• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Στην δημοσιότητα όσοι έχουν χρέη άνω των 150.000 ευρω σε εφορία και ταμεία

Στην δημοσιότητα όσοι έχουν χρέη άνω των 150.000 ευρω σε εφορία και ταμεία

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος και η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση στοιχείων των οφειλετών για χρέη σε εφορία και ταμεία.

Βάσει της ΠΟΛ.1158/2017,    ΦΕΚ Β 3634/13.10.2017 

 

Συγκεκριμένα, η ΚΥΑ ορίζει ότι σε διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).

 

 

 

Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο, με κοινή ανάρτηση ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς τον ΕΦΚΑ υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

 

Οι οφειλές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προς το Δημόσιο ή τον ΕΦΚΑ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δημοσιοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεών του έναντι του Δημοσίου για τις οποίες έχει δημιουργηθεί και εκκαθαριστεί ατομικό φύλλο ή συγκεντρωτικό φύλλο έκπτωσης (ΑΦΕΚ) ή, αντίστοιχα, των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων έναντι του ΕΦΚΑ.

 

 

Διαδικασία δημοσιοποίησης δεδομένων

 

– Τα στοιχεία των οφειλών που δημοσιοποιούνται, περιλαμβάνονται σε δύο καταστάσεις, εκ των οποίων η μία αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η άλλη τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες. Οι καταστάσεις φέρουν τον τίτλο: «Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α’ 66), όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α’147), με ημερομηνία άντλησης των στοιχείων των οφειλών την…» με την προσθήκη, μετά τις λέξεις «ληξιπρόθεσμων οφειλών» των λέξεων «φυσικών προσώπων» ή «νομικών προσώπων και οντοτήτων» κατά περίπτωση. Μετά τον τίτλο, ακολουθεί η κοινή ημερομηνία άντλησης των στοιχείων των οφειλών.

 

– Για τα φυσικά πρόσωπα, δημοσιοποιούνται τα εξής στοιχεία: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/ Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, ΕΦΚΑ, μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

 

– Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, δημοσιοποιούνται τα εξής στοιχεία: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, ΕΦΚΑ, μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

 

– Για το σκοπό της παρούσας απόφασης, ως συνεισπραττόμενα νοούνται οι τόκοι, τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και οι λοιπές επιβαρύνσεις, όπως υπολογίζονται κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων επί της βασικής ληξιπρόθεσμης οφειλής, η καταβολή της οποίας καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία αυτή.

 

– Εάν συντρέχει περίπτωση δημοσιοποίησης οφειλών μόνο προς το Δημόσιο ή μόνο προς τον ΕΦΚΑ, τότε στα πεδία των γραμμών της κατάστασης όπου αναγράφονται οι οφειλές προς τις υπηρεσίες ή τους φορείς για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης, τίθεται η ένδειξη «-» (παύλα).

 

– Η άντληση των στοιχείων των δημοσιοποιούμενων οφειλών από τα πληροφοριακά συστήματα της Φορολογικής Διοίκησης και του ΚΕΑΟ, καθώς και η αποστολή των τελευταίων, με ηλεκτρονικά ή μη μέσα, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από το ΚΕΑΟ διενεργούνται σε ημερομηνίες που ορίζονται από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε.. Ο Συντονιστής του ΚΕΑΟ και η διοίκηση του ΕΦΚΑ είναι υπεύθυνοι για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου και την τήρηση των σχετικών προθεσμιών. Ο Συντονιστής του ΚΕΑΟ είναι υπεύθυνος για την άντληση των στοιχείων των οφειλών του ΕΦΚΑ από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ και για την αποστολή αυτών στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε.. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. είναι υπεύθυνος για την άντληση των στοιχείων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και για την ανάρτηση των στοιχείων των οφειλών του άρθρου 2 στο διαδίκτυο.

 

– Τα αρμόδια όργανα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 είναι υπεύθυνα για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της Φορολογικής Διοίκησης και του ΚΕΑΟ, αντίστοιχα και προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στην ενημέρωσή τους.

 

Χρόνος ανάρτησης των δεδομένων στο διαδίκτυο

 

– Οι καταστάσεις των δημοσιοποιούμενων οφειλών αναρτώνται κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας στις 30 Νοεμβρίου 2017 και αντικαθιστούν τις ήδη αναρτημένες, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011, όπως ίσχυε, πριν από την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4410/2016, καταστάσεις.

 

– Οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επικαιροποιούνται ανά έτος, μέχρι τη 30ή ημέρα του Ιουνίου μήνα, μετά από νέα άντληση στοιχείων και αντικαθιστούν τις ήδη αναρτημένες καταστάσεις.

 

Ενημέρωση και διαδικασία αποστολής ηλεκτρονικής ειδοποίησης

 

– Η ενημέρωση των οφειλετών που εμπίπτουν στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011, διενεργείται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α’ 50) τουλάχιστον οκτώ ημέρες, πριν από τη δημοσιοποίηση από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

– Συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των οφειλετών που εμπίπτουν στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011, με την οποία καλούνται τουλάχιστον οκτώ ημέρες, πριν από τη δημοσιοποίηση, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και τον ΕΦΚΑ, κατά περίπτωση.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές και ασφάλεια της επεξεργασίας

 

– Τα στοιχεία του άρθρου 2 δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (ΦΕΚ Β’ 1301) απόφαση του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

– Η αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων από το ΚΕΑΟ προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της A.A.Δ.Ε. με τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, διενεργείται, μέσω ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας και σε κρυπτογραφημένη μορφή. Τα σχετικά αρχεία φυλάσσονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τουλάχιστον για μία πενταετία.

 

Προϋποθέσεις άρσης ή διόρθωσης ή εξαίρεσης από τη δημοσιοποίηση

 

– Διόρθωση της δημοσιευμένης κατάστασης ή άρση της δημοσιοποίησης ή εξαίρεση οφειλών από τη δημοσιοποίηση διενεργείται, μετά από έγγραφη αίτηση του οφειλέτη ή αυτεπαγγέλτως, εφόσον εξοφλήθηκε μερικώς ή ολικώς η οφειλή ή διαπιστώθηκε υπαγωγή στις εξαιρέσεις από τη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3943/2011 ή για άλλο νόμιμο λόγο. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση διόρθωση της σχετικής κατάστασης ή την άρση της δημοσιοποίησης κατ’ εντολή του αρμόδιου οργάνου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7. Στην περίπτωση που η άρση, η διόρθωση ή η εξαίρεση από τη δημοσιοποίηση, εμπίπτει στην αρμοδιότητα οργάνου της παραγράφου 2 του άρθρου 7, η σχετική εντολή αποστέλλεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, μέσω του ΚΕΑΟ.

 

– Εφόσον συντρέχει περίπτωση διόρθωσης δημοσιοποιημένης οφειλής ως προς το ποσό, τα αρμόδια κατά τα ως άνω όργανα αντλούν εκ νέου στοιχεία για το συγκεκριμένο οφειλέτη και η νέα ημερομηνία άντλησης αυτών αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων που αφορά τον οφειλέτη.

 

Αρμόδια όργανα

 

– Αρμόδιος για τη διόρθωση ή την άρση της δημοσιοποίησης ή την εξαίρεση οφειλών προς το Δημόσιο από τη δημοσιοποίηση, την υπογραφή έκθεσης απόψεων της διοίκησης, την παράσταση ή την αποστολή απόψεων ενώπιον διοικητικών αρχών, καθώς και για την απάντηση επί σχετικών αιτήσεων ή αντιρρήσεων, ορίζεται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής προς το Δημόσιο, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή Ελεγκτικού Κέντρου ή Τελωνείου.

 

– Αρμόδιος για τη διόρθωση ή την άρση της δημοσιοποίησης ή την εξαίρεση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ από τη δημοσιοποίηση, την υπογραφή έκθεσης απόψεων της διοίκησης, την παράσταση ή την αποστολή απόψεων ενώπιον διοικητικών αρχών, καθώς και την απάντηση επί σχετικών αιτήσεων ή αντιρρήσεων, ορίζεται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής προς τον ΕΦΚΑ Προϊστάμενος του Περιφερειακού ΚΕΑΟ ή υποκαταστήματος ΕΦΚΑ.

 

Έναρξη ισχύος Μεταβατικές Διατάξεις

 

– Για τις καταστάσεις δημοσιοποιούμενων οφειλών που είναι αναρτημένες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. ΠΟΛ.1185/2011, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΟΛ.1271/2015 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο