• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Στο στόχαστρο της εφορίας Ι.Χ. με βουλγαρικές πινακίδες

Στο στόχαστρο της εφορίας Ι.Χ. με βουλγαρικές πινακίδες

Νέος γύρος εκτεταμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του φαινομένου της κυκλοφορίας στην Ελλάδα αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες που στο τιμόνι τους βρίσκονται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα.

Άρθρο με μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον, διαβάστε στη συνέχεια τι είπε η αρμόδια Υπουργός

Στο πρόβλημα αναφέρεται η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Ε. Μπασιάκου ο οποίος ζήτησε μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο.

Δεν είναι λίγοι οι φορολογούμενοι, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι προκειμένου να αποφύγουν τα τσουχτερά τεκμήρια, τέλη κυκλοφορίας και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, καταφεύγουν στην λύση της σύστασης κάποιας εταιρείας σφραγίδας στη Βουλγαρία στην οποία εμφανίζουν ως μοναδικό περιουσιακό στοιχείο ένα ΙΧ, συνήθως υψηλού κυβισμού. Ωστόσο, τα οχήματα αυτά μπορούν να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους μόνο προσωρινά και υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Όπως αναφέρεται στην απάντηση της κας Παπανάτσιου, η προσωρινή κυκλοφορία των οχημάτων με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα είναι νόμιμη εφόσον πληρούνται διάφορες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα ότι η παραμονή τους στην Ελλάδα είναι για διάστημα έως 6 μηνών, η συνήθης κατοικία του οδηγού τους είναι στο εξωτερικό,  η διαμονή τους οδηγού τους είναι προσωρινή στην Ελλάδα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση.

Εφόσον δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή ο οδηγός τους έχει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, τότε επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα και κυρώσεις. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση οχημάτων που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας κάποιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 έως και 10.000 ευρώ ενώ στις περιπτώσεις οχημάτων με πινακίδες κυκλοφορίας τρίτων χωρών ενεργοποιούνται οι διατάξεις περί λαθρεμπορίας και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο των τελών ταξινόμησης και άλλων φόρων που βαρύνουν το όχημα. Επίσης το όχημα κατάσχεται και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για λαθρεμπόριο.

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες οχήματα με ξένες πινακίδες, ενώ έχουν επιβληθεί και πολλά πρόστιμα σε Έλληνες φορολογικούς κατοίκους που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι τους. Για την απόδειξη της συνήθους κατοικίας οι τελωνειακές αρχές που είναι και αρμόδιες για τον έλεγχο ζητούν δικαιολογητικά τα οποία να τεκμηριώνουν την συνήθη κατοικία του οδηγού εκτός Ελλάδος, όπως είναι η φορολογική δήλωση της ξένης χώρας, αποδεικτικά δραστηριότητας εταιρείας στην οποία δηλώνουν ότι διαθέτουν στο εξωτερικό. αποδεικτικά φοίτησης παιδιών στην ξένη χώρα, φοιτητικές ταυτότητες εξωτερικού όταν το όχημα οδηγείται από Έλληνα φοιτητή του εξωτερικού κ.α.

Αναλυτικά η απάντηση της κας Παπανάτσιου έχει ως εξής:

Οι προϋποθέσεις για την προσωρινή εισαγωγή και κυκλοφορία οχημάτων με ξένες πινακίδες στη χώρα μας ορίζονται ρητά στην υπ’ αριθμ. Δ/247/13/88 (ΦΕΚ 195 Β/1988) Α.Υ.Ο. Το διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται η ως άνω κυκλοφορία στο έδαφος της χώρας ορίζεται κατ’ ανώτατον σε έξι (6) μήνες και μόνο εφόσον πληρούνται οι σχετικοί όροι (συνήθης κατοικία εκτός Ελλάδας, προσωρινή διαμονή στη χώρα, ιδιωτική χρήση κλπ).

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται κυκλοφορία οχήματος με ξένες πινακίδες στη χώρα χωρίς να πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας προβλέπει ιδιαζόντως αυστηρές κυρώσεις, οι οποίες, για κοινοτικά επιβατικά οχήματα, κυμαίνονται από 2.500 έως 10.000 Ευρώ. Αντίστοιχα, για οχήματα με πινακίδες τρίτων χωρών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα περί λαθρεμπορίας, ήτοι επιβολή πολλαπλού τέλους που ισούται με το τριπλάσιο των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων, κατάσχεση του οχήματος και υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στον Εισαγγελέα.

Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου και αυστηρού θεσμικού πλαισίου περί της απόκτησης οχήματος σε ξένη χώρα και κυκλοφορίας του εντός της χώρας χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου έχει ανατεθεί στις Τελωνειακές και σε λοιπές ελεγκτικές Αρχές της χώρας και αποτελεί βασική προτεραιότητά τους.

 

Πηγή: www.capital.gr 

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο