Η 365 Tax & Business Consulting – ιδρύθηκε το 1998 και δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λογιστικών, φορολογικών και επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας πλήρως το φάσμα που έχει ανάγκη κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης, στο σύγχρονο περιβάλλον επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η εξειδίκευση, τόσο των στελεχών όσο και κατ επέκταση των τμημάτων της επιχείρησης αποτελεί κεντρικό άξονα στην καθημερινή επιχειρησιακή μας λειτουργία. Προκειμένου να επιτυγχάνεται η εξειδίκευση σε ουσιαστικό και αποτελεσματικό βαθμό, όλα τα στελέχη και συνεργάτες μας εκπαιδεύονται πλήρως στο αντικείμενο τους, παρακολουθώντας σεμινάρια, ενδοεπιχειρησιακά και μη, συμμετέχοντας σε κλαδικά συνέδρια, αλλά και σχολιάζοντας την καθημερινή οικονομική και επιχειρηματική πραγματικότητα κατά τη διάρκεια τακτικών συναντήσεων σκοπού και ενημέρωσης.

Το τεχνολογικό υπόβαθρο και οι υποδομές της επιχείρησης μας επιτρέπουν να παρέχουμε συνεχή ενημέρωση στους πελάτες μας, συνοδευμένη από την απαραίτητη τεκμηρίωση, αλλά και την παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών που είναι χρήσιμες και καθοριστικές, τόσο στην καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία των πελατών μας, όσο και στα πλαίσια βιωσιμότητας και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους.

Το πελατολόγιο μας είναι διευρυμένο κλαδικά και γεωγραφικά. Εξυπηρετούμε επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών και δραστηριοτήτων της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, που εδρεύουν σε όλη την Ελλάδα, αλλά και πελάτες του εξωτερικού που έχουν επιχειρηματικά συμφέροντα στη χώρα μας.

Οι διεργασίες της 365 Tax & Business Consulting συμμορφώνονται με το Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015. Είναι μέλος του Οικονομικού επιμελητηρίου από το 1998 και συμμετέχει ανελλιπώς σε πολυάριθμα σεμινάρια και ημερίδες, με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της και την προσαρμογή στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας

365 Tax & Business Consulting
Πανεπιστημίου 369Α

Πάτρα, Τ.Κ. 26443
Tηλ./Φαξ: 2610 453 247

Γιατί να μας προτιμήσετε

✔ Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία & έχουμε αντιμετωπίσει στην πράξη όλα τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
✔ Διαθέτουμε εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό σε κάθε τομέα 
✔ Εντοπίζουμε το πρόβλημα και προτείνουμε τις καλύτερες εναλλακτικές λύσεις που καταλήγουν στη σωστή και αποδοτικότερη απόφαση
✔ Μηδενίζουμε το χρόνο απασχόλησης του επιχειρηματία με τις λογιστικές & φορολογικές διαδικασίες
✔ Εξειδικεύουμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης & καθοδηγούμε τον επιχειρηματία και το προσωπικό της επιχείρησης
✔ Έχουμε δημιουργήσει οικονομίες κλίμακες που δουλεύουν για τους πελάτες μας
✔ Έχουμε απλοποιήσει και συστηματοποιήσει τις διαδικασίες για να μειώσουμε το κόστος παροχής των υπηρεσιών μας
✔ Συνεργαζόμαστε με έγκυρους μηχανικούς, νομικούς και συμβολαιογράφους,  για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων