• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία για οφειλές που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 50.000 ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία για οφειλές που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 50.000 ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο 40597/13.4.2018 δίνονται διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 50.000 ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017. 

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Στις 29 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 130060/27.11.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

 

Αναφορικά με την εφαρμογή της ως άνω ΚΥΑ:

 

Επί του άρθρου 2 – Απλοποιημένη Διαδικασία Υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 4469/2017

 

Οι οφειλέτες με συνολικές προς ρύθμιση οφειλές προς όλους τους πιστωτές (φορολογική διοίκηση, Κ.Ε.Α.Ο., πιστωτικά ιδρύματα, κ.λ.π.) που ανέρχονται από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) και δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4469/2017, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την υπαγωγή τους στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (www.keyd.gov.gr), με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 

Η διαδικασία υποβολής ορίζεται στην υπ’ αριθ. 116821/25.10.2017 Κ.Υ.Α. «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν.4469/2017».

 

Στο μέτρο που η ΚΥΑ υπ’ αριθ. 130060/27.11.2017 δεν ορίζει διαφορετικά, εφαρμόζονται οι ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις του Ν. 4469/2017 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

 

Επί του άρθρου 3 – Τυποποιημένος Τρόπος Αξιολόγησης Βιωσιμότητας

 

Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως 31/12/2018 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. από τον οφειλέτη και προκειμένου να εξετασθεί η πρόταση του, απαιτείται ο τελευταίος να κριθεί βιώσιμος.

 

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας, στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών που περιγράφει η παρούσα, παράγεται με τυποποιημένο τρόπο. Ειδικότερα, ένας οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης εφόσον πληροί σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

 

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και

 

β) Ο λόγος του συνόλου των προς ρύθμιση οφειλών κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016, μετά την αφαίρεση του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, ποσοστού 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα και ποσοστού 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA = Καθαρό Αποτέλεσμα (μετά Φόρων) + Φόροι + Αποσβέσεις + Τόκοι) να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ (8).

 

Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της απλοποιημένης διαδικασίας υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 4469/2017 οι πιστωτές διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσης τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Πιστωτής που κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων δεν προτείνει πρόταση ρύθμισης οφειλών στην περίπτωση που εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο. 

 

Παράδειγμα 1:

Οφειλέτης έχει συνολικές οφειλές προς Δημόσιο, ΚΕΑΟ και Τράπεζες κατά την ημερομηνία της αίτησης πχ στις 28/2/2018 ύψους 80.000 €. Οι οφειλές προς ρύθμιση στις 31/12/2016 μετά τις διαγραφές τόκων 

 

υπερημερίας, προσαυξήσεων και προστίμων ανέρχονται σε € 40.000 (10.000 € προς KEAO, 10.000 € προς Δημόσιο και € 20.000 προς Τράπεζες). Το σύνολο των τόκων υπερημερίας, το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το ενενήντα πέντε (95%) των οφειλών από πρόστιμα έχει ήδη αφαιρεθεί και ανέρχεται στο ποσό των 10.000€.

 

Από τα οικονομικά του στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων παρουσιάζει θετικά καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ειδικότερα, στην τελευταία χρήση του έτους 2016 έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 5.000€, στη χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 4.800€ και στη χρήση 2014 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 3.900€.

 

Ως εισόδημα λαμβάνεται το Καθαρό Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης του 2016 ήτοι € 5.000 καθώς είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις ήτοι του 2016 και του 2015.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις Συνολικές προς ρύθμιση οφειλές στις 31/12/2016 ύψους 40.000 € και το EBITDA έτους 2016 ύψους 5.000 € ο λόγος του συνόλου των υφιστάμενων οφειλών κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016 προς το EBITDA ανέρχεται σε (8) οκτώ και ο οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος καθώς πληροί και τα 2 κριτήρια βιωσιμότητας.

 

Επί του άρθρου 4 – Πρόταση Τυποποιημένης Λύσης

 

Με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην παρούσα απλοποιημένη διαδικασία και μετά τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές παράγονται με τυποποιημένο τρόπο.

 

Όταν η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών.

 

Τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές και υποβληθείσες προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ψηφίζονται θετικά, εφόσον υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:

 

1. Αφαιρούμενα ποσά ανά πιστωτή

α) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.

β) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.

γ) ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Τα ποσά των ως άνω υποπεριπτ. β) και γ) αφαιρούνται, με την επιφύλαξη των παρ. 4 και 6 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υφιστάμενων ρυθμίσεων, στο υπόλοιπο οφειλών αυτών που εντάσσεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης, δεν λαμβάνει χώρα καμία επιπλέον διαγραφή, όπως ακριβώς ισχύει και στις συμβάσεις που συνάπτονται κατά την τακτική διαδικασία του Ν.4469/2017 και δεν υφίστανται δυνατότητα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των δόσεων.

 

2. Τρόπος ρύθμισης

(α) Στην περίπτωση που ο οφειλέτης πληροί τα προαναφερόμενα κριτήρια ρυθμίζει την οφειλή του σε ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ως ακολούθως:

(αα) Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης που θα προτείνεται δε δύναται να είναι μικρότερο από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή.

(αβ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των θεσμικών πιστωτών (χρηματοδοτικοί φορείς, Δημόσιο, Φ.Κ.Α.) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120).

(αγ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των λοιπών ιδιωτών πιστωτών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις είκοσι τέσσερις (24).

(αδ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση πιστωτών οι οφειλές των οποίων προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις έξι (6).

(β) Ο αριθμός των δόσεων είναι κοινός για κάθε μία κατηγορία πιστωτών (θεσμικοί και Λοιποί Ιδιώτες) εκτός των περιπτώσεων όπου:

(βα) το πλήθος των δόσεων περιορίζεται λόγω του ορίου των πενήντα (50) ευρώ ως ελάχιστη δόση ανά πιστωτή και

(ββ) η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή /και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) ανά πιστωτή (μη προσμετρούμενων τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων οφειλών). Σε αυτή την περίπτωση οφειλών ο αριθμός των δόσεων αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36).

(γ) Ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει τη ρύθμιση των οφειλών του σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές σε δώδεκα (12) ή λιγότερες άτοκες δόσεις.

 

3. Επιτόκιο ρύθμισης

Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και κατά την του ν. 128/1975 κατά περίπτωση, αν είχε προγενέστερα συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη.

Για τους χρηματοδοτικούς φορείς το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο, με έναρξη την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Για τους υπόλοιπους πιστωτές το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης.

Σε περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη, οι οφειλόμενες δόσεις προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, βαρύνονται με το προαναφερθέν επιτόκιο.

 

4. Αριθμός δόσεων ρύθμισης

Για τον υπολογισμό του τελικού αριθμού δόσεων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Προκειμένου να προσδιοριστεί η τελευταία λαμβάνεται υπόψη το 2,75% του ποσού που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, όπως προσδιορίστηκε στην παράγραφο επί των διευκρινήσεων επί του άρθρου 3. Το 2,75% του ποσού αυτού συγκρίνεται με τη συνολική αρχική μηνιαία δόση.

Στην περίπτωση που το ανωτέρω ποσό είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση τότε η τελευταία αναπροσαρμόζεται ώστε να ισούται με το ποσό αυτό. Ως αποτέλεσμα ο αριθμός των δόσεων μειώνεται και το επιπλέον ποσό κατανέμεται συμμέτρως στους θεσμικούς πιστωτές αναλόγως των απαιτήσεων τους. Το σύνολο της καθαρής παρούσας αξίας των δόσεων πρέπει να ισούται με το σύνολο της οφειλής αφαιρουμένων:

α) του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,

β) ποσοστού ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και

γ) ποσοστού ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Παράδειγμα 2:

Οφειλέτης έχει συνολικές οφειλές προς Δημόσιο, ΚΕΑΟ, και Τράπεζες κατά την ημερομηνία της αίτησης πχ στις 8/3/2018 ύψους 75.000 €. Οι οφειλές προς ρύθμιση στις 31/12/2016 μετά τις διαγραφές τόκων υπερημερίας, προσαυξήσεων και προστίμων ανέρχονται σε € 45.000 (12.500 € προς KEAO, 22.500 € προς Δημόσιο και € 10.000 προς Τράπεζες). Το σύνολο των τόκων υπερημερίας, το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το ενενήντα πέντε (95%) των οφειλών από πρόστιμα έχει ήδη αφαιρεθεί και ανέρχεται στο ποσό των 5.000€.

Από τα οικονομικά του στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων παρουσιάζει θετικά καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ειδικότερα, στην τελευταία χρήση του έτους 2016 έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 20.000€, στη χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 15.800€ και στη χρήση 2014 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 14.900€.

Ως εισόδημα λαμβάνεται το Καθαρό Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης του 2016 ύψους 20.000 € καθώς είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις ήτοι του 2016 και του 2015. Ως εκ τούτου ο λόγος του συνόλου των υφιστάμενων οφειλών κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016 προς το EBITDA ανέρχεται σε (2,25) και ο οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος καθώς πληροί και τα 2 κριτήρια βιωσιμότητας.

Η μηνιαία δόση σε περίπτωση καταβολής 120 δόσεων με ενδεικτικό επιτόκιο ρύθμισης 6% ανέρχεται σε 499,59 € και προκύπτει βάσει του ποσού των προς ρύθμιση οφειλών € 45.000 όπως προέκυψαν μετά την διαγραφή του συνόλου των τόκων υπερημερίας, των προστίμων κατά 95% και των προσαυξήσεων κατά 85% συνολικού ποσό των 5.000€. Σημειώνεται ότι ως επιτόκιο ρύθμισης στο πλαίσιο υποβολής αντιπροτάσεων λαμβάνεται επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες το οποίο παραμένει σταθερό καθόλη την υπό εξέταση περίοδο και βασίζεται στο επιτόκιο euribor τριμήνου που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί το μελλοντικό επιτόκιο euribor τριμήνου που λαμβάνουν υπόψη οι χρηματοδοτικοί φορείς το οποίο αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο με έναρξη την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης προσαυξημένο κατά την εισφορά του Νόμου 128/1975 όπου έχει εφαρμογή.

Για τον υπολογισμό του τελικού αριθμού δόσεων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Προκειμένου να προσδιοριστεί η τελευταία λαμβάνεται υπόψη το 2,75% του ΕΒΙΤDA του έτους 2016 ύψους 20.000€ που ανέρχεται σε 550 € το οποίο είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση 499,59 €, όπως αυτή προκύπτει βάσει της ρύθμισης των € 45.000 σε 120 δόσεις με μέσο επιτόκιο 6%, επομένως η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται σε 550 €. Η διαφορά των € 50,41 κατανέμεται συμμέτρως στους θεσμικούς πιστωτές (Δημόσιο, ΚΕΑΟ και Τράπεζες) ανάλογα με την απαίτησή τους και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται αναλόγως.

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο