• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 SOS από τους μεγαλοκατασκευαστές

SOS από τους μεγαλοκατασκευαστές

Οι έξι παρεμβάσεις που προτείνει ο ΣΤΕΑΤ για την ανάπτυξη του κλάδου

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

«Η επαναφορά σε αναπτυξιακή τροχιά της οικονομίας η οποία προαναγγέλλεται είναι άμεσα συναρτημένη με την επανακινητοποίηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, στον πυρήνα της οποίας προεξάρχουσα θέση έχουν οι κατασκευές που μπορούν και πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού που έχει ανάγκη η χώρα».

 

Aυτό επισήμανε το ΔΣ του Συνδέσμου  Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης, αλλά, όπως τονίζει, προς το παρόν για άλλη μία χρονιά ο κλάδος των κατασκευών βιώνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με τις δραματικές επιπτώσεις της να επηρεάζουν μεγάλο αριθμό εταιρειών, πολλές από τις οποίες μην αντέχοντας άλλο την έλλειψη αντικειμένου και ρευστότητας αποσύρονται από την ενεργό δραστηριότητα.

 

Αιτίες της κατάστασης αυτής είναι το μειωμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η ανυπαρξία ιδιωτικών επενδύσεων, η αδυναμία χρηματοδότησης από τον τραπεζικό τομέα και η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων, που αποδυναμώνουν την προσπάθεια ανάκαμψης του κλάδου.

 

Σύμφωνα με τον ΣΤΕΑΤ, η  Ελλάδα απέχει πολύ από το επίπεδο αναπτυξιακής ωριμότητας των προηγμένων χωρών της Δύσης και επομένως η ανάγκη υποδομών, μικρών και μεγάλων, κάθε μορφής, είναι πολύ μεγάλη και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα αυτές οι υποδομές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή της προοπτική και δυναμική.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΤΕΑΤ προτείνει έξι θεσμικές παρεμβάσεις και ενέργειες που είχαν τεθεί και στο παρελθόν, σήμερα όμως είναι ακόμα περισσότερο αναγκαίες και θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κατασκευών ως εργαλείου ανάπτυξης:

 

1. Ενίσχυση στο μέγιστο δυνατό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ειδικότερα για τα μικρότερου μεγέθους έργα.

 

2. Επεξεργασία και προώθηση συγκεκριμένων προτάσεων ανταποδοτικών έργων για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, ειδικότερα από φορείς του Δημοσίου και Περιφέρειες. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε κεντρικό επίπεδο για την κατανόηση και υιοθέτηση από τους παραπάνω φορείς των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν την έγκριση των έργων από το Ταμείο και την πολλαπλασιαστική αξιοποίηση πόρων και ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα που επιτυγχάνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία.

 

3. Μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και παράλληλα εκμετάλλευση επενδυτικών κεφαλαίων, στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης και αναγκαίας για την εθνική οικονομία μόχλευσης, ειδικότερα μάλιστα υπό τις παρούσες συνθήκες αυτόνομης ανάπτυξης.

 

4. Ενταξη όλων των παραπάνω δράσεων, ενεργειών και προγραμματισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης ολοκληρωμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού, μέσω του οποίου προγραμματίζονται και υλοποιούνται ανταποδοτικά έργα με εύλογο κόστος και υψηλή λειτουργική αξία και που με το εισόδημα που θα φέρουν θα υπάρξει επένδυση σε νέα έργα.

 

5. Σε συνέχεια των θετικών ενεργειών που έχουν γίνει από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τη σύσταση αρμόδιας Ομάδας Εργασίας, προώθηση και του νόμου που εξειδικεύει και θεσμοθετεί τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Εργων» σύμφωνα με τις συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις μας και καθιέρωση του «Παρατηρητηρίου Τιμών και Προδιαγραφών», που αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την καθιέρωση ορθολογικού συστήματος παραγωγής των δημοσίων έργων και για τον έλεγχο των μεγάλων εκπτώσεων.

 

6. Επεξεργασία και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για την προώθηση της εξωστρέφειας του ελληνικού κατασκευαστικού και τεχνικού δυναμικού με κατάλληλα μέτρα υποστήριξης του κλάδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Με τη διαφαινόμενη έξοδο από την περίοδο των μνημονίων και την προοπτική αντιμετώπισης του προβλήματος του χρέους ενισχύεται σοβαρά η προοπτική επανεκκίνησης της οικονομίας υπό την προϋπόθεση της λήψης συγκεκριμένων μέτρων που στηρίζουν και διευκολύνουν την επενδυτική δραστηριότητα, υποστηρίζει ο ΣΤΕΑΤ.

 

Πηγή:  www.tovima.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο