• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Ποιοι γλιτώνουν τον αναδρομικό έλεγχο, ποιοι πέφτουν στα δίχτυα της εφορίας

Ποιοι γλιτώνουν τον αναδρομικό έλεγχο, ποιοι πέφτουν στα δίχτυα της εφορίας

Ποιες υποθέσεις παραγράφονται και πότε – Τι ισχύει για τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς, τα 65 cds και τα εμβάσματα εξωτερικού

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Την οριστική παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να διενεργήσει φορολογικούς ελέγχους σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) της χρήσης του έτους 2000, καθώς επίσης και σε υποθέσεις φόρου εισοδήματος και ΚΒΣ των χρήσεων 2001-2005, για τις οποίες είχαν υποβληθεί κανονικά οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις, αποδέχεται ουσιαστικά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση που εξέδωσε στις 15 Σεπτεμβρίου ο διοικητής της Γ. Πιτσιλής.

Ανοιχτές ωστόσο παραμένουν οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΚΒΣ των χρήσεων 2006-2010 για τις οποίες έχουν προκύψει «συμπληρωματικά στοιχεία» από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα πραγματικά εισοδήματα των φορολογουμένων ήταν μεγαλύτερα από αυτά που προσδιορίστηκαν σε προηγούμενους ελέγχους, όπως επίσης ανοικτές είναι οι υποθέσεις μέχρι και το έτος 2001, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις.

Ουσιαστικά, με την πράξη αυτή του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υιοθετείται πλήρως το «διά ταύτα» της απόφασης 1738/2017 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι νομοθετηθείσες την περίοδο 2013-2016 παρατάσεις των προθεσμιών παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να διενεργήσει φορολογικούς ελέγχους και να εκδώσει πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τις οποίες είχαν εκπνεύσει τόσο η κανονική περίοδος 5ετούς παραγραφής όσο και οι περίοδοι 10ετούς και 15ετούς παραγραφής που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις σε ειδικές περιπτώσεις.

 

Ως εκ τούτου, όλες οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που περιλαμβάνονται στις λίστες μεγαλοκαταθετών του εσωτερικού και του εξωτερικού (λίστα Λαγκάρντ, λίστα Μπόργιανς, λίστα «65 cd», λίστα εμβασμάτων κ.λπ.), οι οποίες αφορούν το έτος 2000 θεωρούνται οριστικά παραγεγραμμένες και δεν πρόκειται ποτέ πια να ελεγχθούν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, αλλά ανοικτές παραμένουν οι υποθέσεις για τα έτη από το 2001 και μετά.

Οριστικά παραγεγραμμένες θεωρούνται από την ΑΑΔΕ και οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των προσώπων αυτών οι οποίες αφορούν τα έτη 2001-2005, εφόσον όμως για τα έτη αυτά οι εν λόγω φορολογούμενοι έχουν υποβάλει κανονικά τις προβλεπόμενες φορολογικές δηλώσεις.

Μετά το 2006

Αντιθέτως, όλες οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των ιδίων προσώπων οι οποίες αφορούν τα έτη 2006-2010 είναι ακόμη «ανοικτές» για έλεγχο και για επιβολή φόρων και προστίμων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, δεδομένου ότι για τις συγκεκριμένες υποθέσεις η 5ετής προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να ασκήσει έλεγχο έχει παραταθεί για άλλα 5 έτη, δηλαδή έχει γίνει 10ετής.

Ο λόγος για τον οποίο έχει συμβεί αυτό είναι ότι τα στοιχεία των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία περιλαμβάνονται στις σχετικές λίστες, θεωρούνται «συμπληρωματικά στοιχεία» που περιήλθαν εκ των υστέρων, μετά την πάροδο της 5ετίας, εις γνώσιν των αρμόδιων φορολογικών αρχών και αποδεικνύουν ότι τα προσδιορισθέντα από προηγούμενους ελέγχους εισοδήματα ή ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα υπολείπονται των πραγματικών.

Επίσης, «ανοικτές» για έλεγχο παραμένουν και οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών 2011-2016 των ιδίων προσώπων, καθώς η κανονική 5ετής περίοδος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να ελέγξει τις υποθέσεις αυτές δεν έχει ακόμη εκπνεύσει.

Πάντως, η περίοδος παραγραφής για χιλιάδες από τις παραπάνω υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών 2006 και 2011 βρίσκεται φέτος στο τελευταίο έτος της. Αυτό σημαίνει ότι η προθεσμία παραγραφής λήγει για τις υποθέσεις αυτές στις 31/12/2017 -σε 100 περίπου μέρες- και δεν επιτρέπεται πλέον, βάσει της απόφασης του ΣτΕ, να παραταθεί.

Ως εκ τούτου, πολλές από τις υποθέσεις αυτές θα παραγραφούν στο τέλος του τρέχοντος έτους, αφού οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ δεν θα προλάβουν να τις ελέγξουν.

Αναλυτικά, για κάθε μία από τις λίστες μεγαλοκαταθετών που ελέγχονται από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ διαμορφώνονται τα ακόλουθα δεδομένα:

Λίστα Λαγκάρντ

Η λίστα περιλαμβάνει στοιχεία για 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα με ελληνική υπηκοότητα ή δηλωθείσα διεύθυνση στην Ελλάδα που εμφανίζονται να κατέχουν επενδυτικές μερίδες (τραπεζικούς λογαριασμούς η/και λοιπά επενδυτικά προϊόντα) στην τράπεζα ΗSBC στη Γενεύη της Ελβετίας, το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2005 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2007.

Από τα πρόσωπα αυτά ταυτοποιήθηκαν βάσει ΑΦΜ και τέθηκαν στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα 1.727 προσώπων.

Οι έλεγχοι που διενεργούνται συνίστανται στην άρση τραπεζικού απορρήτου όλων των τραπεζικών λογαριασμών που έχει στην Ελλάδα κάθε ένα από τα 1.727 αυτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, προκειμένου να ελεγχθούν οι κινήσεις (αναλήψεις, καταθέσεις κ.λπ.) που έγιναν από το 2000 έως και το 2011, να ανευρεθούν οι πρωτογενείς καταθέσεις τους και να διαπιστωθεί στη συνέχεια αν αυτές βρίσκονταν σε αναντιστοιχία με τις δηλώσεις εισοδημάτων τους στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις.

Βάσει των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την απόφαση του ΣτΕ, την οποία φαίνεται ότι εφαρμόζει κατά γράμμα η ΑΑΔΕ, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και στις φορολογικές δηλώσεις των προσώπων της λίστας Λαγκάρντ για το έτος 2000 σταματούν πλέον, ενώ δεν πρόκειται να ελεγχθούν ούτε οι κινήσεις των λογαριασμών σε συνδυασμό με τις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2001-2005 των προσώπων αυτών. Μόνο εφόσον υπάρχουν πρόσωπα της λίστας Λαγκάρντ που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2001-2005 θα ελεγχθούν πλέον και για τα έτη αυτά.

Αντιθέτως, οι έλεγχοι των προσώπων της λίστας αυτής για τα έτη 2006-2011 θα συνεχιστούν κανονικά. Ωστόσο, το δικαίωμα ελέγχου των καταθέσεων και των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2006 παραγράφεται στις 31-12-2017, οπότε σε πολλές περιπτώσεις φορολογουμένων της λίστας Λαγκάρντ θα παραγραφούν και υποθέσεις του έτους 2006, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό πρακτικά να ελεγχθούν όλες όσες εκκρεμούν μέσα σε 100 περίπου μέρες που απομένουν.

Λίστα Μπόργιανς

Περιλαμβάνει στοιχεία για 10.588 τραπεζικούς λογαριασμούς Ελλήνων στην ελβετική τράπεζα UBS. Τα στοιχεία αφορούν  τραπεζικούς λογαριασμούς, το συνολικό υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται σε 3,9 δισ. ελβετικά φράγκα για το 2006 και 2,9 δισ. ελβετικά φράγκα για το 2008.

H λίστα διαβιβάστηκε τον Νοέμβριο στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών από τη φορολογική διοίκηση της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας μέσω της Κεντρικής Φορολογικής Αρχής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και στοιχεία φορολογικών δηλώσεων των προσώπων της συγκεκριμένης λίστας που αφορούν το έτος 2000 δεν μπορούν πλέον να ελεγχθούν, καθώς το δικαίωμα του Δημοσίου να ελέγξει το έτος αυτό έχει παραγραφεί οριστικά.

Επιπλέον, δεν μπορούν να ελεγχθούν πλέον κινήσεις λογαριασμών και στοιχεία φορολογικών δηλώσεων των προσώπων της λίστας για τα έτη 2001-2005. Έλεγχοι μπορούν να γίνουν μόνο σε στοιχεία και φορολογικές δηλώσεις των ετών 2006-2016 των συγκεκριμένων προσώπων.

Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της λίστας Λαγκάρντ, το δικαίωμα ελέγχου των καταθέσεων και των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2006 παραγράφεται στις 31-12-2017, οπότε σε πολλές περιπτώσεις φορολογουμένων της λίστας Μπόργιανς θα παραγραφούν και υποθέσεις του έτους 2006, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό πρακτικά να ελεγχθούν όλες όσες εκκρεμούν μέσα στις 100 περίπου μέρες που απομένουν.

Λίστα «65 cds»

Πρόκειται για ένα τεράστιο αρχείο κατανεμημένo σε 65 CD, με στοιχεία για 1.364.069 Έλληνες φορολογούμενους, οι οποίοι σε ένα τουλάχιστον από τα έτη της περιόδου 2000-2012 πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών. Από την τεράστια αυτή λίστα έχουν ήδη επιλεγεί για ελέγχους οι υποθέσεις με τα πιο μεγάλα διακινηθέντα ποσά.

Οι έλεγχοι μέχρι τώρα διενεργούνταν στα στοιχεία των κινήσεων των λογαριασμών και στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2000-2012. Στόχος, σε κάθε περίπτωση, ήταν να ανευρεθούν οι πρωτογενείς καταθέσεις του ελεγχόμενου και να διαπιστωθεί στη συνέχεια αν αυτές βρίσκονταν σε αναντιστοιχία με τις δηλώσεις εισοδημάτων του στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις.

Με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται βάσει της απόφασης του ΣτΕ, την οποία υιοθετεί πλήρως η ΑΑΔΕ, έλεγχοι στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2000-2005 των προσώπων που περιλαμβάνονται στα 65 CD δεν μπορούν πλέον να διενεργηθούν, διότι οι χρήσεις αυτές θεωρούνται παραγεγραμμένες.

Μόνο εφόσον δεν έχουν υποβληθεί καν δηλώσεις στα έτη 2001-2005 μπορούν να γίνουν πλέον έλεγχοι γι’ αυτή την περίοδο.

Αντιθέτως, τα στοιχεία των λογαριασμών και των φορολογικών δηλώσεων των ετών 2006-2012 των ιδίων προσώπων μπορούν ακόμη να ελεγχθούν. Ωστόσο, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή σε 100 περίπου μέρες, παραγράφεται και το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης του 2006. Συνεπώς, οι περισσότεροι φορολογούμενοι της τεράστιας αυτής λίστας δεν θα καταστεί δυνατό να ελεγχθούν ούτε για το έτος αυτό.

Εμβάσματα εξωτερικού

Η λίστα αυτή, που βρίσκεται σε ένα CD της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει στοιχεία για εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ που απέστειλαν 54.246 φυσικά πρόσωπα στο εξωτερικό, για το χρονικό διάστημα από το 2009 έως τον Ιούνιο του έτους 2012. Το σύνολο των εμβασμάτων ανέρχεται στο ποσό 22.009.295.375 ευρώ.

Στις περιπτώσεις που τα ποσά των μετέπειτα εμβασμάτων συγκεντρώθηκαν στα χέρια των ελεγχόμενων φυσικών προσώπων σε έτη προ του 2006 και συγκεκριμένα από το 2000 έως το 2005 είναι πλέον αδύνατο να γίνουν έλεγχοι, διότι μέχρι το έτος 2005 το δικαίωμα του Δημοσίου για τη διενέργεια ελέγχου θεωρείται ότι έχει παραγραφεί.

Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις κατά τις οποίες από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών προσώπων της λίστας αυτής προκύπτει προ του 2006 απόκτηση χρηματικών κεφαλαίων που μετέπειτα έγιναν εμβάσματα προς το εξωτερικό και ταυτόχρονα διαπιστώνεται ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις για τα έτη 2001-2005.

 Κεφάλαια που εισήλθαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων αυτής της λίστας από το 2006 και μετά και μετατράπηκαν σε εμβάσματα προς το εξωτερικό την περίοδο 2009-2012 μπορούν να ελεγχθούν.

Όμως η προθεσμία για τους ελέγχους των στοιχείων του 2006 λήγει στις 31-12-2017, οπότε πολλές από τις υποθέσεις φορολογουμένων της λίστας αυτής που αφορούν το έτος 2006 θα παραγραφούν στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Σε ποιες υποθέσεις δίνεται προτεραιότητα

t Με την απόφαση που εξέδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δίδει εντολές στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και στις ΔΟΥ, από τις εκκρεμείς υποθέσεις που έχουν επιλεγεί να ελεγχθούν να βάλουν σε προτεραιότητα και να ελέγξουν τις ακόλουθες:

α) Υποθέσεις των διαχειριστικών περιόδων (χρήσεων) 2001-2005 για τις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει 15ετής περίοδος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να διενεργήσει έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 84 του ν.2238/1994.

Η προθεσμία της 15ετούς παραγραφής για τις υποθέσεις αυτές αρχίζει να «μετρά» από το τέλος του έτους εντός του οποίου έπρεπε να είχαν υποβληθεί οι δηλώσεις, δηλαδή από τις 31-12-2002 για τη χρήση του 2001, από τις 31-12-2003 για τη χρήση του 2002, από τις 31-12-2004 για τη χρήση του 2003, από τις 31-12-2005 για τη χρήση του 2004 και από τις 31-12-2006 για τη χρήση του 2005. Συνεπώς, για τη χρήση του 2001 το δικαίωμα ελέγχου του Δημοσίου παραγράφεται στις 31-12-2017 (ακριβώς 15 χρόνια μετά την 31η-12-2002), για τη χρήση του 2002, το δικαίωμα παραγράφεται στις 31-12-2018 κ.ο.κ.

β) Υποθέσεις των διαχειριστικών περιόδων (χρήσεων) 2006-2010 για τις οποίες, μετά την πάροδο της κανονικής πενταετούς προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο, περιήλθαν εις γνώσιν των αρμοδίων φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία», που αποδεικνύουν ότι τα πραγματικά εισοδήματα των φορολογουμένων υπερβαίνουν αυτά που είχαν προσδιοριστεί σε προηγούμενους ελέγχους ή ότι οι δηλώσεις που υπέβαλαν ήταν ανακριβείς. Για τις υποθέσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 84 και της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν.2238/1994, η περίοδος παραγραφής έχει παραταθεί από τα 5 στα 10 έτη και έχει αρχίσει να «μετρά» από το τέλος του έτους στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε ελεγχόμενου, δηλαδή από 31-12-2007 για τη χρήση του 2006 κ.ο.κ.

γ) Υποθέσεις των διαχειριστικών περιόδων (χρήσεων) 2008 και μετά, για τις οποίες η προθεσμία παραγραφής παρατάθηκε από τα 5 στα 20 έτη λόγω διαπίστωσης μεγάλης φοροδιαφυγής, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν.4174/2013. Για τις υποθέσεις αυτές η κανονική προθεσμία παραγραφής των 5 ετών δεν είχε λήξει την 1η-1-2014 που τέθηκε σε ισχύ ο ν. 4174/2013 (νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών).

δ) Υποθέσεις των διαχειριστικών περιόδων (χρήσεων) 2011-2016 για τις οποίες η κανονική πενταετής περίοδος παραγραφής δεν έχει ακόμη λήξει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 69 του ν. 2238/1994 και της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013.

Τα παραπάνω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και ΚΒΣ, καθόσον για τις φορολογίες ΦΠΑ, κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής.

Ως εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου νοούνται οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.   

Ποιες χρήσεις μπορούν να ελεγχθούν

Γενικότερα, με βάση την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, προκύπτει ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να διενεργήσει φορολογικούς ελέγχους, να εκδώσει πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος και να καταλογίσει πρόστιμα και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εξακολουθεί να ισχύει:

* Για υποθέσεις φορολογίας των χρήσεων 2001-2005 για τις οποίες δεν είχαν υποβληθεί οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις. Η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος ελέγχου του έτους 2001 λήγει πάντως στις 31-12-2017, δηλαδή σε περίπου 100 μέρες και δεν επιτρέπεται πλέον να παραταθεί.

* Για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΚΒΣ των χρήσεων 2006-2010 για τις οποίες από το 2012 έως σήμερα περιήλθαν εις γνώσιν των φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» από τα οποία προκύπτει ότι τα πραγματικά εισοδήματα ήταν μεγαλύτερα από αυτά που είχαν προσδιοριστεί σε προηγούμενους ελέγχους ή ότι οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν ήταν ανακριβείς. Η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος ελέγχου του έτους 2006 λήγει πάντως στις 31-12-2017, δηλαδή σε περίπου 100 μέρες και δεν επιτρέπεται πλέον να παραταθεί.

* Για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΚΒΣ των χρήσεων 2008 και μετά οι οποίες δεν είχαν παραγραφεί την 1η-1-2014 (λόγω μη παρόδου της πενταετούς περιόδου παραγραφής) και για τις οποίες σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013) ισχύει 20ετής περίοδος παραγραφής λόγω εντοπισμού φοροδιαφυγής.

* Για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΚΒΣ των χρήσεων 2011-2013 και των φορολογικών ετών 2014-2016 για τις οποίες δεν έχει ακόμη εκπνεύσει η 5ετής περίοδος παραγραφής. Η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος ελέγχου του έτους 2011 λήγει πάντως στις 31-12-2017, δηλαδή σε περίπου 100 μέρες και δεν επιτρέπεται πλέον να παραταθεί.

Οι μεγαλοκαταθέτες

Η λίστα Λαγκάρντ

Περιλαμβάνει 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που  εμφανίζονται να κατέχουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή άλλα επενδυτικά προϊόντα στην τράπεζα ΗSBC στη Γενεύη της Ελβετίας, το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2005 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2007. Εξ αυτών, τα 1.727 πρόσωπα έχουν ταυτοποιηθεί βάσει ΑΦΜ και γι’ αυτούς διενεργούνται έλεγχοι.

Βάσει των νέων δεδομένων, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για το έτος 2000 σταματούν πλέον, ενώ δεν πρόκειται να ελεγχθούν ούτε οι κινήσεις των λογαριασμών σε συνδυασμό με τις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2001-2005 των προσώπων αυτών, παρά μόνο εφόσον υπάρχουν πρόσωπα που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις. Αντιθέτως, οι έλεγχοι των προσώπων της λίστας αυτής για τα έτη 2006-2011 θα συνεχιστούν κανονικά. Σε πολλές περιπτώσεις θα παραγραφούν και υποθέσεις του έτους 2006, δεδομένου ότι το δικαίωμα ελέγχου παραγράφεται στις 31/12/2017 και δεν είναι δυνατό πρακτικά να ελεγχθούν όλες όσες εκκρεμούν μέσα σε 100 περίπου μέρες που απομένουν.

Η λίστα Μπόργιανς

Περιλαμβάνει στοιχεία για 10.588 τραπεζικούς λογαριασμούς Ελλήνων στην ελβετική τράπεζα UBS, το συνολικό υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται σε 3,9 δισ. ελβετικά φράγκα για το 2006 και 2,9 δισ. ελβετικά φράγκα για το 2008. Κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και στοιχεία φορολογικών δηλώσεων των προσώπων της συγκεκριμένης λίστας που αφορούν τα έτη 2000-2005 δεν μπορούν πλέον να ελεγχθούν, ενώ όπως και στην περίπτωση της λίστας Λαγκάρντ το δικαίωμα ελέγχου για το 2006 παραγράφεται στις 31/12/2017.

Η λίστα των 65 cds

Πρόκειται για ένα τεράστιο αρχείο, με στοιχεία για 1.364.069 Έλληνες φορολογούμενους, οι οποίοι σε ένα τουλάχιστον από τα έτη της περιόδου 2000-2012 πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών. Από την τεράστια αυτή λίστα έχουν ήδη επιλεγεί για ελέγχους οι υποθέσεις με τα πιο μεγάλα διακινηθέντα ποσά. Οι έλεγχοι μέχρι τώρα διενεργούνταν στα στοιχεία των κινήσεων των λογαριασμών και στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2000-2012. Με τα νέα δεδομένα, έλεγχοι για τα έτη 2000-2005 δεν μπορούν πλέον να διενεργηθούν. Αντιθέτως, τα στοιχεία των λογαριασμών και των φορολογικών δηλώσεων των ετών 2006-2012 των ιδίων προσώπων μπορούν ακόμη να ελεγχθούν. Ωστόσο, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή σε 100 περίπου μέρες, παραγράφεται και το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης του 2006.

Εμβάσματα εξωτερικού

Σε ένα cd της ΓΓΠΣ του ΥΠΟΙΚ περιλαμβάνονται στοιχεία για εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ που απέστειλαν 54.246 φυσικά πρόσωπα στο εξωτερικό, από το 2009 έως τον Ιούνιο του 2012. Το σύνολο των εμβασμάτων ανέρχεται στο ποσό 22.009.295.375 ευρώ.

Στις περιπτώσεις που τα ποσά των εμβασμάτων συγκεντρώθηκαν στα χέρια των ελεγχόμενων φυσικών προσώπων σε έτη προ του 2006, είναι πλέον αδύνατο να γίνουν έλεγχοι. Αντιθέτως, κεφάλαια που εισήλθαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων αυτής της λίστας από το 2006 και μετά και μετατράπηκαν σε εμβάσματα προς το εξωτερικό μπορούν να ελεγχθούν. Όμως η προθεσμία για τους ελέγχους των στοιχείων του 2006, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, λήγει στις 31/12/2017.

 

Πηγή: www.naftemporiki.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο