• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Ποιοι θα ελεγχθούν πρώτοι από την εφορία

Ποιοι θα ελεγχθούν πρώτοι από την εφορία

Υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, εισαγγελικές παραγγελίες, αγοραπωλησίες ακινήτων που δεν εντάσσονται στο σύστημα αντικειμενικών αξιών, κληρονομιές και γονικές παροχές μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτών της φορολογικής διοίκησης. Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής ζητά από τους ελεγκτές να προχωρήσουν σε ελέγχους κατά προτεραιότητα διενεργώντας 27.500 στοχευμένους ελέγχους και 2.500 ελέγχους σε υποθέσεις φορολογίας ακινήτων.

Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων καθώς και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ κατά προτεραιότητα θα πραγματοποιηθούν:

– 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου με έμφαση  τις αγοραπωλησίες ακινήτων με μετρητά .

– Όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31/12/2024 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ.

– 470 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

– 105 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων και διενέργεια τουλάχιστον 155 υποθέσεων ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

– 155 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

-Πορισματικές αναφορές που διαβιβάσθηκαν από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

– Υποθέσεις μεγάλων επιστροφών ΦΠΑ  καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

-Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής

– Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES)

– Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος

– Υποθέσεις ελέγχων συμμόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα που εποπτεύονται από την ΑΑΔΕ.

Η επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα θα γίνει με την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και ενός αυτοματοποιημένου μοντέλο τελικής μοριοδότησης ενώ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής θα ενεργοποιηθούν νέα ελεγκτικά εργαλεία όπως ο αυτοματοποιημένος έλεγχος προσαύξησης περιουσίας που θα επιτρέπει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα καταθέσεων, χορηγήσεων, επενδύσεων, θυρίδων ή ακόμα και των ηλεκτρονικών πορτοφολιών των φορολογουμένων. Ψηλά στην λίστα των φορο-ελεγκτών για το 2024 θα βρεθούν και:

-Όσοι αποκτούν εισοδήματα από 3 ή περισσότερα ακίνητα τύπου Airbnb θα πρέπει από το νέο έτος να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και να καταβάλλουν ΦΠΑ. Η ΑΑΔΕ το επόμενο διάστημα αναμένεται να λάβει από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και Expedia Group/VRBO στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχουν υπογράψει όλα τα στοιχεία των μισθώσεων για το έτος 2023. Με τα στοιχεί αυτά ο ελεγκτικός μηχανισμός θα έχει πλήρη εικόνα για το είδος και την επιφάνεια των ακινήτων που εκμισθώνονται, το ύψος των εσόδων που εισπράττουν οι διαχειριστές με δυνατότητα ελέγχου της κίνησης χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Έτσι θα μπορεί μέσω εξπρές διασταυρώσεων να εντοπίζει περιπτώσεις μη δήλωσης των ακινήτων στο Μητρώο ή ψευδούς δήλωσης για τα στοιχεία τους και τη διάρκεια της εκμίσθωσης.

– Επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα και υψηλές δαπάνες. Στις αρχές Ιανουαρίου περίπου 20.000 επαγγελματίες αναμένεται να λάβουν κλήσεις για έλεγχο από την ΑΑΔΕ. Πρόκειται για φορολογούμενους που δηλώνουν εισοδήματα μικρότερα των 10.000 ευρώ αλλά οι καταναλωτικές τους δαπάνες κυμαίνονται από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

Πηγή: https://www.capital.gr/tax/3782369/poioi-tha-elegxthoun-protoi-apo-tin-eforia/

Εγγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο

<

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο