• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Πρόγραμμα πυκνών διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ το 2022

Πρόγραμμα πυκνών διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ το 2022

Με… τσουνάμι διασταυρώσεων ετοιμάζεται να «χτυπήσει» επαγγελματίες και επιχειρήσεις από τις αρχές του 2022 ο φοροελεγκτικός μηχανισμός, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων απόκρυψης φορολογητέας ύλης και αποφυγής πληρωμής φόρων, ενώ συγχρόνως επιταχύνεται ο έλεγχος των φορολογικών υποθέσεων που κινδυνεύουν με παραγραφή στις 31η Δεκεμβρίου 2021.

Εξονυχιστικές θα είναι επίσης οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και για τον εντοπισμό υπόχρεων οι οποίοι έχουν καταστρατηγήσει τις διατάξεις για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού των συνεπειών της πανδημίας, όπως επίσης και για την καταβολή αποζημιώσεων λόγω πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, το «πακέτο» των διασταυρώσεων που προγραμματίζονται, με βάση και το σχέδιο της ΑΑΔΕ, περιλαμβάνει:

* Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα.
* Διασταύρωση για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ συνολικών ετήσιων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
* Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9 νομικών προσώπων, με εφαρμογή των διαδικασιών έκδοσης πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.
* Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων όσον αφορά την υποχρέωση αναγραφής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των πρόσθετων αποδοχών.
* Διασταύρωση εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
* Διασταύρωση για τον εντοπισμό μη δηλωθέντων ποσών αναδρομικών εισοδημάτων ή πρόσθετων αποδοχών.
* Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις με αξιοποίηση δεδομένων από συναλλαγές μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.

Το 2022, πάντως, ο ελεγκτικός μηχανισμός αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των οφειλών, ώστε να καταστεί ευκολότερη η είσπραξή τους. Προς την κατεύθυνση, άλλωστε, αυτή κινείται και η πρόσφατη απόφαση της ΑΑΔΕ για διαχωρισμό των χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης, αφενός για να δοθεί επιτέλους μια λύση στο χρόνιο αυτό πρόβλημα, αφετέρου για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας όσων ασχολούνται και ως εκ τούτου να είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων αυτών οφειλών.

Στο στόχαστρο και οι υπό παραγραφή

«Αγώνα ταχύτητας» για να μην μπουν στο… χρονοντούλαπο της ιστορίας δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτων και άλλων φορολογικών αντικειμένων, που ενδέχεται να αφήσουν στο απυρόβλητο δεκάδες παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και να στερήσουν από τα ταμεία του Δημοσίου σημαντικά έσοδα, ξεκινά το τελευταίο δίμηνο του έτους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ήδη οι φορολογικές αρχές έχουν «στοχοποιήσει» τις υποθέσεις εκείνες με το μεγαλύτερο φορολογικό αλλά και εισπρακτικό ενδιαφέρον και οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του τρέχοντος έτους. 

Πρώτες φυσικά στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει οι υποθέσεις του 2015, οι οποίες παραγράφονται 31 Δεκεμβρίου 2021. Παρ’ όλα αυτά οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει νωρίτερα το έργο τους, αφού με βάση τη νομοθεσία πρέπει να δοθεί και ένα εύλογο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα 20 ημέρων, σε κάθε ελεγχόμενο, προκειμένου να αντικρούσει την πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου από τη στιγμή που του κοινοποιείται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα πρέπει έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, όχι μόνο να εκδοθούν, αλλά και να παραδοθούν στους ελεγχόμενους τα σημειώματα ελέγχου, καθώς εάν παραδοθούν από την 1η/1/2022 και μετά, οι υποθέσεις είναι παραγεγραμμένες.

Αναλυτικότερα, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 παραγράφονται:

– Υποθέσεις του έτους 2005, αφού εάν για κάποιο έτος δεν είχε υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογικές αρχές έχουν δικαίωμα να διενεργήσουν ελέγχους και να επιβάλουν πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
– Υποθέσεις ΦΠΑ του 2010 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει δεκαετής περίοδος παραγραφής.
– Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2010, για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία, όπως -για παράδειγμα- εικονικά τιμολόγια και επομένως υπάρχουν ενδείξεις ότι αποκρύφτηκε εισόδημα και υπήρξε περίπτωση φοροδιαφυγής. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος της μη παραγραφής επεκτείνεται στη δεκαετία.
– Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του 2012, αλλά οι επιτηδευματίες υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις, αφού για τις εν λόγω υποθέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής φτάνει στα οκτώ έτη.
– Υποθέσεις επιχειρήσεων που δήλωσαν ψευδή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες που πραγματοποίησαν κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2015.
– Υποθέσεις της χρήσης 2015, είτε φορολογίας εισοδήματος, είτε ΦΠΑ, για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2020. 

Στους φορολογούμενους που θα εντοπιστούν θα αποσταλούν ειδοποιητήρια για την ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Εφαρμογές Eispraxis

Για την επίτευξη των στόχων της η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να προχωρήσει στη συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών με επίκεντρο τον οφειλέτη (προφίλ οφειλέτη), ενεργοποιώντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης, ενώ θα προχωρήσει στην περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης.

Προς την κατεύθυνση, μάλιστα, αυτή αναμένεται σύντομα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis, το οποίο, όπως έχει γράψει η «Ν», διακρίνεται στις ακόλουθες εφαρμογές:

* Διαχείριση και παρακολούθηση ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.
* Διαχείριση, παρακολούθηση και αυτοματοποίηση συμψηφισμών.
* Αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
* Διαχείριση, παρακολούθηση και αυτοματοποίηση της λήψης μέτρων είσπραξης.
* Άμεση ενημέρωση των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο