τραπεζών,

 

γ. Επειδή εμπίπτετε σε μία από τις τέσσερεις ομάδες φυσικών προσώπων (βλ. απάντηση στην ερώτηση 4.iii), μπορείτε να διενεργήσετε τη συναλλαγή στα ταμεία των καταστημάτων της Τράπεζας σας με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού,

 

δ. Διενεργήσετε τη συναλλαγή με χρήση καρτών πληρωμών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΤAXISnet στη διαδικτυακή πύλη της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για υπηρεσία η οποία άρχισε να παρέχεται στα τέλη Απριλίου και προσφέρει το πλεονέκτημα της άμεσης ενημέρωσης της μερίδας του φορολογούμενου για την πληρωμή.

 

Ερ. Ποιες κάρτες γίνονται αποδεκτές από το σύστημα πληρωμών μέσω TAXISnet;

 

Απ. Το σύστημα πληρωμών μέσω TAXISnet δέχεται κάρτες πληρωμών έκδοσης των Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Eurobank Ergasias, Τράπεζα Πειραιώς, Attica Bank, HSBC, καθώς και των Συνεταιριστικών Tραπεζών. Η αποδοχή της πληρωμής μέσω των καρτών πληρωμών των ανωτέρω Πιστωτικών Ιδρυμάτων εξαρτάται από την πιστοδοτική πολιτική κάθε τράπεζας.

 

 

Πηγή: www.capital.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο