• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Τα ποσά φορολογικής απαλλαγής και επιχορήγησης των καθεστώτων του ν. 4399/2016 για το 2017

Τα ποσά φορολογικής απαλλαγής και επιχορήγησης των καθεστώτων του ν. 4399/2016 για το 2017

Σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 129345/24.11.2017 καθορίζονται τα ποσά, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες MME», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους», του έτους 2017.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

 

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των καθεστώτων του ν. 4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος 2017, καθορίζεται ως εξής:

 

Για το καθεστώς

 

α. των ενισχύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού, στα εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ,

β. της γενικής επιχειρηματικότητας, στα διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ,

γ. των νέων ανεξάρτητων MME, στα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ,

 

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος του καθεστώτος του ν. 4399/2016 που προκηρύσσεται το έτος 2017 και αφορά τις επενδύσεις μείζονος μεγέθους καθορίζεται στα εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ.

 

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων του ν. 4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος 2017, καθορίζεται ως εξής: 

 

Για το καθεστώς,

 

α. Της γενικής επιχειρηματικότητας, στα εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) ευρώ,

β. των νέων ανεξάρτητων MME, στα εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) ευρώ.

 

Τα οριζόμενα ποσά, μέρος αυτών αφορά τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στα καθεστώτα της γενικής επιχειρηματικότητας και των νέων ανεξάρτητων MME, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων η οποία εκδίδεται στη βάση του Κανονισμού 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά….» και των ρυθμίσεων του άρθρου 7 παρ. 6 β (ββ) και του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4399/2016.

 

Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των επενδυτικών σχεδίων της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (260.000.000) ευρώ, και δύναται να προέλθουν από εθνικούς πόρους ή τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι

i. για το τρέχον έτος (2017) δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων καθώς και απώλεια φορολογικών εσόδων.

ii. για το επόμενο έτος (2018) θα προκύψει δαπάνη ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων.

iii. για τα επόμενα τρία έτη (2019, 2020, 2021) θα προκύψει δαπάνη εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων (180.000.000) ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Για τα έτη αυτά θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους ογδόντα (80) εκατομμυρίων (80.000.000) ευρώ.

 

Με όμοια απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσό για το ειδικό καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους έως το προβλεπόμενο στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό όριο καθώς και να ανακατανέμονται τα ποσά μεταξύ της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της φορολογικής απαλλαγής.

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο