Προγραμματίζονται έλεγχοι σε επιχειρήσεις που μετεγκαταστάθηκαν στην Βουλγαρία

Προγραμματίζονται έλεγχοι σε επιχειρήσεις που μετεγκαταστάθηκαν στην Βουλγαρία

Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή έδωσε το Υπ. Οικονομικών μέσω της Α.Α.Δ.Ε. μετά από αναφορά βουλευτή σχετικά με το φαινόμενο των μετεγκαταστάσεων των επιχειρήσεων στην Βουλγαρία.

Βάσει της άριστης ποιότητας των υπηρεσιών μας ο επιχειρηματίας σήμερα μπορεί να ενημερωθεί αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, μέσω της ιστοσελίδας μας!

Τα δύο έγγραφα που κατέθεσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. αναφέρουν: 

 

….Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0001770 ΕΞ 2017/885/13.2.20117 Σημειώματος σας, με το οποίο μας στείλατε φωτοαντίγραφο της ανωτέρω Αναφοράς και σε ότι αφορά θέματα δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική προτεραιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, και προς το σκοπό αυτό προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό, νομοθετικό ή άλλο μέτρο, καθώς και κάθε απαραίτητη ενέργεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρακολουθεί το φαινόμενο της μετεγκατάστασης ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία και προγραμματίζει ελεγκτικές δράσεις προκειμένου να διαπιστώσει αν οι μετεγκεταστάσεις αυτές είναι πραγματικές ή τεχνητές κάνοντας χρήση μεταξύ άλλων της διοικητικής συνδρομής από τις βουλγάρικες αρχές, μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικών Σχέσεων.

 

Ο Αν. Γενικός Δ/ντής Φορολογικής Διοίκησης

E. ΣΑΪΤΗΣ

 

….  Σε απάντηση στο υπ.αριθμ. Πρωτ ΑΤΚΕ 0001770 ΕΞ2017/885/13.2.2017 υπηρεσιακό σημείωμά σας γνωρίζουμε, ότι η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο ερευνών ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχει ζητήσει στοιχεία, μέσω διοικητικής συνδρομής για ελληνικές μεταφορικές εταιρείες, που εδρεύουν κυρίως στη Βουλγαρία, προκειμένου να διαπιστωθεί η σύννομη ή μη λειτουργία τους

 

Με εντολή Διοικητή 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κόκκοτας Περικλής

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

 

 

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο