• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Συνέργειες και Δικτυώσεις Ν. 4399/2016

Συνέργειες και Δικτυώσεις Ν. 4399/2016

Μέσα από το συγκεκριμένο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου επιδιώκεται η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα συνεργατικά σχήματα, καθώς και η αύξηση των σημαντικών οικονομιών που δύνανται να παραχθούν για το σύνολο της οικονομίας μέσα από τη δημιουργία πυκνών οριζόντιων και κάθετων δικτυώσεων, με τη διασπορά της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

 

Επιπλέον, προωθούνται στόχοι όπως, η ενίσχυση της εξαγωγικής ετοιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και κλιμάκωση της κρίσιμης μάζας των εξαγωγών των τοπικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών, τη δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ Δημοσίου, επιχειρήσεων φορέων, γνώσης και άλλων θεσμών για τη διευκόλυνση της συγκέντρωσης και διάχυσης της καινοτομίας εντός και εκτός των υποστηριζόμενων συστάδων και ανάπτυξη τεχνολογικών κοινοπραξιών.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγω καθεστώτος για το έτος 2018 ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ.

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται στο ποσό των 250.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. 

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.

δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

ε. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει.

 

Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρηματικές συστάδες (cluster), δηλαδή δίκτυα επιχειρήσεων με θεματική εστίαση, τα οποία δημιουργούνται με τη σύσταση ενός νομικού προσώπου και στα οποία μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις, οι κύριες δραστηριότητες των οποίων:

i) πρέπει να υπάγονται στους ενισχυόμενους κλάδους του άρθρου 7 του ν. 4399/2016,

ii) να τελούν σε συνάφεια ή να εξυπηρετούνται ή να υποστηρίζονται από την κοινή δράση του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου του νομικού προσώπου της συστάδας και 

iii) να λειτουργούν στην ίδια Περιφέρεια με την Περιφέρεια όπου πραγματοποιείται το επενδυτικό σχέδιο του νομικού προσώπου της συστάδας ή σε όμορες με αυτήν Περιφέρειες. Στο νομικό πρόσωπο της συστάδας μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.).

 

Το συσταθέν νομικό πρόσωπο, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη του, αποτελεί τον φορέα διαχείρισης της επιχειρηματικής συστάδας, την εκπροσωπεί, αναπτύσσει και εφαρμόζει δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξή της και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για καθέναν από τους συμμετέχοντες σε αυτήν. Ο φορέας διαχείρισης συνιστά τον φορέα υλοποίησης του ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου.

 

Στις επιχειρηματικές συστάδες που υπάγονται στο παρόν καθεστώς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον:

α) έξι επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης, ή

β) τέσσερις επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας.

 

Αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος μπορεί να υποβληθούν από τον φορέα διαχείρισης υφιστάμενων ή υπό σύσταση επιχειρηματικών συστάδων και όχι από μεμονωμένα ή εν δυνάμει μέλη της. 

Οι φορείς διαχείρισης πρέπει να είναι επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

– ατομική επιχείρηση

– εμπορική εταιρεία

– συνεταιρισμός

– Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α’ 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α’ 78),

– υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

– επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισης τους στο ΓΕΜΗ.

 

 

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο